10 Excel formler du SKAL kunne
(inklusive eksempler og videoer)

Skrevet af Kasper Langmann, Microsoft Office Specialist.

Formler er hjertet af Excel.

Har du skulle lægge tal sammen i Excel?

Hvad med manuelt at fjerne overflødige mellemrum i celler?

Eller hente efternavnet på Lasse fra kundesupport?

Alt dette kan automatiseres med formler og funktioner, så du kan få Excel til at gøre det for dig.

Men hvilke funktioner skal du fokusere på? Der findes jo så mange formler (faktisk mere end 300)?

I denne guide lærer du de 10 vigtigste funktioner, som du kan bruge i alle formler i Excel.

Vigtigt: Før du læser videre!
Få styr på terminologien

En formel og en funktion er ikke helt det samme, men ordene bruges i flæng.

Forskellene mellem de to er ikke vigtig her, men her er nogle andre ord der er vigtige for dig, når du skal skrive funktioner i Excel.

Syntaks: Er funktionens ‘opskrift’. Syntaksen er den måde hvorpå du skal bruge funktionen for at få det ønskede resultat.

Argument: Et argument er noget du fodrer funktionen med for at få den til at virke. Argumenter er typisk referencer, tal eller tekst.

Excel syntaks til funktioner

Med det på plads, er du klar til at lære de 10 vigtigste funktioner i Excel!

Funktion 1:
Læg tal sammen med SUM

SUM funktionen er den mest anvendte funktion i Excel, fordi den gør det som der altid er behov for: at lægge tal sammen.

Derudover er det en meget simpel formel, perfekt at starte ud med!

Den bruges sådan her:

=SUM(argument1;argument2)

Argument 1 og argument 2 kan enten være tal du skriver direkte i parentesen, eller referencer til cellerne der indeholder tal. Husk at adskil argumenterne med semikolon.

Typisk bruges SUM funktionen med ét argument sådan her:

=SUM(argument)

Hvor det ene argument blot er en reference til et område i dit Excel-ark.

Excel SUM formel eksempel

Vil du lære mere om SUM funktionen? Så læs vores guide her. 

Funktion 2:
Tæl celler der indeholder tal

Nok den næst mest brugte funktion i Excel.

Funktionen TÆL tæller antallet af celler i et område, der indeholder tal.

Du bruger den sådan her:

=TÆL(argument1;argument2)

Argument 1 og argument 2 kan enten være tal du skriver direkte i parentesen, eller referencer til cellerne der indeholder tal. Som altid, adskilles argumenterne med semikolon.

Typisk bruges TÆL med ét argument sådan her:

=TÆL(argument)

Ligesom med SUM funktionen er dette ene argument en reference til et område i Excel.

Excel funktion TÆL eksempel

Vil du lære mere om TÆL funktionen? Så læs Microsofts guide til den her.

Funktion 3:
Tæl celler der ikke er tomme

TÆLs storebror TÆLV tæller celler der ikke er tomme.

Du bruger den præcist som du bruger SUM og TÆL.

Typisk bruges den med ét argument, selvom den sagtens kan håndtere flere.

=TÆLV(argument)

Argumentet er et område.

OBS: TÆLV tæller både celler der indeholder tal og tekst!

Excel brug TÆLV funktion eksempel

Vil du lære mere om TÆLV funktionen? Så læs Microsofts guide til den her.

Funktion 4:
Tæl antal tegn i en celle (LÆNGDE)

Funktionen LÆNGDE tæller hvor mange tegn der er i en celle.

Tegn er både tal (123), tekst (abc) og symboler (^'<).

Den er ganske simpel at bruge, da den kun har 1 argument.

Argumentet kan kun være 1 celle, eller en tekst du skriver direkte ind i funktionen.

Du bruger den altså sådan her, hvis du bruger en reference:

=LÆNGDE(argument)

Eller sådan her hvis du skriver teksten ind direkte:

=LÆNGDE(“AbC123?!§”)

Excel funktion LÆNGDE eksempel

Vil du lære mere om LÆNGDE funktionen og hvad den kan bruges til? Samt flere essentielle funktioner til at arbejde med tekst? Så lær mere i vores kursus ‘Funktioner’.

Funktion 5:
Fjern unødvendige mellemrum

Nogle gange kan der gemme sig overflødige mellemrum rundt omkring i cellerne i dit ark.

Dette sker typisk ved eksport af data fra et andet system, som så kommer over i Excel.

Funktionen FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE fjerner alle overflødige mellemrum. Men hvad er et overflødigt mellemrum?

Overflødige mellemrum er dem der er udover de mellemrum der adskiller ord.

I sætningen “Jeg hedder Kasper” er der 2 mellemrum.

FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE vil ikke fjerne nogen mellemrum her.

I sætningen “Jeg      elsker    Excel” er der 10 mellemrum.

FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE vil fjerne 8 af mellemrummene, så der kun er 1 mellemrum mellem hvert ord tilbage.

Funktionen bruger kun 1 argument, som typisk er en reference til en celle.

=FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE(argument)

Excel funktion fjern.overflødige.blanke eksempel

Vil du lære mere om at fjerne mellemrum i Excel? Og lære 2 andre måder til hvordan du kan gøre det? Så læs vores guide her.

Funktion 6:
Udtræk tegn fra celler

Det er ikke 1, men hele 3 funktioner jeg vil vise dig her…

Funktionerne HØJRE, VENSTRE og MIDT gør det samme, men med små (og vigtige) forskelle.

De udtrækker tegn fra en celle.

Hvor der udtrækkes tegn fra kommer an på hvilken funktion du bruger 🙂

Denne funktion udtrækker de første 4 tegn fra celle A2:

=VENSTRE(A2;4)

Denne funktion udtrækker de 3 sidste fra celle A3:

=HØJRE(A3;3)

Denne funktion udtrækker 5 tegn fra tegn nr. 5 af, i celle A4:

=MIDT(A4;5;5)

Det ser sådan her ud:

Excel funktioner højre midt venstre eksempler

Vil du lære mere om at udtrække tegn fra celler? Så læs vores guide her og lær mere om VENSTRE, HØJRE, MIDT samt søgefunktionen FIND.

Funktion 7:
Hent data med LOPSLAG

LOPSLAG er en af de mest populære avancerede funktioner i Excel…

… Og med god grund!

Den søger efter en værdi i et datasæt, og henter værdien i cellen et sted til højre for den.

LOPSLAG har 4 argumenter:

  • Det du søger efter. Typisk en reference til en celle der indeholder tekst eller tal. (opslagsværdi)
  • Hvor du søger. LOPSLAG søger efter opslagsværdien i venstre kolonne af datasættet. (tabelmatrix)
  • Hvor mange kolonner for den fundne værdi vil du returnere værdien fra? (kolonneindeks_nr)
  • Præcist eller cirka? Skriv FALSK for præcis og SAND for cirka. (intervalopslag)

=LOPSLAG(opslagsværdi; tabelmatrix; kolonneindeks_nr; intervalopslag)

I eksemplet herunder, ser du at opslagsværdien, 5089, findes i celle A4, hvorefter “Ole” (som står i kolonnen til højre for opslagsværdien) returneres til resultatcellen i E2.

Excel LOPSLAG eksempel

Video: Se mig bruge LOPSLAG!

LOPSLAG kan være en lidt svær funktion at komme i gang med, indtil du lige får den ind under huden. Vil du lære mere om LOPSLAG? Så læs vores guide her.

Funktion 8:
Brug logik med HVIS

Funktionen HVIS giver dig mulighed for at få dine celler (… i Excel – ikke de små grå 😉 ) til at tænke selv.

Her får du en sætning med et eksempel på hvad HVIS kan gøre for dig:

“Hvis cellen A2 indeholder en værdi der er større end 500000, så skriv “Høj”. Hvis ikke, så skriv ikke noget.”

Dette kan du selv gøre manuelt i Excel, men hvis der er mere end 20 værdier i dit datasæt tager det lang tid.

Kasper Langmann, Partner i Proximo

Sådan en opgave er perfekt for funktionen HVIS, som kan gøre det for dig på et minut – uanset hvor mange værdier der er i datasættet.

HVIS består af følgende 3 argumenter:

  • Et kriterie. Fx A2>100. (logisk_test)
  • Hvad der skal ske hvis kriteriet er overholdt. Fx skriv teksten “Høj”. (værdi_hvis_sand)
  • Hvad der skal ske hvis kriteriet ikke er overholdt. Fx ingenting, “”. (værdi_hvis_falsk)

=HVIS(logisk_test; værdi_hvis_sand; værdi_hvis_falsk)

I Excel vil det se sådan her ud:

Excel HVIS funktion eksempel

HVIS funktionen er et fantastisk værktøj til at automatisere dit arbejde. Vil du lære mere om HVIS? Så læs vores guide her.

Funktion 9:
TÆL/MIDDEL/SUM + HVIS

HVIS funktionen afledte mange andre spændende funktioner, som alle indeholder en vis grad af logik.

SUM.HVIS summerer celler der overholder et kriterie.

TÆL.HVIS tæller celler der overholder et kriterie.

MIDDEL.HVIS finder gennemsnittet af celler der overholder et kriterie.

SUM.HVIS og MIDDEL.HVIS bruges på præcist samme måde, mens TÆL.HVIS er en smule anderledes.

Se på eksemplet herunder, hvordan du bruger dem (klik for at forstør billedet):

Excel SUM.HVIS, MIDDEL.HVIS og TÆL.HVIS eksempler

Der er meget mere til disse fantastiske funktioner end hvad jeg har beskrevet her.

Klik og lær mere om SUM.HVIS, TÆL.HVIS og MIDDEL.HVIS.

Funktion 10:
Sammensæt celleindhold

I løbet af din Excel karriere vil du mange gange opleve situationer hvor du skal sammensætte forskellige celler.

Og her snakker jeg ikke om at lægge tal sammen – men at sammensætte cellerne der indeholder tekst!

Det kan gøres på flere smarte måder, og funktionen SAMMENKÆDNING er en af dem (på engelsk “CONCATENATE”).

Denne funktion er “den gode gamle” til at sætte tekst sammen.

Du bruger den sådan her:

=SAMMENKÆDNING(tekst1; tekst2; tekst3…)

Hvis du vil sammensætte teksterne “Jeg er” i cellen A2 og “god til Excel” i cellen B2, bør du gøre sådan her:

=SAMMENKÆDNING(A2;” “;B2)

Se de 3 smarteste måder at sammensætte tekst på i Excel på billedet her (klik for at forstør):

Excel SAMMENKÆDNING TEKST.KOMBINER og & eksempler

Sådan lærer du mere

Du har nu lært at bruge 10 af de vigtigste funktioner i Excel.Excel guide konklusion

Iblandt dem, har du lært simple funktioner som TÆL, TÆLV og SAMMENKÆDNING.

Du har også lært at bruge avancerede funktioner som SUM.HVIS, HVIS og LOPSLAG.

Nu er du klar til at automatisere trivielle arbejdsopgaver, og arbejde mere effektivt i verdens kraftigste lommeregner: Excel.