Excel-funktionen XOPSLAG forklaret i 4 trin (XLOOKUP)

Skrevet af Kasper Langmann, Microsoft Office Specialist.

Sidder du med større datamængder, kan det være tidskrævende og uoverskueligt at sidde og ’slå op’ manuelt.

Excel vlookup lopslag

Heldigvis er der hjælp at hente i Excel, som klarer det beskidte arbejde hurtigt og effektivt.

Måske har du allerede læst vores artikel om LOPSLAG (VLOOKUP)  – nu tager vi det skridtet videre med XOPSLAG (som på engelsk kaldes XLOOKUP).

XOPSLAG er det nyeste medlem af familien blandt Excels opslagsfunktioner, som vil kunne lette dit arbejde og er en af de mest essentielle funktioner i programmet.

XOPSLAG giver os mulighed for at søge efter en specifik søgeværdi i en tabel eller et område efter række. På den måde ligner funktionen LOPSLAG, men byder på så meget mere.

Kort fortalt betyder det, at XOPSLAG kombinerer og erstatter de gamle funktioner af bl.a. LOPSLAG og VOPSLAG til en ny og mere fleksibel søgefunktion, som tilmed tilbyder flere parametre til at finde et resultat.

Du får her en rundtur og guide til hvordan du helt basalt bruger XOPSLAG og disse søgeparametre.

OBS: XOPSLAG er kun tilgængelig i Excel 2021 eller nyere, herunder Microsoft 365.

Gratis video om XOPSLAG

Se min video hvor du lærer XOPSLAG på bare 2 minutter.

Foretrækker du at læse fremfor at se?

Så fortsæt herunder!

Hvad bruges XOPSLAG til?

I stedet for at lade fingeren og øjnene løbe ned over skærmen og lede i store mængder data, skal du blot i stedet give Excel tre parametre (og tre valgfri parametre) – og ellers blot læne dig tilbage og lade Excel lede for dig!

Vi tager lige et par eksempler.

Eksempel 1:

Jørgen har et lille autoværksted og skal give en kunde en pris på en reparation.

For at han kan give prisen, skal han vide hvad bildelene koster. Da der findes mange bildele, kan dette tage Jørgen rigtig lang tid, hvis han ikke har en funktion som XOPSLAG til at søge for ham.

Vupti, han indtaster et varenummer og får prisen spyttet ud.

Eksempel 2:

Louise arbejder i en større virksomhed og har fået en lang række medarbejderoplysninger i et Excel dokument, baseret på medarbejder-ID-numre.

Hun kan gennem XOPSLAG (modsat LOPSLAG) finde flere elementer på én gang; medarbejdernavn, afdeling, telefonnummer eller noget helt tredje.

Louises søgen efter oplysninger på den pågældende medarbejder bliver således noget hurtigere og mere effektivt.

Sådan bruger du XOPSLAG

Som alle andre funktioner i Excel, har XOPSLAG en syntaks.

Syntaks dækker over, hvad du putter ind i funktionen for at få et resultat.

Som nævnt skal Excel have tre parametre for at kunne lave XOPSLAG, hvor du så yderligere kan specificere med tre valgfri.

Disse parametre kaldes i Excel argumenter.

Det drejer sig om:

  1. Den værdi, du leder efter
  2. Listen, hvor denne værdi skal findes
  3. Listen, hvorfra du vil have resultatet
  4. [valgfri] returner værdi, hvis den ikke findes
  5. [valgfri] returner værdi, eksakt eller tilnærmelsesvis.
  6. [valgfri] returner værdi efter søgerækkefølge.

Det betyder i praksis, at syntaksen har disse argumenter:

XOPSLAG syntaks

For at forstå syntaksen, brydes denne nu ned i argumenterne, som gennemgås trin for trin.

Her kan du sideløbende lege med i øvelsesfilen som du finder, helt gratis, herunder…

XOPSLAG vil gøre dine søgninger nemmere end nogensinde før!

Kasper Langmann, Partner i Proximo

Nu er det din tur!

Inden du går i gang med resten af guiden, så download øvelsesfilen og følg de trin jeg viser dig.

Download øvelsesfil

Ser vi på filen er kolonne A, B og C fyldt med produkter, deres lagerbeholdning og købspris.

I området E1:F3 skal du lave et “værktøj” der slår op efter ’Købspris’ i kolonne C, og returnerer produktets ’Produkt ID’.

XOPSLAG Øvelsesfil, skærmbillede

Trin 1: Det du søger efter

Det første argument er det du leder efter; ’opslagsværdien’.

Opslagsværdien kan være et tal eller reference du skriver ind i funktionen, som f.eks. her:

=XOPSLAG(E3;

Husk semikolonet, som adskiller de forskellige argumenter i funktionen.

Ved søgning efter tekst

Hvis du søger efter tekst i stedet for tal/reference som opslagsværdi så husk anførselstegn rundt om teksten:

=XOPSLAG(“Peter”;

Trin 2: Hvor du søger

Her definerer vi i hvilken kolonne (opslagskolonnen) vi vil søge efter vores opslagsværdi.

Her søger vi efter købspris for at få returneret et produkt ID.

Opslagsværdi - XOPSLAG Øvelsesfil

Din syntaks ser nu sådan ud:

=XOPSLAG(E3;C3:C1003;

Trin 3: Hvad du vil returnere

Her definerer vi fra hvilken kolonne vi returnerer vores match/resultat. I dette eksempel Produkt ID.

Returmatix - XOPSLAG Øvelsesfil

Hermed vil din syntaks nu bestå af følgende tre argumenter:

de tre faste argumenter - XOPSLAG

XOPSLAG er ligeglad med rækkefølgen!

Modsat LOPSLAG og VOPSLAG er rækkefølgen for opslagsmatrix og returmatrix ikke nødsaget til at komme efter opslagsværdien.

XOPSLAG virker uagtet rækkefølge og gør din søgning mere fleksibel.

Trin 4: Valgfrie argumenter

XOPSLAG byder på yderligere 3 valgfrie argumenter for at specificere dit resultat.

Disse kan benyttes uafhængigt eller sammensættes, alt efter behov.

Benytter du kun de obligatoriske argumenter, vil resultatet af en ikke funden værdi returneres således:

Resultatet ikke fundet - XOPSLAG

…Altså uden noget videre brugbart resultat.

Men du har også mulighed for at returnere en mere sigende værdi, hvis værdien ikke findes i opslagsmatrixen.

Eksempelvis:

Resultatet ikke fundet - XOPSLAG

Denne syntaks ser sådan ud:

=XOPSLAG(E3;C3:C1003;A3:A1003;”FINDES IKKE”)

XOPSLAG antager, som standard, at du søger efter eksakte værdier (nøjagtigt match).

Dette er omvendt af VOPSLAG og LOPSLAG – her skal du tage stilling til enten SAND eller FALSK.

Har du blot brug for noget tilnærmelsesvist?

Argumentet [matchtilstand] giver mulighed for at præcisere vores returnerede værdi ud fra eksakt (nøjagtigt match) eller tilnærmelsesvis.

Vi kan her få funktionen til at returnere en af fire muligheder, som dukker op når vi skriver syntaksen:

=XOPSLAG(E3;C3:C1003;A3:A1003;”FINDES IKKE”;0;)

nøjagtig eller tilnærmelsesvis match - XOPSLAG

Ved brug af ’0 – Nøjagtigt match’ vil den returnere værdien hvis opslagsværdien er eksakt købsprisen.

Hvis vi benytter en værdi som ikke findes i opslagsmatrixen, kan det give mening af returnere den nærmeste værdi; lavere eller højere, dette gøres ved brug af hhv. ’-1’ eller ’1’.

Eksemplet nedenfor benyttes returnering af næste højere værdi:

tilnærmelsesvis match, her højere værdi - XOPSLAG

=XOPSLAG(E3;C3:C1003;A3:A1003;”FINDES IKKE”;1)

Match med jokertegn

Parameter: JOKER giver ikke mening i dette eksempel, men kunne benyttes i forbindelse med opslag på tekst, hvor enkelte ord ikke kendes.

Funktionen vil altid stoppe og returnere første korrekte resultat, hvor end der kan forekomme flere ens værdier.

Det sidste valgfrie argument giver muligheden for at bestemme rækkefølgen, som søgningen skal foregå.

Se de 4 [søgetilstande] som dukker op når du skriver syntaksen:

rækkefølgen på søgningen i XOPSLAG

I eksemplet nedenfor benyttes parameter ’-1’, og returnerer første fundne resultat nedefra.

rækkefølgen på søgningen i XOPSLAG

=XOPSLAG(E3;C3:C1003;A3:A1003;”FINDES IKKE”;1;-1)

Sådan!

Nu har du et grundlæggende kendskab til XOPSLAG og hvordan det er bygget op i syntaksen.

Så er du køreklar til selv at eksperimentere med argumenterne.

Videre læsning omkring søgning og opslagfunktioner

Har du fået blod på tanden og ønsker at læse mere omkring Excels søgefunktioner?

-Intet problem!

Vil du læse mere om lillebroren LOPSLAG, men vil ikke bruge mere end 5 minutter?

Her får du en hurtig 4 trins guide i LOPSLAG.

Eller har du også hørt om INDEKS og SAMMENLIGN og er ved at blive lidt rundtosset af alle de opslagsfunktioner?

Lær alt om opslag, herunder INDEKS + SAMMENLIGN & LOPSLAG i vores kursus ‘Opslag’.