3 måder at fjerne mellemrum mellem ord/tal i celler i Excel

fjern
Her er 3 hurtige metoder til at fjerne ekstra mellemrum ord eller fjerne alle mellemrum i cellerne.

Du kan bruge:

 • ”FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE”
 • ”Find & erstat”
 • eller en speciel tilføjelse i Excel for at rydde op i cellernes indhold.

Når du indsætter data i et Excel regneark fra en anden kilde (almindelig tekst, tal fra hjemmesider, osv.), får du ofte ekstra mellemrum sammen med dataene.

Der kan både være mellemrum i starten, slutningen, adskillige mellemrum mellem ord og tusind-separatorer midt i tallene.

Som følge deraf ser din tabel rodet ud og bliver svær at bruge.

Det bliver måske svært at finde en kunde i navnekolonnen, fordi du søger efter ”Jacob Pihl”, som ikke har nogle overflødige mellemrum mellem navnene, mens det ser sådan ud i din tabel: ”Jacob  Pihl”.

En anden mulighed er at tal ikke kan blive lagt sammen og igen er dette grundet de ekstra mellemrum.

I denne artikel finder du ud af, hvordan du rydder på i dine data.

 • Fjern overflødige blanke ord, fjern mellemrum i starten eller slutningen
  • Brug af formlen ”FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE
  • Brug Find & Erstat
 • Fjern alle mellemrum mellem tal eller ord

Fjern overflødige blanke ord, fjern mellemrum i starten eller slutningen

Du kan eksempelvis have en tabel med to kolonner.

Kolonnen ”Navn” indeholder cellen ”Jacob Pihl” skrevet korrekt uden overflødig mellemrum.

Alle andre celler har ekstra mellemrum.

Disse celler har overflødige mellemrum før eller efter de fulde navne også kendt som mellemrum i starten eller slutningen.

Den anden kolonne hedder ”Længde” og den viser antallet af symboler i hvert navn.

Brug formlen ”FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE til at fjerne ekstra mellemrum

Excel har funktionen kaldet ”FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE for at fjerne ekstra mellemrum i tekst.

Nedenfor ses trin til, hvordan du bruger denne funktion:

 1. Tilføj en ekstra hjælpekolonne for enden af dine data. Du kan kalde den ”Overflødige blanke”.
 2. Indtast formlen =FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE(A2) i den første celle af denne kolonne.
 1. Kopier formlen ned over de andre celler i denne kolonne.
 2. Erstat den originale kolonne med den kolonne, som har ryddet op i dataene. Markér alle cellerne i hjælpekolonnen og tryk Ctrl + C for at kopiere dataene til udklipsholderen.

Vælg nu den først celle i den originale kolonne og tryk Shift + F10 eller højreklik.

Tryk nu blot V.

 1. Fjern hjælpekolonnen.

Det var alt!

Vi slettede alle overflødige mellemrum ved hjælp af =FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE().

Uheldigvis tager dette ret lang tid, især hvis dit regneark er endnu større.

Brug Find og Erstat til at fjerne overskydende mellemrum mellem ord

Denne funktion er lidt lettere at benytte, men giver også kun mulighed for at fjerne overskydende mellemrum mellem ord.

Mellemrum i starten og i slutningen bliver også forkortet, men de bliver ikke helt fjernet.

 1. Vælg en eller flere kolonner med dataene du vil fjerne overskydende mellemrum i.
 2. Tryk Ctrl + H for at få vinduet ”Find og erstat” frem.
 3. Tryk på Mellemrumstasten i feltet ”Find hvad” og én gang i ”Erstat med”.
 4. Klik på knappen ”Erstat alle” og klik derefter på OK for at lukke vinduet.
 1. Gentag trin 4 indtil du ser beskeden ”Vi har ikke kunnet finde noget at erstatte”. J

Fjern alle mellemrum mellem tal

Forstil dig at du har en projektmappe med tal, hvor cifrene (tusind, millioner og milliarder) har mellemrum.

Så anser Excel tallene som tekst og derfor kan man ikke bruge tallene til noget matematisk.

Den nemmeste måde at slippe af med mellemrummet er ved brug af Excels ”Find og erstat” funktion:

 • Tryk på Ctrl + Mellemrum for at vælge alle celler i en kolonne
 • Trk på Ctrl + H for at åbne vinduet ”Find og erstat”.
 • Tryk på Mellemrumstasten i feltet ”Find hvad” og sikr dig at feltet ”Erstat med” er tomt.
 • Klik på knappen ”Erstat alle” og klik derefter på OK. Voila! Alle mellemrum er fjernet.

Brug af formel til at fjerne alle mellemrum

Du får måske brug for at fjerne alle mellemrum i en kolonne. For at gøre dette kan du også lave en hjælpekolonne og indtaste formlen =ERSTAT(A2;” ”;””)

Her er A2 den første celle i kolonnen med tal eller ord, hvor alle mellemrum skal fjernes.

2019-03-20T14:37:15+00:00Microsoft Excel|