Excels mest populære tekstfunktioner

I denne artikel vil vi gerne lære dig lidt om Excels tekstfunktioner og hvad du kan bruge dem til.

tekstHvis vi nu forestiller os, at vi har en kolonne med omkring 500 tekststrenge, og vi gerne vil fjerne de samme bestemte bogstaver fra alle disse strenge, hvad er så den bedste måde at gøre dette på?

Nej, det er ikke med delete-knappen på dit tastatur!

I mellem de mange brugbare indbyggede funktioner i Excel finder vi en mængde tekstfunktioner, der kan hjælpe os med at lave denne form for tekstmanipulation og -oprydning på en enkel måde.

Ved at forstå potentialet for disse tekstfunktioner, vil du opdage en lang række andre situationer, hvor du vil have meget stor nytte af dem.

Tekstfunktionerne: Venstre, Højre og Midt

Venstre-, Højre- og Midt-funktionerne trækker en tekst-del, med en længde du definerer, ud af en tekst i en celle.

Venstre-funktionen begynder udtrækningen fra venstre og Højre-funktionen fra højre side af tekststrengen.

Virker dette forvirrende?

Fortvivl ikke, det giver mere mening med et eksempel:

Lad os sige at du har importeret en lang vareliste ind i et regneark, og af én eller anden årsag har kilden sat en stjerne (*) ind foran alle vare-ID’erne. F.eks.:

071

Hvis du gerne vil rense data for disse stjerner, men ikke gider bruge resten af dagen på at trykke delete, så skal du bruge en tekstfunktion i Excel.

I dette tilfælde kan du bruge HØJRE-funktionen.

Denne kan tastes direkte ind i en celle i formatet:

=HØJRE( tekst; antal_tegn )

I eksemplet bliver den rette syntaks:

=HØJRE(A1; 7)

Denne udskriver de sidste 7 tegn i indholdet af celle A1. Da alle vores vare-ID’er er 7 tegn lange (uden stjernen), vil denne funktionen erstatte f.eks. “*ABC-123” med “ABC-123”.

Det var det resultat vi ønskede!

Hvis nu det uønskede tegn havde været i slutningen af tekststrengen i stedet for i begyndelsen (f.eks. “ABC-123*”), skulle vi i stedet have brugt Venstre-funktionen med følgende syntaks:

=VENSTRE(A1, 7)

“Super smart! Men hvad bruger man så Midt-funktionen til?”

Den kommer i spil, når man har tekststrenge hvor man gerne vil skære tekst af i begge ender af strengen (f.eks. *ABC-123*).

Midt-funktionen har en lidt anden syntaks end de to andre:

=MIDT( tekst; start_ved; antal_tegn )

Man angiver med “start_ved”, hvor i strengen man vi starte sit udtræk, og med “antal_tegn” hvor langt udsnittet skal være.

I vores eksempel ser det således ud:

=MIDT(A1, 2, 7) (som laver “*ABC-123*” om til “ABC-123”)

Som med alle andre funktioner i Excel, kan du kopiere og indsætte en funktion fra én celle til én eller flere andre.

Brug tekstfunktioner sammen med =FIND()

Problemer bliver ofte løst i Excel ved at kombinere forskellige funktioner og det gælder naturligvis også for tekstfunktionerne.

Én af de mest brugbare funktioner at kombinere tekstfunktioner med er Find-funktionen.

Find-funktionens format ser således ud:

=FIND( find_tekst; i_tekst;

[start_ved] )

Lad os lave et nyt eksempel for at illustere denne funktion.

Lad os sige, at du har fået en liste af email-adresser fra samme virksomhed og de er i følgende format:

072

Du ønsker at lave denne mail-liste om til en kontaktliste, hvor du også har kontakternes fornavn og efternavn.

I stedet for manuelt at skulle taste alle navnene ind i regnearket, kan du bruge en kombination af tekstfunktionerne og Find-funktionen til at løse opgaven automatisk, og hente de to navne ud fra den respektive email-adresse.

Du gør det på følgende måde:

Opret en kolonne med “Fornavn” og én med “Efternavn”.

For at finde fornavnet skal vi bruge Venstre-funktionen med en indlejret Find-funktion.

I eksemplet skal vi have trukket navnet Jens ud og vi kan se at i mail-adressen bliver fornavnet efterfulgt af et punktum. Derfor kan vi sige at punktummet skal være enden af Venstre-funktionen.

Dette bruger vi Find-funktionen til.

For at opnå dette, skal Find-funktionen se således ud:

FIND(“.”; A1)

Denne leder efter positionen af et punkt i celle A1 og returnerer en numerisk værdi, som vi kan bruge i Venstre-funktionen.

Den fulde funktion ser således ud:

=VENSTRE(A1; FIND(“.”; A1) -1)

“Vi har tilføjet “-1″ fordi vi ikke vil have selve punktummet med og dermed trækker slutpunktet ét tegn til venstre.”

For at finde efternavnet skal vi bruge Midt-funktionen til at udtrække kontaktens efternavn fra imellem punktummet og snabel-a’et (@).

Du har måske allerede regnet ud hvordan den funktion skal stykkes sammen?

Vi skal bruge både start- og slut-værdier, så vi er nødt til at anvende to Find-funktioner.

Funktionen kommer til at se således ud:

=MIDT(A1; FIND(“.”; A1)+1; FIND(“@”; A1)-1)

Det er altså sådan du bruger de mest populære tekstfunktioner i Excel til, at automatisere en række opgaver for dig, som ellers kunne tage flere timer!