Sådan beregner du et vægtet gennemsnit i Excel (weighted average)

Udregn et vægtet gennemsnit i ExcelVil du lære at udregne et vægtet gennemsnit (på engelsk: weighted average) i Excel?

Så følg blot guiden herunder og så har du udregnet det på mindre end 5 minutter.

I guiden tager vi udgangspunkt i praktiske eksempler, hvor vi udregner det vægtede gennemsnit.

Du kan download guidens øvelsesfiler herunder og selv prøve kræfter med at udregne det i Excel (det anbefaler vi stærkt).

Konceptet bag “et gennemsnit” kommer fra matematikken.

Gennemsnit kan definereres som det resultat man får ved at lægge flere mængder sammen og bagefter dividerer resultatet med antallet af mængder.

Normalt når vi udregner gennemsnit lægger vi lige meget vægt eller prioritet på hver værdi. Dette kaldes ikke-vægtet gennemsnit.

Lad os for eksempel sige at vi vil udregne gennemsnittet af karakterer i fem forskellige fag:

Karaktererne er følgende:

Eksempel på karakterer

Så vil vi lægge numrene sammen og dividere resultatet med 5: (55+65+75+85+95)/5

(resultatet er “75” hvis du sidder og regner med)

Dette er et ikke-vægtet gennemsnit, fordi vi har tillagt hvert nummer samme værdi.

Hvad er et vægtet gennemsnit så?

Et vægtet gennemsnit er en type gennemsnit, hvor elementets vægt også har indflydelse, når man finder gennemsnittet.

Og derfor vægter et element muligvis højere i det samlede resultat end et andet element.

Lad os forstå det via eksemplet nedenfor:

En elevs karakterer i 5 fag er følgende:

Eksempel på karakterer

Lad os nu forestille os, at en elev vil optages til et universitet og vil studere Økonomi (ja, så er det jo meget smart at kunne regne sådan noget her ud).

Så vil universitetet naturligvis lægge mere vægt på karakteren i økonomi, og derfor er de kommet på en idé, hvor de tillægger fagene de følgende værdier:

Dette viser at universitetet lægger mere vægt på karaktererne i økonomi end de andre, mens de finder gennemsnittet.

Så nu vil vi bruge denne metode til at finde det vægtede gennemsnit af karaktererne ifølge tabellen ovenfor:

((55*1)+(65*1)+(75*1)+(85*3)+(95*1)) / (1+1+1+3+1)

Dette bliver 77,85, hvilket er højere end det ikke-vægtede gennemsnit på 75.

Så i dette tilfælde har karakteren i økonomi bidraget mere til det endelige resultat end noget andet element.

Hvordan udregner man vægtet gennemsnit i Excel?

Efter at have forstået konceptet i et vægtet gennemsnit, så undrer du dig nok over hvordan du udregner dette i Excel (så slipper du også for, at finde lommeregneren frem).

Til dette har vi 2 metoder:

Metode 1: At udregne det vægtede gennemsnit ved brug af SUM-funktionen.

Med denne metode er man nødt til at have viden om SUM-funktionen. Formlen er som følgende:

= SUM((1. element * vægten af 1. element), (2. element * vægten af 2. element), … , (n. element * vægten af n. element)) / SUM(vægten af 1. element, vægten af 2. element, vægten af n. element)

Selvom denne måde er nemmest at forstå, er det ikke den bedste mulighed, hvis du har med et stort antal af elementer at gøre.

Metode 2: At udregne det vægtede gennemsnit ved brug af SUMPRODUKT-funktionen (nem måde):

Med denne metode er man nødt til at have viden om SUMPRODUKT-funktionen. Formlen er som følgende:

= SUMPRODUKT (, ) / SUM()

Et eksempel på udregning af vægtet gennemsnit i Excel:

Nedenfor er en Excel-tabel, der viser os dataene fra der omhandler færdiggørelse af opgaver.

Som du kan se i tabellen ovenfor er der fem opgaver og hver opgave med sin egen ”prioritet” og ”færdiggørelse i procent”.

Så i dette tilfælde vil ”Prioriteten” være det vægtede af færdiggørelsen, eftersom det højt prioriterede vægtes højere.

For nu at finde det vægtede gennemsnit, kan vi bruge formlen:

=SUMPRODUKT((E3:E7,D3:D7)/SUM(D3:D7))   [Metode 1]

Hvilket resulterer i 61,23

Alternativt kan man også udregne det vægtede gennemsnit ved brug af formlen:

=SUM(E3*D3,E4*D4,E5*D5,E6*D6,E7*D7)/SUM(D3:D7)    [Metode 2]

Bemærk: I billedet ovenfor er der forskel på resultatet af det ikke-vægtede gennemsnit og det vægtede gennemsnit.

Så det var alt om, hvordan du finder et vægtet gennemsnit i Excel.