10 Excel Formler som du SKAL kende

Efter du har læst denne guide, skal du ikke længere bruge adskillige timer på at gøre ting i Microsoft Excel manuelt.

værktøjerDer er mange måder at bruge forskellige Excel-formler til at mindske tiden du bruger i Excel og øge nøjagtigheden af dine data og udregninger.

Folk bruger ofte udtrykket “formler” og “funktioner” som det samme i Excel – men det er det faktisk ikke.

NYHED: Jeg har netop udgivet et GRATIS Excel-kursus. Det består af 3 videolektioner, hvor du lærer om HVIS, SUM.HVIS, Pivottabeller og LOPSLAG. Klik her og få adgang!

Så snart der et = i starten af en celle, så indeholder cellen en formel. En formel kan bestå af en række funktioner.

I denne guide ser vi nærmere på, hvordan du bruger de vigtigste funktioner i Excel og hvordan disse indgår i en formel.

1: SUM – læg nemt og hurtigt tal sammen

Formel: =SUM(…

SUM-funktionen gør lige præcis det du forventer: At plusse to eller flere tal med hinanden.

Du kan bruge reelle tal eller referencer i formlen.

Du kan se flere forskellige eksempler ovenover. Du kan have tal i parentesen, som kun adskilles af semikoloner, og så vil den lægge tallene sammen for dig.

Du kan også bruge cellereferencer, så længe der er tal i cellerne, vil den plusse dem sammen.

En tredje mulighed er et område med celler. Du plusser området mellem 2 celler ved at sætte et kolon i formlen – det sidste eksempel ovenover.

Du kan læse mere om funktionen SUM her.

2: TÆL i Excel

Formel: =TÆL(…

TÆL-funktionen tæller antallet af celler i et område, der har tal i sig.

Denne funktion virker dog kun med tal:

Den tæller kun de celler, som har tal i sig.

3: TÆLV

Formel: =TÆLV(…

TÆLV tæller antallet af celler med indhold inden for et område. Den tæller hvor mange celler, der har tal og/eller andre tegn i sig.

TÆLV-funktionen fungerer med alle typer data.

Den tæller antallet af ikke-tomme felter ligegyldigt hvilke data, der er i cellerne.

Tip: Du kan lære om TÆL.HVIS her.

4: Brug LÆNGDE og find antallet af tegn i en celle

Formel: =LÆNGDE(…

LÆNGDE-funktionen tæller antallet af tegn i en celle. Men pas på! Den inkluderer mellemrum.

Læg mærke til forskellen på de to resultater: 14 tegn uden mellemrum mellem ordene og 16 tegn med mellemrum mellem ordene.

5: Fjern mellemrum med FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE

Formel: =FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE(…

Den fjerner alle mellemrum i en celle undtaget mellemrummene mellem ord.

Funktionen kan være ekstremt brugbar, da der ofte, i nogle situationer, hvor du henter data fra en database, bliver indsat ekstra mellemrum bagved eller foran den reelle data.

Det kan skabe kaos, hvis du bruger HVIS eller LOPSLAG.

I billedet er der indsat et mellemrum foran ”Jeg elsker Excel”.

FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE-funktionen fjerner det ekstra mellemrum. Du kan se forskellen på med eller uden FJERN-OVERFLØDIGE.BLANKE-funktionen.

Vi har skrevet en mere dybdegående guide til FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE her.

6: HØJRE, VENSTRE, MIDT

Formler: = HØJRE(tekst; antal_tegn), =VENSTRE(tekst; antal_tegn), =MIDT(tekst; start_ved; antal_tegn).

(Bemærk: I alle formlerne, hvor der står “tekst”, kan du bruge en cellereference i stedet)

Disse funktioner returnerer det angivede antal tegn fra en tekststreng.

  • HØJRE giver dig antallet af tegn fra højre side af tekststrengen.
  • VENSTRE giver dig antallet af tegn fra venstre.
  • MIDT giver dig antallet af tegn fra midten af ordet.

Når du bruger MIDT-funktionen, fortæller du, hvor den skal starte med ”start_ved”, og så viser den antallet af tegn til højre for ”start_ved”

I ovenstående billede er VENSTRE-funktionen brugt til at få det første ord. Den refererer til celle A1 og tager de tre første tegn fra venstre side. Derfor viser den ”Jeg” fra ”Jeg elsker Excel”.

MIDT-funktionen blev brugt til at få det midterste ord. Den refererer ligeledes til celle A1, hvor den starter ved det femte tegn og viser de efterfølgende seks tegn. Derfor viser den ordet ”elsker” fra ”Jeg elsker Excel”.

Til sidst blev HØJRE-funktionen brugt til at få det sidste ord. Endnu engang bliver der refereret til celle A1, hvorfra den tager de første fem tegn fra højre. Det giver os ordet ”Excel” fra ”Jeg elsker Excel”.

7: LOPSLAG (én af de mest populære)

Formel: =LOPSLAG(opslagsværdi; tabelmatrix; kolonneindeks_nr; [lig_med])

Det er uden tvivl den funktion vi bruger mest.

Den officielle beskrivelse, af hvad den gør, er:

“Brug LOPSLAG, en af opslags- og referencefunktionerne, når du skal finde ting i en tabel eller i et område ud fra rækker”

Overordnet set definerer du en værdi (”opslagsværdi”) funktionen skal lede efter. Den leder efter værdien i kolonnen længst til venstre i tabellen (”tabelmatrix”).

LOPSLAG kan være en lidt svær størrelse og være vanskelig, at forstå. Men har du mod på, at gå i dybden med den, så anbefaler jeg dig at læse vores artikel om den her.

8: HVIS gør dit regneark dynamisk

Formel: =HVIS(logisk_test;[værdi_hvis_sand]; [værdi_hvis_falsk])

Når du laver en analyse af en masse data i Excel, er der en masse scenarier, du kunne prøve at opdage, og dataene skal reagere forskelligt baseret på forskellige situationer.

Og det er lige præcis dét, som du kan gøre med HVIS.

Lad os tage et eksempel!

Lad os sige, at du har et regneark med en række sælgere. Her skal hver sælger nå et minimumsbeløb.

Du kan nu bruge HVIS-funktionen til at sige:

”HVIS salgspersonen har nået minimumsbeløbet, skal der stå ”kvote opnået”, hvis ikke, skal der stå ”kvote uopnået”.

Tip: hvis du skriver en forklaring som denne, gør det det meget lettere at opskrive formlen, specielt hvis du skal lave mere komplicerede ting som indlejrede HVIS-formler i Excel

Det vil komme til at se sådan ud:

=HVIS(C22>D22;”Kvote opnået”;”Kvote uopnået”)

Denne HVIS-funktion vil fortælle os, om den første sælger har nået sit minimumsbeløb eller ej. Vi kan så kopiere og sætte denne formel ind langs listen. Den ændrer sig for hver sælger, så det passer sammen.

Denne funktion gør det meget lettere at finde ud af, om sælgeren har solgt nok, i stedet for selv at regne det ud. Vi har skrevet endnu mere om HVIS her.

9: SUM.HVIS, TÆL.HVIS, MIDDEL.HVIS

Formler: =SUM.HVIS(område; kriterier; [sum_område]), =TÆL.HVIS(område; kriterier), =MIDDEL.HVIS(område; kriterier; [middelområde])

Disse funktioner udfører alle deres respektive funktioner (SUM, TÆL, MIDDEL) HVIS kriterierne opfyldes.

Der er også funktionerne SUM.HVISER, TÆL.HVISER og MIDDEL.HVISER, som udfører deres respektive funktioner baseret på flere kriterier, du skriver i formlen.

Jeg har brugt ovenstående formler i vores eksempel for at se det gennemsnitlige salg (MIDDEL.HVIS), hvis en person har opnået kvoten, det totale salg (SUM.HVIS) for personer, som har opnået deres kvote, og talt hvor mange sælgere har opnået kvoten (TÆL.HVIS).

10: Kombinér cellers indhold med SAMMENKÆDNING

Formel = SAMMENKÆDNING(…

Et fancy ord for at kombinere data fra to (eller flere) forskellige celler i én. Dette kan gøres med SAMMENKÆDNING-funktionen eller blot ved at indtaste et ”&”-symbol mellem de to celler.

Hvis der står ”Stefan” i celle A1 og ”Andersen” i celle B1, kan jeg skrive ”=A1&” ”&B1”, hvilket vil give mig ”Stefan Andersen”.

De to ” ” indsætter et mellemrum mellem de to ord, du vil sammenkæde).

Jeg kan også skrive ”SAMMENKÆDNING(A1;” ”;B1), og det vil give mig det samme: Stefan Andersen.

Sådan finder du ENDNU flere Excel-formler

Der er 316 indbyggede funktioner i Excel.

Du behøver ikke at sidde og huske dem alle udenad og det, de gør.

Heldigvis har Excel en indbygget guide, som hjælper dig med at finde den rigtige funktion (hvis der er en).

Klik på “fx” ved siden af formellinjen i Excel som vist på billedet herunder.

Det får en menu til at poppe op, og derinde kan du indtaste en beskrivelse af det, du prøver at gøre, og så vil den komme med den rette funktion:

Jeg skrev bare fjern, og så returnerede den “FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE”, som vi har brugt før.

Vil du lære Excel og programmets formler endnu bedre at kende?

Så start med, at skriv dig op til vores gratis, online Excel-kursus herunder.

2017-12-28T13:15:33+00:00Microsoft Excel|