Komplet guide til Excel-funktionen: SAMMENLIGN (MATCH)

Skrevet af Kasper Langmann, Microsoft Office Specialist.

Excel-funktionen ‘SAMMENLIGN’ (engelsk: ‘Match’) slår værdier op i en reference eller en matrix.

SAMMENLIGN sammenligner det som du søger efter med eksisterende indhold, for at finde et resultat / match.

Det betyder, at funktionen søger efter en værdi i et celleområde og returnerer den relative position for resultatet.

Jeg viser dig nu hvordan du bruger SAMMENLIGN-funktionen i Excel; både dens syntaks og gennem eksempel.

Syntaks

Syntaks er elementerne, som en funktion som består af. Syntaksen for SAMMENLIGN-funktionen i Microsoft Excel er:

=SAMMENLIGN( opslagsværdi, opslagsmatrix, [sammenligningstype] )

Altså består syntaksen af tre argumenter, hvor de to første er påkrævede:

  • opslagsværdi: Værdien der søges efter i opslagsmatrixen.
  • opslagsmatrix: Det celleområde der søges i.
  • sammenligningstype: Valgfri. Det er typen af sammenligning, funktionen udfører De forskellige typer er -1, 0 eller 1:
Sammenligningstype Forklaring
1
(standard hvis ikke angivet)
Finder den største værdi, som er mindre end eller lig med opslagsværdien.
Kræver at værdierne skal være sorteret i stigende rækkefølge – f.eks.: A-Å, minus til plus.
0 Finder den første værdi, som er identisk/lig med opslagsværdien.
Sortering ikke påkrævet.
-1 Finder den mindste værdi, som er mindre end eller lig med opslagsværdien.
Kræver at værdierne skal være sorteret i faldende rækkefølge – f.eks.: Å-A, plus til minus.

Hvis SAMMENLIGN-funktionen ikke finder et match, vil den returnere en ”#I/T” fejl.

Bemærk: SAMMENLIGN-funktionen skelner ikke mellem store og små bogstaver, når den leder efter et match.

Kasper Langmann, Partner i Proximo

SAMMENLIGN returnerer placeringen af den tilsvarende værdi i opslagsmatrix, ikke selve værdien.

Du kan, ved brug af sammenligningstype og en tekstværdi, bruge wildcards / jokertegn i opslagsværdi-argumentet.

Wildcards / jokertegn

Wildcards / jokertegn er tegn, som du kan indsætte når du ikke kender det præcise tegn. Altså som en joker.

Du kan bruge stjerne (*), som matcher en serie af tegn og spørgsmålstegn (?), som matcher ethvert tegn (men kun 1).

Eksempel med SAMMENLIGN

Vi tager lige et par eksempler med de forskellige sammenligningstyper.

I eksemplet har vi nogle frugter og et antal.

Starter vi med at benytte standard, nemlig sammenligningstype 1, søger vi efter en værdi som er mindre end opslagsværdien:

Eksempel på sammenligningstype 1

Her sammenligner vi værdien 49 med indholdet i cellerne med antallet af frugterne.

Da der ikke er en identisk post, returneres positionen af den næstmindste værdi (48) i området B2:B6.

Her bliver resultatet således 2, som betyder at der er et match i den anden relative placering.

Altså nummer to placering i matrixen, som i dette tilfælde er B3:

Resultat på eksempel med sammenligningstype 1

Nogle gange søger du også efter en helt identisk værdi.

Til at finde et nøjagtigt match, benyttes sammenligningstype 0:

Eksempel på sammenligningstype 0

Her sammenligner funktionen med værdien 80 i celleområdet med antal.

Der er match i nummer 4, altså B5:

Resultat på eksempel med sammenligningstype 0

Sidst men ikke mindst vil vi sammenligne med sammenligningstypen -1, som leder efter den mindste værdi, der er større end eller lig med opslagsværdien:

Eksempel på sammenligningstype -1

Her sammenligner vi værdien 49 med celleområdet, men får fejl.

Dette skyldes at opslagsmatrixen (vores antal af frugt) ikke er sorteret faldende, som er påkrævet:

Resultat på eksempel med sammenligningstype -1

Sådan!

Du er nu klædt på til at komme i gang med at bruge SAMMENLIGN i dit Excel-arbejde.

Det kræver bare lidt øvelse på egen hånd – god fornøjelse!

Lær mere

Udover SAMMENLIGN-funktionen er der andre nyttige Excel-funktioner, som er værd at kende til at søge med samt lave opslag med.

Meget lig SAMMENLIGN er der funktionen FINDden kan du læse om her

Du kan også læse om at søge (og erstatte) med funktionerne af samme navn – klik her

Eller lære om “storbroderen” til LOPSLAG, nemlig XOPSLAG!

Du kan også bare lære alt om opslag, herunder INDEKS + SAMMENLIGN & LOPSLAG i vores kursus ‘Opslag’.