Kvartil i Excel: Sådan udregner du kvartiler i dit datasæt

Kvartil i KvartilKvartilfunktionen i Excel giver et bestemt kvartil af et givet datasæt.

Formatets funktion er:

Kvartil(matrix;kvart)

Hvor funktionens argumenter er:

  • Matrix: Omfanget af værdier for hvilken du vil udregne den bestemte kvartil
  • Kvart: Et helt tal mellem 0 og 4, som repræsenterer det valgte kvartil. (Hvis kvart ikke er et helt tal, er det forkortet)

Bemærk at Excels kvartilfunktion er tæt forbundet med Excels fraktilfunktion, eftersom:

  • Den 1. kvartil er det samme som den 25. fraktil
  • Den 2. kvartil er det samme som den 50. fraktil
  • Den 3. kvartil er det samme som den 75. fraktil
  • Den 4. kvartil er det samme som den 100. fraktil (og det samme som den højeste værdi af dataene)

Men hvad er en “Kvartil”?

Den første, anden, tredje eller fjerde kvartil af et datasæt er den værdi som 25%, 50%, 75% og 100% (henholdsvis) af dataene ligger inden for.

Dette er forklaret i flere detaljer på Wikipedias artikel om kvartiler.

KVARTIL og KVARTIL.MEDTAG funktionerne.

I Excel 2010 er KVARTIL funktionen blevet omdøbt KVARTIL.MEDTAG funktionen.

Selvom den er blevet erstattet er kvartilfunktionen stadig tilgængelig i 2010 (ligger under listen over kompatibilitetsfunktioner), for at tillade kompatibilitet med tidligere versioner af Excel.

Eksempler på kvartilfunktionen

Regnearkene nedefor viser eksempler, hvor Excels kvartilfunktion er brugt til at beregne kvartilerne af et datasæt fra 0-6 (ligger i cellerne A1-A7 i eksemplet).

Formlerne for funktionerne er angivet i regnearket til venstre, og resultaterne er angivet i regnearket til højre.

Formler:

Formlen KVARTIL i et datasæt

Resultater:

Bemærk i de ovenstående eksempler at:

  • Den første kvartil (beregnet i celle B2) ligger midt imellem 1 og 2. Derfor har Excel interpoleret dataene for at komme frem til svaret 1,5.
  • Tilsvarende, ligger den tredje kvartil (beregnet i celle B4) midt imellem 4 og 5. Derfor har Excel interpoleret dataene for at komme frem til svaret 4,5.

Kvartilfunktionens fejlværdier
fejlvaerdier
Hvis du får en fejlværdi fra Excels kvartilfunktion er det typisk en af de følgende:

#NUM!          

Sker hvis enten:

  • Den valgte værdi er < 0 eller > 4

Eller

  • Den valgte matrix er tom

#VALUE!

Sker hvis den valgte kvartværdi ikke kan bliver tolket som talmæssig værdi.