Lær hvordan du udregner renters rente i Excel – trin for trin

Skrevet af Kasper Langmann, Microsoft Office Specialist.

Renters rente (eller kapitalfremskrivning) er noget, som man skal kende i forbindelse med investeringer, opsparinger og lån.

Det er nemlig noget, som du kan beskrive som en sneboldeffekt; en rente som triller sig større og større over tid.

Puha tænker du måske og er næsten ved at finde blokken og den gamle formelsamling frem:

 Kn = K0 * (1+r)n  

Du kan også lave udregningen i Excel – og egentligt få Excel til at gøre en stor del af arbejdet.

I denne artikel viser jeg hvordan du kan udregne renters rente i Excel.

Download øvelsesfilen

Inden du går i gang med resten af guiden, så download øvelsesfilen og følg de trin jeg viser dig.

Download øvelsesfil

Sådan udregner du renters rente

Renters rente er kort sagt slutkapitalen: Hvilket beløb man står tilbage med, når snebolden er færdig med at trille.

-Bare lige for at beholde billedet…

Du kan relativt hurtigt og simpelt få et overblik over hvordan din startkapital udvikler sig, når investeringen inkl. renten akkumuleres.

Vi gennemgår det nu igennem det eksempel, som er i øvelsesfilen ovenfor.

Eksempel med renters rente på opsparing

Vi vil gerne lave en opsparingskonto i vores bank og vil nu gerne vide hvordan det beløb vi starter med, vil udvikle sig med renten heraf.

Altså hvor mange penge der vil være opsparet efter X antal år.

Det eneste vi kender, er vores startbeløb og renten vi får.

I eksemplet har vi 2000kr og en rente på 5%:

Eksempel med renters rente

Herefter skal vi have lavet et skema, som skal indeholde:

  • År – her ser vi på 10 år, fra 2020 til 2030
  • Saldoen – hvad hvert år starter med. I 2020 vores startbeløb.
  • Renten af saldoen
  • Årets slutbeløb
Eksempel på skema til udregning af renters rente

Vi skal først have lavet referencer til vores information, i skemaet.

Der er lidt opsætning af udregninger / formler til at starte med i Excel, men derefter kan du snart speede op!

Jeg har snydt lidt og allerede lavet en reference / henvisning fra startbeløb til saldoen i 2020:

Eksempel på reference til saldo

Nu skal vi have udregnet renten.

Her skal saldoen ganges med renten, som vi også referer til (her C3):

Eksempel på udregning af rente

Her ganges saldoen således med renten, men jeg har også sat $$ dollartegn i referencen. 

Det gør vi for at låse referencen (renten), så værdien forbliver den samme når den kopieres til de andre rækker.

Altså samme rente år efter år.

Er du ikke bekendt med at låse referencer i Excel med $/dollartegn?

Så kan jeg anbefale dig at læse min guide til det her.

Kasper Langmann, Partner i Proximo

Vi nu lavet referencer til vores data, så disse værdier kan nu rettes nemt oppe i kassen, hvis noget skulle ændre sig.

I skemaet har vi nu renten for det første år (2020):

Eksempel på udregning af rente i år 1

Saldoen og renten lægges nu sammen i Slutbeløb, ved at lave referencer til de to celler i skemaet:

Eksempel på slutbeløb 2020

Nu har vi udregnet det første år og herfra kommer det til at gå noget hurtigere.

Vi skal dog lige have vist Excel, at saldoen skal hentes fra slutbeløbet, når vi skal udregne 2021 og frem.

Her laves igen en cellereference:

Eksempel på saldo 2021 pga. slutbeløb 2020

Da vi har låst rentereferencen, kan vi nu kopiere formlen fra 2020:

Eksempel på at kopiere celle for rente

Her bliver renten således 105kr i 2021 når saldoen, baseret på de 2100kr, som slutbeløbet blev i 2020.

Vi kan også kopiere formlen for slutsaldoen som summerer saldo og renten.

Og vi får så følgende resultat i 2021:

Eksempel på rente i 2021

Og det smarte kommer nu!

For nu har vi opsat formler i vores skema, så nu kan vi kopiere formlerne fra år 2021 og trække ned til slut – i vores eksempel 2030:

Kopier celler til resten af skemaet

(Du kopierer hurtigt ved at tage fat i firkanten i højre, nederste hjørne, i det markerede)

Når vi slipper, har vi alle vores data.

Du kan her se at startbeløbet på 2000kr om 10 år vil have udviklet sig til 3421kr ved hjælp af renters rente:

Færdigt eksempel med udregning af renters rente

Sådan!

Du kan nu relativt hurtigt for overblik over, hvad renters rente kan give dig i forskellige situationer.

Vil du lære mere om renter, så lær alt om renteberegning i Excel her!

Få et gratis budgetskema i Excel

Mangler du overblik over din privatøkonomi, har vi en gratis budgetskabelon, som du kan downloade og bruge med det samme.

Klik her for at se mere og finde budgetskemaet.

Budgetskema i Excel