Komplet guide til Excel-funktionen: SUM.HVIS (SUMIF)

Skrevet af Kasper Langmann, Microsoft Office Specialist.

SUM.HVIS (engelsk: SUMIF) lægger de celler sammen, der er specificeret af et givent kriterium.

Du kan således bruge funktionen til at summere værdier i et område, som opfylder de kriterier, som du angiver.

Denne er en af de mest anvendelige funktioner i Excel og kan bruges i stort set alle virksomheder – og er derfor god at kunne.

Læs videre og se, hvordan du bruger SUM.HVIS funktionen.

Download øvelsesfilen

Inden du går i gang med resten af guiden, så download øvelsesfilen og følg de trin jeg viser dig.

Download øvelsesfil

Gratis video om SUM.HVIS

Se min video hvor du lærer at bruge SUM.HVIS i 3 nemme trin.

Foretrækker du at læse fremfor at se?

Så fortsæt herunder!

Sådan bruger du SUM.HVIS

Syntaksen for SUM.HVIS ser sådan ud:

=SUM.HVIS(område; kriterium; [sumområde])

Den består af tre argumenter, hvor to er påkrævede og et valgfrit:

‘Område’: Det område af celler, der skal evalueres af kriterier. Påkrævet.
Det kan både være tal og tekst, samt matrixer eller referencer, som indeholder tal.

‘Kriterium’: Kriteriet som definerer hvilke celler som skal summeres. Påkrævet.
Det kan både være tal, tekst et udtryk, en cellereference, jokertegn eller funktion.

‘Sumområde’: De celler som skal tilføjes, hvis du ikke vil summere på værdierne i ‘Område’. Valgfrit.

Eksempel 1: Grundlæggende brug af kriterie

Lad os prøve at se, hvordan funktionen virker. Husk, at du selv kan prøve i øvelsesfilen.

I vores første eksempel har vi noget salg og noget kommission.
Dette er forenklet for nemhedens skyld, men det kan være at vi har premium-varer til over 500 kroner i en given butik, som vi gerne vil vide lidt om hvor meget vi omsætter af.

I første omgang er vi således interesseret i at se summen af salg, som har været større end 500 kroner.

Her får vi kun brug for vores to påkrævede argumenter. Nemlig området og kriteriet:

Eksempel med 2 argumenter

Her er vores område salgskolonnen og kriteriet er >500 kroner.

Kriteriet skal angives med anførselstegn rundt om (“”)

Herefter får vi et resultat. I dette tilfælde på 9568 kroner.

Eksempel 1.1. resultat

Nu vil vi gerne udregne hvad kommissionen bliver på salgene over de 500 kroner.

Nu skal vi altså i stedet bruge alle tre argumenter:

De første to argumenter forbliver det samme, hvor området (Salg) bliver evalueret af kriteriet, som er at salget skal være over 500 kroner (>500). Herefter skal resultatet udregnes på baggrund af sumområdet (kommission).

I vores tilfælde ender vi således med en sum på kommission på 2392 kroner.

Eksempel 2: Kriterie fra en anden celle

Vi tager et eksempel til, som egentligt næsten er det samme – her hentes kriteriet bare fra en anden celle, altså via en cellereference:

Eksempel 2 - kriterie fra celle

Her bliver du nødt til at lave en sammenkædning af cellereferencen og “>” for at du har et funktionelt kriterium.

Sammenkæder du det, bliver det til en tekststreng i stedet.

Du sammenkæder ved at tilføje & mellem større end (som skal være omgivet af anførelsestegn) og cellereferencen:

Eksempel 2 - kriterie fra celle - formel

Og så har du den samme sum som i første del af Eksempel 1:

Eksempel 2 - kriterie fra celle - resultat

Eksempel 3: Tekst-kriterie

Mit sidste eksempel er med SUM.HVIS i tekstsammenhæng.

Her har vi en liste med forskellige udgifter i den første kolonne og beløb i 1000 kroner i den anden:

Eksempel 3 - kriterie ud fra tekst

Vi vil nu gerne finde ud af hvad summen er på løn.

Her skal kriteriet blot være “Løn”, hvorefter summen af alle udgifter i den kategori, udregnes:

Eksempel 3 - formel

Og så har du den samme sum som i første del af Eksempel 1:

Eksempel 3 - resultat

Tip ved brug af tekst-kriterier:

Tomt kriterie: “”

Hvis dit kriterie er angivet med tomme anførelsestegn (“”) vil du få summen uden nogen angivet kategori – prøv selv at tilføje et par ekstra linjer uden en udgiftskategori.

Med wildcard – Eksempelvis starter/ slutter med: *

Du kan også summere på baggrund af kriterier, som starter eller slutter med noget tekst.

Her indsætter du en stjerne før eller efter, som repræsenterer resten af teksten.

Eksempel:

“*n” – summen af udgifter som slutter med n (i eksemplet er det ‘løn’, som gør det)

“ca*” – summen af udgifter som starter med ca (i eksemplet er det ‘catering’, som gør det)

Sådan!

Du har nu fået en introduktion til brugen af SUM.HVIS gennem tre forskellige eksempler.

Så er det bare med at kaste sig ud i en af de funktioner, som er kan bruges i næsten alle virksomheder!

Excel guide konklusion

Vil du lære mere?

Videre læsning om hvordan du bruger funktionen SUMklik her.

Videre læsning om hvordan du bruger funktionen HVIS:

HVIS-funktionen i tre nemme trin – klik her.
HVIS-funktionen med flere kriterier – klik her.