Indsæt en tidslinje i Word

Skrevet af Kasper Langmann, Microsoft Office Specialist.

Tidslinjer visualiserer en kronologisk rækkefølge af nogle begivenheder / trin – f.eks. milepæle i både projekter og historisk.

Du kan f.eks. vise fremdriften i et projekt visuelt med en tidslinje. Denne kan laves på forskellig vis, alt efter dine behov.

I denne artikel præsenterer jeg tre løsningsforslag til at lave tidslinjer: SmartArt, skabeloner og manuelt/”tegn-selv”. 

Jeg håber, at du kan bruge en af løsningerne til din tidslinje.

Med SmartArt

Du kan med Words SmartArt-grafikker oprette en tidslinje.

Det gode ved at bruge SmartArt er, at det er nemt at tilpasse, såsom at tilføje/fjerne milepæle.

Derudover, er det også hurtigt at lave.

Jeg fører dig nu igennem fire enkle trin til at få en SmartArt tidslinje i Word:

1: Klik på ‘SmartArt’ under fanen ‘Indsæt’

Brug af SmartArt

2: Under ‘Proces’ finder du to tidslinje-grafikker.

Enten den som kaldes ‘Grundlæggende tidslinje’ (den med pilen) eller den andet kaldet ‘Cirkelaccentueret tidslinje’, som illustreres med store og små cirkler.

Eksempel på tidslinje-grafikker i SmartArt

3: Når du vælger en, kan du enten skrive direkte på grafikken eller i tekstruden ved siden af.

Eksempel på SmartArt-grafik - tidslinje med cirkler

4: Herefter kan du tilpasse tidslinjens indhold og tilføje flere punkter – både hovedpunkter og underpunkter – ved at trykke ‘Enter’ i tekstruden.

Du rykker niveauet op samme sted med ‘Delete’.

Eksempel på SmartArt-grafik - tidslinje med cirkel-punkter

Dette kan du også tilpasse under specialfanen ‘SmartArt-design’, som dukker op når tidslinjen er markeret.

Her kan du ydermere formatere og dermed finpudse udseendet på tidslinjen.

Du kan også her vælge en anden type SmartArt, hvis du fortryder dit valg:

Eksempel på skift af SmartArt-grafik

Med skabeloner

Som så meget andet, kan du finde tidslinjeskabeloner til Word, online.

Dog skal det siges, at der er flest til PowerPoint, men med lidt søgning kan du bl.a. finde et par modeller direkte hos Office selv – under deres skabeloner (klik her)

Eksempel på tidslinje-skabeloner hos Office

Det er super nemt og bekvemt at bruge skabeloner fra Office selv – det er gratis og når du klikker på ‘Download’, åbnes skabelonen.

Her aktiverer du blot redigering og kan derefter komme i gang!

Eksempel på tidslinje-skabelon fra Office

Med manuel tegning

Du har også muligheden for at selv tegne din tidslinje i Word.

Det kan du gøre ved hjælp af ‘Figurer’, som du også finder under fanen ‘Indsæt’.

Brug af figurer i Word

Her får du en række muligheder, inkl. linjer, hvorpå du selv kan tegne din tidslinje direkte i Word.

Figurer i Word

Du tegner bare manuelt og indsætter figurer til du er tilfreds.

Her kan du også indsætte tekstbokse og formatere disse.

Eksempel på tidslinje tegnet i Word

Afslutningsvist, så får du også ved markeret figur, en specialfane frem kaldet ‘Figurformatering’.

Her kan du finpudse din tidslinje, hvor du blandt andet kan ændre farve og rykke elementer fremad/bagud.

Sådan!

Du har nu fået præsenteret tre måder at lave tidslinjer i Word på.

Du kan nu lave flotte visuelle præsentationer af milepæle i kronologisk rækkefølge -god fornøjelse!

Arbejder du i PowerPoint? Så lær hvordan du indsætter en tidslinje i PowerPoint her!

Arbejder du i stedet i Excel, så se hvordan du tilføjer en tidslinje her!