Sektionsskift i Word

Skrevet af Kasper Langmann, Microsoft Office Specialist.

Du kan bruge sektionsskift i Word, hvis du ønsker at ændre layoutet eller formateringen i dit dokument.

Når du indsætter et sektionsskift, indsætter du en pause og således en frisk start med et nyt afsnit.

Dette kan f.eks. være fordi du ønsker en sektion med kolonner/spalter eller med linjenummerering.

I denne artikel kan du læse mere om hvilke muligheder du har med sektionsskift.

Sådan bruger du sektionsskift

Som introduceret, giver et sektionsskift mulighed for forskellige afsnit med dertilhørende forskellige layouts.

Indsætter du ingen sektionsskift, vil Word behandle Word-dokumentet som et enkelt afsnit.

Du har flere forskellige typer af sektionsskift til rådighed i Word. Jeg viser dig nu hvor du finder dem og hvordan de virker.

Fælles for alle er, at du skal du indsætte et sektionsskift i begyndelsen af det sted, hvor du vil have ændringen.

Er teksten skrevet på forhånd, placerer du musen der hvor du ønsker at den nye sektion skal begynde.
Herefter vil teksten blive opdelt i sektioner det pågældende sted.

Du finder sektionsskift under fanen ‘Layout’, hvor du vælger ‘Skift’:

Muligheder for sektionsskift i Word

De tre typer af sektionsskift

I Word har du fire muligheder for sektionsskift, som vi kan dele ind i tre kategorier;

‘Næste side’, ‘Fortløbende’ og ‘Lige side’/’Ulige side’.

Dem gennemgår vi nu:

1: ‘Næste side’
Indsætter et sektionsskift, hvor den nye sektion starter på den næste side.

Denne type kan være nyttig til at lave kapitler i dit dokument.

Her ser du et eksempel, hvor den klassiske mumletekst er blevet delt op ved hjælp af sektionsskifte:

Sektionsskift til næste side i Word

2: ‘Fortløbende’
Indsætter et sektionsskift, hvor den nye sektion starter på samme side.

Denne type kan være nyttig til at lave layoutændringer, såsom spalter, på en side i dokumentet.

Dette har jeg gjort i dette eksempel, hvor mumleteksten nu er blevet opdelt i to sektioner med for forskellige formateringer:

Fortløbende sektionsskift i Word

3: ‘Lige side’ og ‘Ulige side’
Indsætter et sektionsskift, hvor den nye sektion starter på den næste lige eller ulige side – afhængigt af valget.

Denne type kan være nyttig, hvis du altid vil starte f.eks. kapitler på den lige eller ulige side.

Her får du selvfølgelig også et eksempel:

Jeg har indsat et sektionsskift, hvor det nye afsnit skal starte på et ulige sidetal. Sektionen kommer dog bare på den næste side… MEN sidetallene i dokumentet siger 1 og 3 – der er ingen side 2:

Sektionsskift til ulige side i Word

Har vi her et længere afsnit på side 1 vil det automatisk skabe side 2, hvor den nye sektion stadigvæk så starter på side 3.

(Fylder det første afsnit mere, vil den næste sektion blot starte på den næste ulige side).

Sådan sletter du sektionsskift

Vi kan alle sammen komme til at gøre noget, som vi fortryder. Det gode ved Word er, at det her kan laves om.

Ønsker du at slette et sektionsskift, kan du hurtigt det.

Først skal du have synliggjort sektionsskift. Det gør du ved at vælge ‘vis alle’ /Afsnitsmærke‘ under fanen Hjem:

'Vis alle' i Word

Herefter vil du blandt andet kunne se sektionsskift i dit dokument.

I eksemplet er jeg kommet til at indsætte to sektionsskift, men vil have slettet den øverste:

Eksempel på sektionsskift i Word

Placer markøren lige før sektionsskiftet, og tryk på ‘Delete’ – og så er det sektionsskift væk.

Vær opmærksom på hierarkiet!

Har du tekst på begge sider af et sektionsskift, som du f.eks. ønsker at fjerne, skal du være opmærksom:

Når du sletter et sektionsskift, kombinerer Word teksterne før og efter skiftet til ét afsnit. Her henter teksten før skiftet al formatering fra den sektion, der før fulgte efter det nu slettede sektionsskift.

Kort sagt, vinder formateringen fra “efter-teksten” over “før-teksten”.

Giver det mening? Vi tager lige et eksempel…

Vi har to sektioner, hvor vi vil fjerne sektionsskiftet:

Eksempel på sletning af sektionsskift i Word

Når vi sletter sektionsskiftet, vil formatet fra teksten under sektionsskiftet dominere.

Derfor vil den øverste sektion (før sektionsskiftet) nu blive formateret som tre kolonner:

Eksempel på sletning af sektionsskift i Word

Et sektionsskift kontrollerer således layoutet/formateringen af den sektion over skiftet.

Kasper Langmann, Partner i Proximo

Sådan!

Du kan nu lave forskellige sektionsskift og kender forskellene.

Ydermere kan du også slette dem og har fået forståelse for, hvordan to sektioners formatering reagerer, når disse igen bliver forenet.

Lær mere:

Udover brug af sektioner, kan du også indsætte en speciel første side i dit dokument til at lave en forside i Word. Du finder artiklen her