Lineal i Word

Skrevet af Kasper Langmann, Microsoft Office Specialist.

Word har en lineal-funktion, som gør det muligt for dig at bestemme margen og hvordan din tekst skal stå, i dit dokument.

Det er et nyttigt værktøj til f.eks. spalter / kolonner, hvor du kan rette bredden til.

Jeg viser dig nu hvor du aktiverer din lineal, samt indstiller margener, indrykninger og tabulatorstop.

Aktivér lineal

Eksempel på lineal i Word

Hvis ikke allerede linealen er synlig i dokumentet (foroven og ude til venstre), kan du hurtigt aktivere den.

Klik ind under fanen ‘Vis’ og afkryds ‘Lineal’:

Få synlig lineal i Word

Tilpas margener

Margener kan sagtens tilpasses uden synlig lineal – det gør du under ‘Layout’:

Eksempel på margen-indstillinger i Word

Men linealen synliggør dem og gør det muligt manuelt at tilrette.

F.eks. ved 2 kolonner bliver linealen grå midt på arket, hvor der nu kommer en ny margen og er hvid dér, hvor teksten kan være.

Har kan du trække i kanten og tilpasse margenenerne. Du klikker blot på farveskellet og trækker.

Eksempel med 2 spalter i Word

Lav indrykninger i afsnit

Du kan lave indrykninger af din tekst på forskellig vis:

  • Venstre indrykning
  • Højre indrykning
  • Indrykning af første linje
  • Hængende indrykning

Venstre og højre indrykning

Disse indrykninger angiver placeringerne af siderne i et afsnit.

Dette er de overordnede indrykninger så har afsnittet andre indrykninger, flytter disse med i synkronisering.

Der er lidt forskel på de to indrykninger så jeg viser dem nu en ad gangen:

Venstre indrykning:

Hvis du allerede har teksten, som du vil angive indrykning, markeres denne først.

På linealen skal du trække i firkanten i nederste venstre side af linealen til det ønskede område i afsnittets venstre kant.:

Eksempel på venstre indrykning i Word

Højre indrykning:

Samme procedure: Hvis du allerede har teksten, som du vil angive indrykning, markeres denne først.

Dog skal du, i stedet for en firkant, trække i din eneste mulighed – nemlig den trekantede markering nederst til højre på linealen.

Her trækker du den til det område, hvor du vil have afsnittets højre kant:

Eksempel på højre indrykning i Word

Indrykning af første linje

Denne indrykning siger sig selv: Her indrykkes kun første linje i et afsnit, mens de øvrige ikke gør.

1: Markér teksten hvor du vil tilføje indrykningen

2: På linealen trækker du nu i trekanten øverst til venstre – og flytter den til dér hvor indrykningen skal starte:

Eksempel på indrykning af første linje

Hængende indrykning

Modsat indrykning af første linje, rykkes her de efterfølgende linjer, men ikke den første, i afsnittet.

1: Markér teksten hvor du vil tilføje indrykningen

2: På linealen trækker du nu i den nederste af trekanterne ude til venstre – og flytter den til dér hvor indrykningen skal starte:

Eksempel på hængende indrykning

Angiv tabulatorstop med linealen

Du kan ændre tabulatorer for dit dokument i øverste venstre hjørne, hvor det ser sådan ud:

Angiv et tabulatorstop

Her kan du ændre forskellige tabulatorstop, som kommer til syne når du klikker på ikonet.

De forskellige tabulatorstop

 Venstre tabulatorstop – angiver venstre kant af tekstlinjen. Teksten skrives mod højre.

  Centreret tabulatorstop – angiver positionen midt på tekstlinjen. Her centreres teksten.

  Højre tabulatorstop – angiver højre kant af tekstlinjen. Teksten skrives mod venstre.

  Decimal stop  – justerer tal rundt om decimaltegnet. Forbliver samme position, uanset antal af cifre.

  Søjle tabulator – stopper med at placere tekst. Her indsætter den en lodret streg ved tabuleringens placering.

Når du har valgt den, som du ønsker at rette, klikker / trykker du på bunden af den vandrette lineal, hvor du vil indstille tabulatorstoppet.

Eksempel på centreret tabulatorstop

Du kan fjerne et tabulatorstop igen ved at trække det væk fra linealen.

Sådan!

Du har nu lært lidt om hvordan linealen i Word kan hjælpe dig med opsætning af tekst og margener.

Lær mere om layout i Word

Vi har andre artikler om opsætning og layout i Word. Måske det kunne have interesse?

Sådan installerer og ændrer du skrifttype find artiklen her

Sådan opretter du spalter find artiklen her

Sådan indsætter du sidehoved og sidefod find artiklen her

Sådan laver du en folder/brochure find artiklen her

Sektionsskift find artiklen her

Sådan indsætter og tilpasser du billeder find artiklen her