Tips til PowerPoint animationer

Sådan undgår du kedelige slides med disse flotte effekter

Intet kan puste liv i døde PowerPoint-slides hurtigere end animationer.

Hvis brugt velovervejet, kan animationer tilføre dynamik til din præsentation og gøre dit budskab mere kraftfuldt.

Ved at anvende PowerPoint 2013’s indgangs- og udgangsanimationer, kan tekst og andre objekter falde, svinge eller flyve ind på eller væk fra din slide.

Du kan få dem til at pulsere, rotere eller blinke for at gøre mere opmærksom på dem. Du kan endda tilføje bevægelsesstier for at få dem til at glide, hoppe og boomerang’e over skærmen.

Tilføj animationer til objekter

Begynd med at oprette en ny slide, eller vælg en fra en eksisterende præsentation.

Kig efter slides, der lægger op til bevægelse, ændring eller fremdrift. Menuer, kort og diagrammer er oplagte valg.

Og sørg for at ikke mere end en tredjedel af dine slides har animationer. Ellers bliver det hurtigt forvirrende at se på!

01-001

Herefter vælger du et objekt på sliden  og klikker på fanebladet “ANIMATIONER”.

Vælg en animation mellem alle de ikoner der er vist.

Effekter er farvekodede efter type:

  • Grøn for indgang
  • Gul for fremhævelse
  • Rød for udgang
  • Blå for bevægelsessti

Når du vælger en animationseffekt, viser PowerPoint automatisk en forhåndsvisning, så du kan se hvad den aktuelle animation gør.

Hvis du ikke bryder dig om den, kan du klikke på objektet igen, vælge en anden effekt, og den overskriver så den forrige.

01-002

Bemærk at der er endnu flere animationsmuligheder tilgængelige i undermenuerne, i bunden af listen med animationer.

01-003

Omdøb alle dine objekter

Før du tilføjer flere effekter, er det en god idé at omdøbe alle objekterne på dine slides.

Du mister hurtigt overblikket over hvilket tekstfelt er overskriften, og hvilken grafik er uret, hvis du nøjes med de generiske standardnavne.

For at gøre dette, vælger du et objekt, vælger fanebladet “FORMATÉR” under “TEGNEFUNKTIONER” (bemærk at dette faneblad kun er synligt, når der er valgt et objekt på skærmen).

Herefter klikker du på “Valgrude” i gruppen “Arranger” på båndet.

Nu åbner panelet “Markering” sig med en liste over alle dine elementer. Dobbeltklik på hver af dem og giv dem et nyt, beskrivende navn, så du nemt kan identificere de enkelte elementer efterfølgende. Luk panelet.

Hvis du tilføjer nye animationer til eksisterende elementer, vil PowerPoint nu bruge de nye navne.

01-004

Kombinér effekter

Objekter kan have mere end én effekt på sig.

Du kan kombinere flere effekter for virkelig at få et bestemt element til at skille sig ud fra de andre.

F.eks. kan du få overskriften og de to punkter i nedenstående eksempel-præsentation til at fade ind, ét ad gangen, og derefter få dem allesammen til et blinke efter at alle elementerne er vist.

For at kombinere effekter, skal du vælge et objekt, der allerede har en animation på sig.

I fanebladet “ANIMATIONER” under gruppen “Avanceret animation” klikker du på “Tilføj animation”. Nu kan du vælge en ny animation fra listen. Gentag denne proces for hver animation, du vil tilføje til de pågældende objekt.

På billedet herunder kan du se at Overskrift har først udtoning og derefter impuls, Punkt 1 har først udtoning og derefter vink og Punkt 2 har først udtoning og derefter rotation.

01-005

På skærmen ser man hvert objekt med en lille grå boks, der markerer hver animation. Pink bokse indikerer det aktuelt valgte objekt. Listen i Animationsruden viser afspillingsrækkefølgen. Brug op- og ned-pilene øverst til højre i ruden for at omarrangere rækkefølgen.

Tilpas tidsindstilling og varighed

Du kan tilpasse tidsindstillingen og varigheden af hver animation du bruger.

Vælg et objekt på sliden. På fanebladet “ANIMATIONER” under gruppen “Avanceret animation” klikker du på “Animationsrude”.

Her kan du tilpasse animationens optræden fra gruppen “Tidsindstilling”, eller klik på den lille pil ud for den valgte animation (markeret med pink) og definér en handling fra drop down-menuen. Sæt starttiden.

Tidsindstillede animationer fungerer bedst for demonstrationer eller salgspræsentationer, der kører igen og igen på masser og konferencer. Du kan se animationen mens du arbejder, ved at klikke på knappen “Afspil fra”.

01-006

2019-06-14T12:40:56+00:00Microsoft PowerPoint|