Sådan laver du en sumkurve i Excel trin for trin (2024)

Sumkurver er et nyttigt værktøj til at analysere og visualisere data i Excel. 📈

De giver dig mulighed for at se, hvordan dataene fordeler sig i forhold til et bestemt kriterium, som f.eks. tid, alder eller pris.

I denne guide vil vi give dig en trin-for-trin vejledning i, hvordan du kan oprette en sumkurve i Excel, så du kan få et bedre overblik over dine data og tage bedre beslutninger 💡

Hent vores øvelsesfil her og følg med i processen, så lærer du bedst.

Forbered datasæt til sumkurven

I vores øvelsesfil finder vi noget testdata der viser karakterer for en gymnasieklasse.

Øvelsesfilen indeholder testdata til guiden herunder.

Vores datasæt indeholder 22 værdier.

Lad os forberede datasættet til sumkurven.

1. Udfyld observationer

Vi starter med at udfylde observationerne for datasættet. Altså de forskellige karakterer der findes i datasættet.

Eftersom ingen i klassen har fået -03 eller 00, udfylder vi fra karaktererne 2 til 12.

Fem observationer af karakterer.

2. Udregn hyppighed

For at udregne hyppigheden benyttes funktionen “TÆL.HVIS”

Funktionen TÆL.HVIS udregner hyppigheden.

Ved at trykke F4 låser 🔒 vi det markerede datasæt. Dette illustreres med $A$.

Indsæt et semikolon og marker derefter kriteriet til venstre, altså karakteren 2, og afslut med enter.

Observationens værdi tælles fra det låste datasæt.

Vi kan derefter trække feltet ned, for at finde hyppigheden for de resterende karakterer.

Ved at trække feltet ned gentager vi udregningen i de resterende felter.

3. Vi kan derefter trække for at udregne summen af hyppigheden.

Summen bør være lig med mængden af data i vores datasæt, i dette tilfælde 22.eltet ned, for at finde hyppigheden for de resterende karakterer.

Summen benyttes i næste trin.

Udregn frekvens

For at udregne frekvens benyttes følgende formel:

Frekvensen udregnes ved at dividere hyppigheden med summen.

Træk feltet ned, for at udregne frekvensen for de resterende karakterer.

Frekvens i decimaler.

Vi har nu udregnet frekvensen i decimaler. For at omregne den til procent, ændrer vi typen fra standard til procent.

Omregn til procent.

Marker frekvens og vælg procent.

Vi har nu følgende procenter.

Endelige frekvens i procent.

Udregn den kumulerede frekvens

Den kumulerede frekvens viser, hvor mange dataelementer der er mindst ligeså store som det givne dataelement.

Du kan udregne den kumulerede frekvens ved at tilføje frekvensen for hvert dataelement til summen af de tidligere frekvenser.

Den kumulerede frekvens udregnes i Excel i følgende trin:

Indtast den første værdi under frekvens.

Derefter udregnes den kumulerede frekvens på følgende måde i de resterende felter.

Automatisk udregning for de resterende felter.

Marker felt F3, og træk feltet ned for at udregne de resterende felter.

Endelige værdier i procent.

Vi har nu forberedt vores data, og er klar til at oprette en sumkurve i excel.

Det endelige behandlede data.

Indsæt sumkurve i Excel

Start med at markere de to kolonner der skal indgå i tabellen. I dette tilfælde benytter vi observationerne samt den kumulerede frekvens.

Observationer og kumulerede frekvens markeres.

Efter markering af den første række, kan man vælge endnu en række ved at holde CTRL nede.

Indsæt punktdiagram med jævne kurver og datamærker.

Punktdiagram indsættes i Excel.

Vi har nu oprettet en sumkurve i excel.

Uformateret diagram af datasættet.

Formater diagrammet

For at gøre diagrammet mere overskueligt bør vi formatere det, så det er nemmere at læse.

Hvordan du bedst formaterer dit diagram er afhængigt af hvilket data det viser.

Hvis du benytter dit egen data, bør du selv vurdere hvordan indstillingerne bedst rettes til.

Hvis du benytter vores øvelsesfil, kan du følge med herunder.

Kasper Langmann, Partner i Proximo

Dobbeltklik på Y aksen for at åbne indstillingerne.

Vi ændrer her hvor mange procent der vises i Y aksen.

Under akseindstillinger retter vi grænsen. Eftersom et af vores datapunkter ligger på 100%, bør vores maksimum være højere, for at få dette datapunkt vist i diagrammet.

Vi vælger derfor 1,001 som maksimum.

Grænserne for tabellen opdateres.

Vores diagram ser nu sådan ud:

Vi har nu ændret hvor mange procent der vises, og ændrer titlen til Sumkurve.

Derefter åbner vi nu indstillingerne for X aksen, og opdaterer følgende.

Grænser for tal på X aksen rettes til.

Og for at fjerne mærkater på X aksen.

Vi fjerner her de tal der vises på X aksen.

Derefter tilføjer vi datamærkater til kurven.

Højreklik på selve kurven, ikke på datapunktet.

Og ændrer mærkatet til X værdien.

X værdien indeholder karatererne, som vi vil have vist i diagrammet.

Vi har nu følgende sumkurve over karakterer 💎

Den endelige sumkurve med tilhørende tal.

Vi kan ud fra denne sumkurve nu visualisere de forskellige kvartiler.

Det nedre kvartil (Q1) findes ud fra 25%.

Det øvre kvartil (Q3) findes ud fra 75%.

Medianen findes ud fra 50%.

Godt gået! Hvad så nu?

Du har nu lært hvordan man forbereder et datasæt til en sumkurve i excel.

Fulgte du med i vores øvelsesfil?

Godt gået 💪

Du kan nu tilføje sumkurver til dit eget data, for at få et bedre overblik.

Men hvad viser dit data?

Nogle af de bedste funktioner for at udregne brugbart data er HVIS, SUM.HVIS og LOPSLAG.

For at lære mere om disse funktioner, makroer og generel automatisering i Excel, bør du tilmelde dig vores gratis online Excel kursus 🎁

Andre ressourcer

En sumkurve er et fantastisk værktøj når der arbejdes med store mængder data.

Det giver dig et hurtigt og generelt overblik over dit datasæt som helhed. 💯

Men hvis du derimod søger en specifik værdi i datasættet, bør du lære om funktionen LOPSLAG. LOPSLAG søger efter en specifik søgeværdi og returnerer en værdi i samme række.

Måske er du allerede bekendt med LOPSLAG, og vil i stedet lære mere om de 3 vigtigste diagrammer i Excel; søjlediagrammet, cirkeldiagrammet og kurvediagrammet? Dem lærer du alt om i denne guide.