Sådan bruger du animationer i PowerPoint

Skrevet af Kasper Langmann, Microsoft Office Specialist.

Animationer er en god måde at pifte din PowerPoint præsentation op på og gøre den mere dynamisk, samt skabe hierarki i dine informationer.

De mest almindelige typer af animationseffekter er indgangs- og udgangsanimationer, hvor de enkelte elementer her kan flyve ind på slidet og ud igen, når du er færdig.

Du kan også få dem til at gøre ting undervejs og endda have lyd på animationerne.

MEN brug animationerne og lydene med omhu – du bruger dem for at hjælpe din formidling og fremhæve pointer, ikke distrahere.

Jeg vil nu vise dig hvordan du indsætter og arbejder med animationer i PowerPoint.

Sådan tilføjer du animationer

Det første du skal gøre, er at beslutte hvad der skal have en animation i din præsentation.

(Det kan være tekst, billeder, grafer, SmartArt – Alle elementer kan bevæge sig)

Overvej følgende:

  • Hvad skal komme ind undervejs?
  • Er der noget som skal fremhæves?
  • Hvad skal flyve ud / forsvinde?
  • Er der noget som skal bevæge sig specielt – f.eks. fra punkt A til B på et slide?

Hvert af disse spørgsmål lægger sig til sin egen type af animation, som du kan bruge.

Der er basalt set fire typer animationer / effekter:

  • Indgangseffekter (grønne)
  • Fremhævning (gule)
  • Udgangseffekter (røde)
  • Bevælgelsesstier
Eksempel på typer af animationer

1: Du bruger dem ved at markere det element, som du vil animere.

2: Herefter går du til fanen ‘Animationer’, hvor du her kan udvide udvalget af animationer ved at klikke på den lille pil, som er markeret på billedet:

Animation i PowerPoint

3: Nu kommer de fire typer animationer frem, som vi lige har gennemgået:

Eksempel på typer af animationer

4: Finder du ikke rigtigt det du leder efter, så klik her på ‘Flere [type af animation]’.

Så får du et vindue frem med alle muligheder for den pågældende type effekt.

(Hvis check-boksen nederst i dialogboksen er aktiveret, kan du se animationerne på elementer når du klikker på dem).

Her i mit eksempel kigger jeg efter en indgangseffekt til min pil:

Eksempel på indgangseffekterne

Du har nu fået en basal introduktion til at indsætte animationer i PowerPoint.

Jeg gennemgår nu kort typerne, så du får en idé om, hvordan og hvornår du kan indsætte dem.

Animationseffekter for indgang og udgang

De mest typiske animationer er, som sagt, indgangsanimationer og udgangsanimationer.

Når du vælger en indgang- og udgangsanimation, kan du frit vælge mellem de grønne og røde ikoner.

Når du trykker på en af dem, bliver effekten vist på ikonet og der kommer herefter en mærkat med et nummer ved siden af:

Eksempel på objekt med animation tilknyttet

Hvis du ikke bryder dig om den valgte animation, kan du klikke på objektet igen og herefter vælge en anden effekt, som overskriver så den.

Personligt kan jeg anbefale ‘Svæv ind’ og ‘Svæv ud’ samt ‘Udtoning’ da disse ikke er meget voldsomme, men stadigvæk giver en synlig effekt, uden at distrahere eller blive for dominerende.

Ligeledes, kan objekter have flere effekter. F.eks. hvis du både vil have et element kommer til syne og forsvinder igen.

Jeg gennemgår senere hvordan man tilføjer ekstra animationer – er du utålmodig kan du trykke her.

Kasper Langmann, Partner i Proximo

Fremhævninger

Effekterne ‘Fremhævning’ (de gule ikoner) giver hvad de hedder: Opmærksomhed.

Hvor indgange og udgange ikke er/bliver på din præsentation, er elementet her allerede på dit slide.

Idéen er her at du ved en gennemgang af f.eks. en pointe kan fremhæve den, når du når til den og henlede opmærksomheden på den.

Ofte er den således ikke så dramatisk som når den “gør entré” med en indgangsanimation.

Personligt kan jeg her anbefale ‘Vip’, hvor ikonet let vipper uden at skabe for meget postyr.

Men ellers er det bare at prøve! Som ved indgangs- og udgangsanimationerne, kan du bare vælge en ny animation.

Bevægelsesstier

Som fremhævninger, er ‘Bevægelsessti’ som oftest noget som sker på dit slide.

Dog er det egentligt en blanding af de øvrige, da der her (som navnet antyder) er tale om objekter der bevæger sig.

Her er der nogle prædefinerede bevægelser, såsom ‘Buer’, der indsat på et objekt ser sådan ud:

Eksempel på bevægelsessti

De åbne stier, som ‘Buer’, ‘Streger’ og ‘Drejninger’ kan her være gode til at illustrere en pointe eller forandring ved at noget rykker sig fra A til B.

Her kan du se en grønne pil, som bruges til at angive stiens begyndelse, mens den røde pil angiver dens afslutning.

Disse er ofte et bedre valg end de lukkede stier, såsom ‘Former’ og ‘Løkker’ hvor animationen ender hvor den startede. Disse har kun en grøn pil af samme årsag.

Du kan dog også lave din egen brugerdefineret sti.

Når du har valgt denne blandt mulighederne, kan du frit tegne stien på dit slide:

Eksempel på brugerdefineret bevægelsessti

Hver gang du klikker, laver du et nyt punkt. Mit eksempel er i den vilde ende (og laver faktisk en indgangsanimation), hvor det anbefales, at du laver en mindre distraherende sti selv .

Når du har tegnet stien færdig, dobbeltklikker du – og du har nu skabt din egen bevægelsessti:

Eksempel på brugerdefineret bevægelsessti

Sådan bruger og tilpasser du animationer

Du er nu igennem et overblik over, hvordan du indsætter de forskellige effekter / animationer.

Vi har også berørt hvordan de bruges, men når effekten er valgt og indsat er der ofte mere arbejde at gøre, herunder tilpasning.

Inden vi går i gang, så sørg for at du har aktiveret ‘Animationsrude’ under fanen ‘Animationer’:

Animationsrude

Hold styr på dine animationer

Før du slår dig alt for løs med masser af effekter kan det være en god idé at holde styr på dem og omdøbe dem, hvis du har mange.

Tager vi mit eksempel, så har jeg allerede nu lidt forskelligt:

Eksempel på animationsrude

I mit tilfælde hedder SmartArt pilene allerede ‘Pil’, men dem har jeg tre af og to ‘billede’…

Du kan omdøbe elementerne, så du slipper for at huske hvilken der er nummer 1, 2 osv.

Det gør du ved at klikke på et af dine elementer, hvorefter du får fanen ‘Billed-/Figurformatering’ frem.

Herunder aktiverer du ‘Valgrude’, hvor du herefter får åbnet et sidepanel kaldet ‘Markering’:

'Valgrude'
Eksempel på omdøb markering

Her kan vi en liste over alle dine elementer. Dobbeltklik på det enkelte element for at det det et nyt navn. Herefter lukker du bare panelet igen.

Hvis du tilføjer nye animationer til eksisterende elementer, vil PowerPoint nu bruge de nye navne.

I mit eksempel har jeg omdøbt et billede af papirsflyver til ‘papirsfly’, som nu på animationslisten bliver vist med det navn:

Tilføj flere effekter til objekterne

Som jeg lige kort var inde på, vil du måske have at et af dine elementer har mere end én effekt. F.eks. en indgangs- og udgangsanimation.

Du tilføjer bare den første animation, som vist tidligere.

Hvis du så vil have flere animationer tilknyttet, markerer du elementet hvorefter du klikker på ‘Tilføj animation’ under fanen ‘Animationer’:

Tilføj en ekstra animation

Når vi tilføjer flere animationer til et element, kommer der flere numre ved det enkelte element.

I mit eksempel har pilen tre elementer tilknyttet:

Eksempel på flere animationer

Ændr’ rækkefølgen

Listen i Animationsruden viser afspilningsrækkefølgen, hvor du kan se animationernes numre.

Brug op- og ned-pilene øverst til højre i ruden for at omarrangere rækkefølgen:

Eksempel på rækkefølge

Tilpas tidsindstilling og varighed

Du kan tilpasse tidsindstillingen og varigheden af hver animation, som du bruger.

Vælg objektet og gå til ‘Animationsruden’ ude i siden.

Her kan du tilpasse animationens optræden under ‘Tidsindstilling’, eller definere en handling fra drop down-menuen.

Her kan du også vælge hvad der skal udløse animationen; om det skal være klik eller den omtalte tidsindstilling.

(Flere af indstillingerne finder du også oppe over animationsruden).

Tidsindstillede animationer fungerer bedst for demonstrationer eller salgspræsentationer, som kører automatisk på messer og konferencer. Ellers anbefaler jeg at du udløser animationerne ved et klik, så I holder trit.

Du kan se animationen mens du arbejder, ved at klikke på knappen ‘Afspil fra’.

Eksempel på indstillinger på animationerne

Sådan!

Du har nu igennem en gennemgang af de forskellige animationer i PowerPoint.

Du er nu klar til selv at lave nogle fede præsentationer med de forskellige typer effekter / animationer.

God arbejdslyst!

Lær mere om præsentationer i PowerPoint

Udover animationer, så er det også vigtigt at få selve præsentationen til at virke indbydende med et flot design.

Har du styr på hvordan du bruger temaer i PowerPoint?

Eller hvordan du laver dit eget, gennem din ‘Slidemaster’?

Gratis video: Lær at indsætte animationer i PowerPoint