Sådan tilføjer du en tendenslinje i Excel – trin for trin (2024)

Når vi arbejder med større grafer, kan det hurtigt blive svært at overskue én dataserie.

Heldigvis findes der et værktøj der løser dette problem: tendenslinjen 📈

Det perfekte værktøj til at illustrere tendensen i dataserier.

Du kan tilmed benytte en tendenslinje til at beregne en fremtidig værdi i dit diagram.

Hent vores øvelsesfil her, og følg med.

Tilføj tendenslinje

Typisk vil man have noget rå data i en tabel.

Øvelsesfilen indeholder testdata velegnet til denne opgave.

Vi starter derfor med at indsætte et diagram med vores data.

Eksempel på et punktdiagram.

I dette tilfælde benytter vi et punktdiagram.

Der kan tilføjes en tendenslinje til følgende diagramtyper ✔️

 • Punktdiagram
 • Søjlediagram
 • Liggende søjlediagram
 • Kurvediagram
 • Aktiediagram
 • Boblediagram

Men ikke alle diagramtyper kan benyttes. Følgende diagramtyper understøtter ikke tendenslinje ❌

 • Cirkeldiagram
 • Træstruktur
 • Solstråle
 • Vandfald
 • Tragt
Kasper Langmann, Partner i Proximo

Lad os tilføje en tendenslinje til diagrammet.

1. Vælg dit diagram.

Klik på dit diagram for at vælge det 🖱️

Når diagrammet er markeret, vil du kunne se en visuel linje i kanterne.

2. Klik på plus (+) knappen i højre side

Diagramelementerne for diagrammet i højre side.

3. Vælg tendenslinje under diagramelementer

Tendenslinje findes under diagramelementer.

Vi kan nu se tendenslinjen i vores diagram.

Illustrering af en lineær tendenslinje.

4. Dobbeltklik på tendenslinjen for at åbne indstillingerne.

Indstillingerne åbnes i højre side af Excel.

5. Vælg én af de 6 indstillinger for tendenslinje. Den bedste type tendenslinje afhænger af dit datasæt.

  • Eksponentiel
   • En eksponentiel tendenslinje er en kurvet linje der typisk benyttes når dataserier øges eller reduceres med en fast procent.
   • En eksponentiel kurve kan ikke benyttes hvis der indgår negative- eller nul-værdier.
  • Lineær
   • En lineær tendenslinje er velegnet, når datapunkterne stiger eller falder med en jævn hastighed.
  • Logaritmisk
   • En logaritmisk tendenslinje benyttes bedst, når ændringshastigheden i dataene stiger eller falder hurtigt og derefter udjævnes.
   • Kan indeholde både negative og positive værdier.
  • Polynomisk
   • En kurvet linje der benyttes når data fluktuerer.
  • Potens
   • Benyttes bedst til datasæt, der stiger med en bestemt hastighed.
  • Glidende gennemsnit
   • Udjævner udsving i data for at vise et mønster eller en tendens mere tydeligt.

6. Højreklik på linjen for at slette den igen, hvis nødvendigt.

Højreklik for at slette linjen.

PRO TIP

Du kan ændre indstillingerne under prognose, for at beregne tendensen enten fremad eller bagud for dit datasæt 🏆

Beregn fremtiden for dit data.

Vi kan ændre indstillingerne for hvordan tendenslinjen vises, under fanen udfyldning og linje.

Visualisering af linjens format.

I eksemplet overfor har vi ændret stregtype til “Massiv” og farven til rød.

Er en enkelt tendenslinje ikke nok?

Det er faktisk muligt at tilføje flere tendenslinjer til samme diagram.

Ved at følge de tidligere trin igen, kan vi vælge endnu en tendenslinje.

Her tilføjes en eksponentiel linje.

Vælg en eksponentiel tendenslinje.

To tendenslinjer illustrerer dataserier i diagrammet.

Du har nu tilføjet endnu en linje til dit diagram!

Hvis vi tilføjer mere end én linje, kan det være en god ide at ændre enten farven eller stregtypen på linjerne, som vi lærte i det forrige trin.

Forskellige farver giver bedre overblik.

Dette giver os et bedre overblik, og gør diagrammet mere overskueligt.

Tendenslinje ligning

Som standard vil vores tendenslinje være lineær, men hvordan finder vi egentlig den bedste type tendenslinje? (Også kendt som den mindste kvadraters metode)

For en lineær tendenslinje i Excel kan vi benytte følgende ligning.

Ligningen for en lineær tendenslinje

I excel kan vi benytte indstillingen “Vis ligning i diagram” for at se den tilhørende tendenslinje ligning.

Indstilling for at vise ligning i diagram.

Vi kan nu se den aktuelle ligning for vores datasæt med en lineær tendenslinje.

Ligning for den pågældende linje.

I excel kan vi også benytte indstillingen “Vis R-kvadreret værdi i diagram” for at se R kvadrat værdien.

Indstilling for at vise R-kvadreret værdi i diagram.

Vi vil nu kunne se følgende værdi i vores diagram.

R-kvadreret værdi for den pågældende linje.

Afhængigt af den tilknyttede tendenslinje vil denne værdi repræsentere hvor tæt tendenslinjen ligger på datapunkterne.

R-kvadreret værdien varierer mellem 0 og 1. En højere værdi indikerer at datapunkterne ligger tættere på tendenslinjen.

Lad os prøve at ændre vores tendenslinje til en eksponentiel tendenslinje.

Indstilling for en eksponentiel linje.

R-kvadreret værdien er nu højere end ved den lineære tendenslinje.

En højere R-kvadreret værdi.

Vi kan derfra konkludere at en eksponentiel tendenslinje er bedre passende til vores datasæt.

Men kan vi gøre det endnu bedre? 💡

Men en polynomisk tendenslinje kommer vi endnu tættere på 1.

Indstillinger for en polynomisk linje.

Værdien for grad indikerer hvor mange bøjninger tendenslinjen vil have.

Jo højere værdi, jo mere tilpasselig vil linjen være. Den givne værdi i Excel skal være mellem 2 og 6.

En endnu højere R-kvadreret værdi.

R-kvadreret vil sjældent ramme 1, men i dette tilfælde kommer vi meget tæt på 💎

Hvad er en tendenslinje egentlig?

En tendenslinje er en lineær eller kurvet linje der illustrerer tendenser og variabler i én dataserie.

Dette hjælper os med at visualisere tendenser og viser mønsteret i ligningen.

Ved at vise tendenser i vores diagram, får vi et hurtigt overblik over vores data👍

En stigende hældning af en tendenslinje indikerer f.eks. en positiv korrelation mellem de to variabler. Hvis hældningen falder, indikerer det, at der er en negativ korrelation mellem de to variabler.

Tendenslinjens pålidelighed afhænger af R-kvadreret værdien.

Den vurderer, hvor godt den lineære regressionslinje passer til datasættet.

Hvis R-kvadreret værdien er lig med 1, passer linjen 100 % til dataværdierne.

Det betyder, at den uafhængige variabel forklarer den afhængige variabel fuldstændigt.

Jo tættere R-kvadreret værdien er på 1, jo mere pålidelig er tendenslinjen.

En lav R-kvadreret værdi angiver, at tendenslinjen ikke er pålidelig.

Kasper Langmann, Partner i Proximo

Godt gået! Hvad så nu?

Du er nu ekspert i tendenslinjer og forstår forskellen på de forskellige typer tendenslinjer.

Fulgte du med i vores øvelsesfil?

Godt gået 💪

Du er nu klar til at tilføje tendenslinjer til dit eget data.

Men hvad viser dit data?

Nogle af de bedste funktioner for at udregne brugbart data er HVIS, SUM.HVIS og LOPSLAG.

For at lære mere om disse funktioner, makroer og generel automatisering i Excel, bør du tilmelde dig vores gratis online Excel kursus 🎁

Andre ressourcer

For at benytte tendenslinjer til deres fulde potentiale, er det vigtigt at man benytter det rigtige digram.

Vil du lære mere om de 3 vigtigste diagrammer i Excel; søjlediagrammet, cirkeldiagrammet og kurvediagrammet? Dem lærer du alt om i denne guide.

Eller måske er du allerede bekendt med disse, og søger noget mere avanceret?

Så kan du læse vores guide om Histogrammer, eller lær hvordan du holder styr på dine projekter med et Gantt diagram her.