Sådan bruger du INDEKS og SAMMENLIGN i Excel

Er du en lidt mere avanceret bruger i Excel, så har du brugt LOPSLAG og kender (måske) syntaksen udenad:

(opslagsværdi; tabelmatrix; kolonneindeks_nr; [Lig_med])

Faktum er dog, at rigtig mange aldrig har  brugt ”INDEKS” eller ”SAMMENLIGN” før.

INDEKS SAMMENLIGN

”INDEKS” og ”SAMMENLIGN” er blot nogle blandt mange opslagsfunktioner, som er tilgængelige i Excel.

De har nogle bestemte fordele, som gør dem bedre end ”LOPSLAG” i mange situationer.

Ligegyldigt hvilken metode du finder bedst, er det helt sikkert værd at lære at bruge begge funktioner.

OBS: Venligst læg mærke til at ”INDEKS” og ”SAMMENLIGN” er designet til lodrette opslag, som LOPSLAG også er.

Funktionen LOPSLAG (kort forklaret)

Vi gennemgår først vores gamle kending funktionen “LOPSLAG”.

”LOPSLAG” returnerer en ”værdi” baseret på en defineret ”tabelmatrix” og ”kolonneindeksnummer”.

Syntaksen for LOPSLAG er som følger:

= LOPSLAG(opslagsværdi; tabelmatrix; kolonneindeks_nr; [lig_med])

Nedenunder er et eksempel på brugen af LOPSLAG, hvor vi ønsker at den returnerer værdien ”Strømper” baseret på opslagsværdien ”1089”.

Vores mål var at finde produktet med ID’et “1089”, og det fandt “LOPSLAG”-funktionen uden problemer.

Hvordan vil en ”INDEKS SAMMENLIGN”-funktion udføre denne funktion?

Funktionen: INDEKS

Den grundlæggende “INDEKS”-funktion returner en “værdi” baseret på et defineret “område”/”kolonne” og et “rækkenummer”.

Syntaksen for INDEKS er som følger:

=INDEKS (matrix; række; [kolonne])

Nedenunder er et eksempel på brugen af ”INDEKS”, hvor vi ønsker at returnere værdien ”Strømper”.

Vi tager udgangspunkt i, at vi allerede ved, at værdien er tre celler nede i den definerede matrix.

(Du har også mulighed for at specificere kolonnenummeret, men det er ikke relevant i en simpel ”INDEKS SAMMENLIGN”-funktion).

Hvis du går tre celler ned i ”matrixen”, finder vi værdien ”Strømper”, men normalt kender vi ikke positionen på vores værdi, vi ønsker returneret, og derfor bliver vi ofte nødt til at inddrage en anden funktion i vores opslag for at finde det tretal.

Funktionen SAMMENLIGN

En simpel “SAMMENLIGN”-funktion returnerer et tal baseret på en opslagsværdis relative position indenfor en defineret matrix/kolonne.

Syntaksen for funktionen SAMMENLIGN er som følger:

=SAMMENLIGN(opslagsværdi , opslagsmatrix , [sammenligningstype])

Nedenunder er et eksempel på brugen af ”SAMMENLIGN”-funktionen, hvor vi ønsker at returnere positionen på ”1089” indenfor vores opslagsmatrix.

Da “1089” er tre celler nede i opslagsmatrixen, bliver værdien “3” returneret.

Lad magien begynde:
INDEKS og SAMMENLIGN kombineret

Når vi kombinerer “INDEKS”-funktionen og “SAMMENLIGN”-funktionen, vil det tal “SAMMENLIGN”-funktionen returnerer blive rækkenummeret i “INDEKS”-funktionen.

Syntaksen bliver således:

=INDEKS( matrix; SAMMENLIGN-formel)

Nedenunder er et eksempel på brugen af “INDEKS SAMMENLIGN”, hvor vi ønsker at returnere produktet, som har vores opslagsværdi.

Som du kan se, returnerer den den samme værdi, som vi fik fra vores ”LOPSLAG”.

Forskelle på funktionerne

En af hovedforskellene ved “INDEKS SAMMENLIGN”-funktionen er, at man i stedet for at vælge et helt opslagsmatrix, vælger man kun opslagskolonnen og returneringskolonnen.

Det gør ikke det store, når det blot er simple opslag, men hvis du skal lave et opslag i store filer, der har tusinder af opslag, vil det gøre en stor forskel.

Ved at begrænse din matrix til kun opslags- og returneringskolonnerne reducerer du Excels behandlingsbelastning.

Forskellen er illustreret nedenunder.

Den anden hovedforskel er at “INDEKS SAMMENLIGN”-funktionen virker som et højre mod venstre opslag, hvorimod ”LOPSLAG” kun virker fra venstre til højre.

Som du kan se i nedenstående eksempel, kan vi bruge ”INDEKS SAMMENLIGN” til at finde en værdi, som er til højre for vores returneringsværdi.

Det er ikke muligt, hvis du bruger ”LOPSLAG”.

Det vil blive nødvendigt at flytte rundt på dine datasæt eller kopiere din opslagskolonne, så den altid er til venstre for din returneringsværdi.

I billedet ovenover har vi vendt funktionen om, så vi søger efter “Strømper”s ID.

Jeg ændrede kun opslagsværdien og byttede om på opslags- og returneringskolonnerne.

Husk det hele

Mange Excel-vejledninger er ikke grundige nok til at forklare, hvordan man bruger “INDEKS SAMMENLIGN”-funktionen.

Jeg siger ikke min vejledning er bedre, men der er en let måde at huske formlen på.

Her er der en simpel forklaring på formlen:

=INDEKS( Kolonne jeg ønsker returneringsværdien fra; SAMMENLIGN (Min opslagsværdi; Kolonne jeg ønsker at finde min opslagsværdi i; 0))

2019-03-20T14:13:21+00:00Microsoft Excel|