Opret et histogram i Excel på 5 minutter
i alle Excel versioner

Skrevet af Kasper Langmann, Microsoft Office Specialist.

Histogram i Excel

Histogrammer kommer fra statistikkens verden og er et simpelt, men vigtigt, værktøj til at visualisere fordelinger.

Et histogram er et diagram der visualiserer data opdelt i intervaller.

For eksempel: kvinder i alderen 20-29 år, 30-39 år, 40-49 år…

Men hvordan bruges sådant et smart histogram?

Det er præcist det jeg viser dig i denne guide.

Hvordan du opretter et histogram, afhænger af hvilken Excel version du har.

Tryk på linket ved din version:

Opret et histogram i Excel 2016-2021 eller Microsoft 365

I Excel 2016 introducerede Microsoft et indbygget histogram, som gør det meget nemmere at arbejde med histogrammer.

Følg disse 3 trin til at oprette et histogram:

Trin 1

Start med at vælg den data du vil bruge i histogrammet.

Det vil sige, at du først skal tage stilling til hvilken data du vil bruge i histogrammet, og derefter sørge for at data er opstillet korrekt.

Din data skal altså være opdelt i intervaller og antal.

I dette eksempel vil jeg visualisere fordelingen af de 82 kvinder i alderen 10-89 der har deltaget i en undersøgelse.

Jeg har opdelt antallet i de respektive intervaller.

Excel data til histogram

Vælg en enkelt celle i datasættet.

Trin 2

Når du har valgt en celle i datasættet, så gå til fanen ‘Indsæt’ og vælg histogrammet fra menuen.

Excel indsæt histogram

Nu “gætter” Excel på hvordan histogrammet skal se ud, baseret på din data.

Men hvis du allerede har inddelt din data i intervaller (ligesom jeg har i dette eksempel), så vil Excels gæt være forkert.

I dette eksempel ender du ud med et histogram der ser sådan her ud:

Excel histogram

Som du kan se, har Excel ikke grupperet intervallerne korrekt, og histogrammet er derfor ubrugeligt.

For at du kan bruge det, skal du lige ændre en simpel indstilling.

Trin 3

For at få dit histogram til at give mening skal du ændre den måde Excel inddeler intervallerne.

1) Højreklik på diagrammet

2) Klik på ‘Formatér diagramområde…’ og i den menu der kommer frem i højre side af skærmen, vælger du ‘Akseindstillinger’

Excel formatér diagramområde akseindstillinger

3) Klik på ikonet der ligner et søjlediagram

4) Klik herefter på ‘Akseindstillinger’ og sæt et flueben i ‘Efter kategori

Excel formatér diagramområde vandret akseindstillinger

Histogrammet nu færdigt!

Læg især mærke til at intervallerne på den vandrette akse nu passer til det vi vil visualisere. Og at du kan ændre overskriften (dobbelt venstre-klik på den).

Excel histogram resultat

Det var ikke så svært, vel?

Efter histogrammet nu er blevet en naturlig del af Excels diagram-repertoire, er de blevet langt nemmere at indsætte.

Opret histogram uden intervalopdelt data

Hvis du ikke har opdelt din data allerede, kan du få Excel til at oprette intervallerne for dig.

For at få Excel til det, skal din data blot være en kontinuert liste med ubehandlet data.

I en undersøgelse af de 82 kvinder, skal det blot være en liste med kvindernes alder.

Excel data til histogram

Derefter følger du blot trin 1 + 2 fra tidligere, men du kan springe trin 3 over, da Excel opretter intervallerne for dig, og du derfor ikke behøver ændre diagrammet.

Opret et histogram
i Excel 2013/2010/2007

Hvis du ikke har Excel 2016-2021 eller Microsoft 365, er det lidt mere besværligt at indsætte et histogram. Men det kan stadig gøres!

Følg trinnene herunder, så har du dit histogram klar om få minutter.

OBS: Jeg bruger Excel 2016 til at vise dig hvordan du indsætter et histogram via ‘Analysis Toolpak’ i Excel 2013, 2010 og 2007.

Metodikken er præcist den samme, men designet og farverne ser måske en smule anderledes ud hos dig.

Du bør opgradere til Excel 2021/Microsoft 365. Læs min guide her, som viser dig hvordan – og hvad du får ud af det!

Kasper Langmann, Partner i Proximo

Trin 1

Før du gør andet, skal du installere ‘Analysis Toolpak’.

Klik på ‘Filer’ i hovedmenuen.

Vælg derefter ‘Indstillinger’ og gå til fanen ‘Tilføjelsesprogrammer’.

I rullelisten i bunden skal du sørge for der står ‘Excel-tilføjelsesprogrammer’.

Tryk herefter på ‘Udfør…’

Excel indstillinger tilføjelsesprogrammer

I den nye boks der kommer frem, sætter du et flueben i feltet ‘Analysis Toolpak’ og trykker ‘OK’.

Trin 2

Før du går i gang med den egentlige dataanalyse, skal din data være opstillet korrekt.

I dette eksempel laves der en undersøgelse af 82 kvinder. Vi ønsker at få et overblik over fordelingen af disse kvinders alder.

Eksempelvis hvor mange kvinder der er 20-29 år, 30-39 år, 40-49 år mv.

Hav derfor din data opstillet sådan her:

Excel data til histogram ved analysis toolpak

Der er 82 kvinder i undersøgelsen, og der er derfor 82 rækker med data (Kvinde + Alder).

Derudover skal du opstille nogle intervaller, som du kan se i kolonne D.

Intervallerne indeholder alle tal under det skrevne tal.

Dvs. her vil det første interval, 20, indeholder alle kvinder der er under 20 år gamle. Det næste interval, 30, vil indeholde alle kvinder der er 20 år eller ældre, men under 30 år. Altså 0-19, 20-29, 30-39, 40-49, mv.

Trin 3

Gå til fanen ‘Data’ og klik på ‘Dataanalyse’.

Bemærk at knappen kan sidde helt ude i højre side af båndet 🙂

I den nye boks der kommer frem, vælger du ‘Histogram’ fra listen og klikker ‘OK’.

Trin 4

  1. Vælg et inputområde. Dette er alderen, altså dataene i kolonne B.
  2. Vælg intervalområdet. Dette er de intervaller du har opstillet i kolonne D.
  3. Vælg derefter et outputområde, som enten kan være i et nyt regneark, ny projektmappe, eller et andet sted i samme ark (min favorit).
  4. Sæt flueben ved ‘Diagramoutput’ og klik ‘OK’.
Analysis toolpak histogram

Sådan!

‘Analysis Toolpak’ har nu genereret en liste over hvor mange kvinder der aldersmæssigt ligger i de forskellige intervaller.

Derudover har du fået et fint diagram der afbilder fordelingen.

Der er altså 13 kvinder der har besvaret undersøgelsen, som er under 20 år. 11 kvinder mellem 30 og 39, 11 kvinder mellem 40 og 49 mv.

Excel histogram ved brug af analysis toolpak

Sådan lærer du mere

Excel guide konklusion

Du har nu lært at lave et histogram i Excel.

Hvis du har Excel 2016-2021 eller Microsoft 365, foregår det med det indbyggede histogram diagram.

Hvis du har Excel 2013, 2010 eller 2007, skal du bruge ‘Analysis Toolpak’ tilføjelsesprogrammet til at lave et histogram.

Et histogram er altså en visuel fordeling af data i bestemte intervaller.

Andre ressourcer

Nu hvor du har lært at lave et specifikt diagram i Excel, giver det også god mening at få styr på hvordan du laver diagrammer i Excel generelt. Lær mere om det her.

For selv at opdele din data i intervaller, kan du med fordel bruge funktionen TÆL.HVIS, som du kan lære mere om her.