Sådan bruger du SLÅ.OP funktionen i Excel (2024)

Sidder du med et Excel-ark med en stor mængde data, som du skal finde nogle bestemte oplysninger i? Så kan Excels opslagsfunktioner være en stor hjælp og gøre dit liv meget nemmere.

Den simpleste opslagsfunktion i Excel hedder SLÅ.OP og kan hjælpe dig med at finde en bestemt værdi i en række, kolonne eller matrix 🔍

Hvis du selv vil afprøve det vi gennemgår i guiden, kan du downloade Excel øvelsesfilen her.

Sådan bruger du SLÅ.OP

Funktionen SLÅ.OP har en såkaldt syntaks lige som alle andre funktioner i Excel. Du kan se syntaks for SLÅ.OP når du i en celle indtaster =SLÅ.OP(

Syntaks for funktionen SLÅ.OP

En funktions syntaks angiver en eller flere parametre der skal indsættes for at få returneret et resultat. Disse parametre kaldes argumenter og adskilles med kommaer. Argumenter der er valgfrie angives i firkantet parantes.

PRO TIP

Lad os kigge lidt nærmere på de forskellige argumenter for funktionen SLÅ.OP.

Opslagsværdi: det du søger efter i dit ark. Værdien kan være et tal, tekst eller logisk argument.

Opslagsvektor: det område der skal søges i, begrænset til en bestemt kolonne eller række (eller del deraf).

Resultatvektor: valgfrit argument som angiver, hvilken kolonne/række resultatet returneres fra. Skal være samme antal kolonner/rækker som opslagsvektoren.

Matrix: Tabel bestående af flere kolonner og rækker.

Nu hvor vi har fået styr på vores argumenter er vi klar til at gå i gang.

Vi starter med Eksempel 1 fra øvelsesfilen.

Afprøv funktionen SLÅ.OP i Eksempel 1 i øvelsesfilen

I eksemplet er kolonne A, B, C og D fyldt med produkter, deres lagerbeholdning og pris.

I området F1:G3 laver vi vores lille værktøj til at slå et produkt ID op og returnere dets lagerbeholdning 🛠️

Trin 1 – Indtast funktionen SLÅ.OP

Start formlen ved at indtaste =SLÅ.OP( i en celle.

Trin 2 – Indtast opslagsværdien

Indtast opslagsværdien efter startparentes.

Du kan enten indtaste en værdi direkte i din formel eller angive én celle med værdien.

Indtasts opslagsværdien som første argument

Husk at indtaste et komma efter opslagsværdien, så Excel ved du er klar til næste argument.

Trin 3 – Indtast opslagsvektoren

Indtast den række eller kolonne fra dit regneark, som funktionen skal slå op i 👀

Indtast opslagsvektoren som andet argument

Husk igen at indtaste et komma efter argumentet.

Data i opslagsvektoren skal være sorteret i stigende rækkefølge; mindste tal til største tal og A til Å, for at sikre, at funktionen returnerer den korrekte værdi.
Kasper Langmann, Partner i Proximo

Så er vi næsten ved vejs ende.

Trin 4- Indtast resultatvektoren

Som sidste argument skal du indtaste den kolonne eller række i regnearket, som du vil returnere en værdi fra.

Indtast resultatvektoren som sidste argument (valgfrit)

I de fleste tilfælde medtages den valgfri resultatvektor, men uanset om du medtager den eller ej skal du huske at afslutte med en slutparentes for at angive, at funktionen er færdig.

Udelades resultatvektoren vil SLÅ.OP funktionen returnere resultatet fra opslagsvektoren.
Kasper Langmann, Partner i Proximo

Tryk på enter for at færdiggøre opslaget.

Tryk på enter og få returneret resultatet

Med blot 4 simple trin har du nu lært en nem måde at slå op i dine data på, så du ikke selv behøver lede med lys og lygte efter de oplysninger du skal bruge 🔦

Funktionen SLÅ.OP virker også fint med tekst. Sørg blot for at teksten i opslagsvektoren er i alfabetisk rækkefølge.

Du ikke bekymre dig om store og små bogstaver da funktionen ikke er følsom over for dette.

Du kan selv prøve ved f.eks. at slå et produktnavn op fra kolonne B i øvelsesfilen og få returneret en pris fra kolonne D.

Kasper Langmann, Partner i Proximo

Indtil videre har vi kun slået eksakte værdier op, men festen slutter ikke her.

Opslag af nærmeste match

SLÅ.OP funktionen i Excel søger faktisk ikke efter et eksakt match, men derimod nærmeste match som er mindre end opslagsværdien, hvis der ikke findes et eksakt match.

Lige netop denne funktion kan være nyttig i bestemte situationer.

Lad os se på Eksempel 2 fra øvelsesfilen, hvor kolonne A angiver antal armbøjninger der skal til for at opnå bestemte niveauer angivet i kolonne B.

Eksempel på opslag uden eksakt match

Som du kan se bruger vi formlen på helt samme måde som i Eksempel 1 fra øvelsesfilen. Den eneste forskel er, at selve opslagsværdien ikke findes i opslagsvektoren.

Når SLÅ.OP ikke kan finde værdien du slår op vil den i stedet returnere nærmeste værdi der er mindre:

Resultatet returneres for nærmeste match

I eksemplet har vi en opslagsværdi på 14, hvor det nærmeste match som er mindre er nummeret 5, og tilsvarende værdi fra resultatvektoren returneres så i form af Begynder.

Vær opmærksom på, at du ikke kan slå en værdi op der er mindre end den mindste værdi i opslagsvektoren. Hvis du gør det, vil du få følgende fejl:

Opslag af værdi mindre end mindste værdi i opslagsvektoren resulterer i fejl

Opslag med matrix

SLÅ.OP med en tabelmatrix bruges i mindre omfang og andre opslagsfunktioner anbefales normalt.

Fremgangsmåden for opslag med matrix er dog stort set den samme. I stedet for opslagsvektor og evt. resultatvektor angiver du i stedet matrixen som argument i formlen.

Opslag med matrix

Hvilken værdi formlen returnerer i cellen afhænger af matrixens dimensioner. Hvis der er flere rækker end kolonner som i vores eksempel, slår funktionen op i første kolonne og returnerer værdien fra samme række sidste kolonne.

Opslag med matrix returnerer værdi fra sidste kolonne eller række.

Hvis der derimod er flere kolonnner end rækker i din matix vil funktionen slå op i første række og returnere værdien fra sidste række i tilsvarende kolonne.

Andre opslagsfunktioner

I Microsoft Excel findes der flere muligheder når det handler om opslag. De forskellige opslagsfunktioner har hver deres fordele alt afhængigt af dit datasæt og hvad du søger.

LOPSLAG

Funktionen LOPSPLAG i Excel minder på mange måder om SLÅ.OP og er også dejlig nem at bruge.

Mens SLÅ.OP altid søger nærmeste match, kan du med LOPSLAG selv vælge om en opslagsværdi skal være et perfekt match eller ej, og du behøver ikke bekymre dig om dine data er sorteret i numerisk eller alfabetisk rækkefølge.

Lyder det brugbart? Så lær mere om LOPSLAG på kun 5 minutter her 🕔

INDEKS SAMMENLIGN

SLÅ.OP og LOPSLAG er nyttige i mange situationer og samtidig forholdsvis simple, så jeg anbefaler du som udgangspunkt bruger disse funktioner.

Men hvis du støder på en situation, hvor SLÅ.OP og LOPSLAG er for langsomme eller bare ikke helt slår til, vil funktionerne INDEKS og SAMMENLIGN kunne blive dine bedste venner.

Bliv klog på INDEKS og SAMMENLIGN her.

XOPSLAG

XOPSLAG er også nem og ligetil ligesom funktionen LOPSLAG, men er lidt mere fleksibel. I modtsætning til LOPSLAG behøver du med XOPSLAG ikke bekymre dig om rækkefølgen af dine kolonner og du kan også nemt indsætte og slette kolonner uden det påvirker dine resultater.

Funktionen er også super fleksibel og tilpasningsvenlig og har flere valgfrie argumenter der kan tilpasse dit opslag til netop dit behov.

Når du allerede har lært SLÅ.OP vil det være nemt at bygge mere på og lære XOPSLAG i fire simple trin her

Godt klaret! Hvad så nu?

Jubiii!!! 🥳

Nu har du lært den simpleste måde at slå op i Excel på med funktionen SLÅ.OP 🔎

Men Excel byder også på funktionen LOPSLAG som også er dejlig nem og samtidig lidt mere tilpasningsdygtig.

Du kan nemt tilføje LOPSLAG til dine kompetencer i vores gratis online Excel kursus her, som også byder på et indblik i funktionerne HVIS og SUM.HVIS, der også er nyttige i mange situationer.

Andre resourcer

Når det er så nemt og ligetil at lære nyttige Excel funktioner, hvorfor så stoppe her?

Mens vi alligevel er i gang med at lede efter ting, vidste du så, at der også er en funktion der kan hjælpe dig med at finde positionen af en angivet deltekst i en større tekst. Lær mere om funktionen FIND her.

Excel har rigtig mange funktioner der kan gøre din arbejdsgang både mere overskuelig og hurtigere. Lær 10 af de mest brugte funktioner i Excel her.