$/Dollartegn i Excel – lås reference

Skrevet af Kasper Langmann, Microsoft Office Specialist.

Når du laver formler i Excel, kan du lette kopieringen af dine formler ved hjælp af ét tegn – nemlig dollartegnet $.

Dollartegnet bruges til det der i Excel kaldes ‘absolutte referencer’.
Her låser du en celle i en formel ved at bruge $, hvorefter formlen refererer til samme celle, uanset hvorhen den kopieres.

I Excel-sprog hedder det at gøre cellereferencen absolut.

Jeg viser dig nu hvordan du låser, låser op og delvist låser referencer med dollartegnet $ og hvordan du hurtigt kan gøre dette, ved hjælp af genveje.

Download øvelsesfilen

Inden du går i gang med resten af guiden, så download øvelsesfilen og følg de trin jeg viser dig.

Download øvelsesfil

Relativ eller absolut reference?

Cellers reference kan være relativ eller absolut. Her er cellereferencer som standard relative, hvilket betyder at cellen er sat i forhold til den celle, som du laver formlen fra.

Denne ændres automatisk når den kopieres.

Det betyder at hvis du f.eks. refererer til celle A3 fra celle C3, refererer du egentligt bare til en celle, som er to kolonner til venstre for C-kolonnen.

Når du kopierer formlen til f.eks. rækken nedenunder, ændres referencen så C4 vil kalde på A4.

Således ændres cellereferencen, når du kopierer det fra én celle til en anden. Derfor kaldes dette en relativ reference.

Vi tager lige et eksempel:

Der har været kagekonkurrence og vi vil have lave en procentvis fordeling over resultatet.

Vi indtaster formlen – det går fint ved første linje.

 

Eksempel med relativ reference

Problemet opstår når vi kopierer formlen:

Eksempel med relativ reference

Hvis du derimod vil bevare den oprindelige cellereference, skal du lave cellereferencen absolut.  Dette betyder at du låser referencen – det gør du ved at placere dollartegn i referencen.

I vores tilfælde skal vi således have låst det samlede antal stemmer i vores kagekonkurrence.

Sådan låser du referencer med $

For at låse en reference indsættes dollartegnet før referencerne til både celle og kolonne:

Eksempel på brug af absolut reference

Hvis vi nu i eksemplet kopierer formlen, vil referencen med det samlede antal stemmer være låst og dermed gå igen i de næste rækker:

Eksempel på kopiering ved brug af absolut reference

Hermed forbliver cellereferencen præcis den samme når du kopierer formlen – du har nu lavet en absolut reference!

Sådan låser du celler “delvist”

Du kan også komme i en situation, hvor du har brug for en blandet cellereference, hvor denne kun delvist er låst.
Altså at du kun har brug for at låse enten kolonnen eller rækken.

Dette gør du ved at kun indsætte et dollartegn i stedet for to.

Foranstil dollartegnet foran den del af cellen du vil have låst.

Eksempel: $A1 eller A$1 – her har du henholdsvis låst kolonne eller række.

Så hermed vil dollartegnene have kontrol over følgende:

Eksempel på reference

Du kan således blande absolutte og relative referencer, afhængigt af hvor og hvor mange $ du indsætter.

Lad os lige opsummere: 

Eksempel Referencetype
$A$1  Absolut
A$1  Blandet; relativ kolonne og absolut række
$A1  Blandet; absolut kolonne og relativ række
A1 Relativ

I langt de fleste tilfælde vil du dog kunne låse referencen helt med de to dollartegn (og kun i få tilfælde have behovet for kun delvist at låse cellereferencen).

Kasper Langmann, Partner i Proximo

Lås hurtigt med genvejstast

Det tager tid at sidde og låse referencer manuelt – hvad enten der er tale om at gøre en cellereference absolut eller delvist absolut.

Her bliver F4 på tastaturet din hurtige makker:

F4 skifter mellem både at låse og låse op for cellen – også delvist!

Alt efter udgangspunktet og hvor mange gange du trykker kan du tilføje og fjerne $-symbolerne – men også ændre placeringen:

Rækkefølge Formel Referencetype
0 x F4 (udgangspunkt) A1 Relativ / intet låst
1 x F4 $A$1 Absolut / låst
2 x F4 A$1 Række låst, kolonne relativ
/ delvist låst
3 x F4 $A1 Kolonne låst, række relativ
/ delvist låst
4 x F4 (udgangspunkt) A1 Relativ / intet låst

Sådan!

Du kender nu forskellen på relative og absolutte cellereferencer  og hvordan du skifter mellem dem.

Endda også med genvejstasten F4, som vil effektivisere dit formel-arbejde i Excel betydeligt!

Vil du lære endnu flere genvejstaster i Excel at kende, så lær disse 10!

Videre læsning

Vil du lære mere omkring at arbejde med cellereferencer??

Så lær alt om referencer i Excel her!

Vi anbefaler også at du lærer at lave kæder mellem flere regneark her.

Samt hvordan du låser celler i Excel!