“Excel beregner ikke formler” – Sådan løser du det (2024)

En helt central egenskab ved Microsoft Excel er automatisk beregning af formler i dit ark. Automatiske beregninger er vigtige, og letter dit arbejde mange gange.

Formler anvendes til at lægge tal sammen, finde forskelle i datoer og de kan endda udtrække teksten fra andre felter.

Indtaster man en formel, kommer svaret næsten med det samme.

Men hvad gør man, hvis det ikke sker?🤔

Fejl i beregningen - 2+2 er ikke 5

Som du kan se herover – der er noget galt. 2+2 er ikke 5!

Men du kan trygt stole på Excel, her drejer det sig blot om en indstilling idet aktive regneark, vi skal have set på.

Hvor reparerer vi så denne åbenlyse fejl?

I denne vejledning, lærer du at rette en sådan fejl i det aktive regneark.

Hvis du har lyst til at prøve selv, så download vores test-fil her.

Manuel beregning slået til

Virkelig? Er det så simpelt? Ja fejlen kan skyldes, at dit regneark har slået manuel beregning til.

Det er ganske nemt at ændre.

Du kan kontrollere indstillingerne således:

1. Klik på “Formler” i banneret i Excel.

Find Formler i banneret i Excel

2. Klik på “Indstillinger for beregning”

Indstillinger for beregning

3. Kontroller at indstillingerne står til “Automatisk”

Her står indstillingerne til "Manuelt"

4. I dette tilfælde, vil Excel ikke beregn projektmappen rigtigt – og automatisk. Sæt den til automatisk beregning, for at genberegne.

I vores test-ark, er feltet i C2 en sammenlægning – en ganske simpel formel.

=A2 + B2

Du kan ændre disse værdier, som du har lyst til, sålænge “Indstillinger for beregning” står til “Manuelt”

A2 + B2 bliver ikke opdateret i C2. Alle celler reagerer sådan

5. Sæt “Indstillinger for beregning” til “Automatisk”, for at ændre denne adfærd.

Nu passer A2 + B2 igen! Sådan!

Nu opfører Excel sig korrekt igen. Dit aktuelle regneark beregnes atter. Dette gælder for alle celler.

Der er dog også en anden mulighed for at ændre beregningen af dit regneark.

1. Du kan ændre beregningsmetoden ved at gå ind i Fanen “Filer” -> “Indstillinger” -> “Formler”.

2. I højre del af panelet kan du se “Beregningsindstillinger”

3. Du kan nu vælge mellem disse beregningestyper:

 • Automatisk – Alle formler i dit regneark beregnes
 • Automatisk undtagen for datatabeller – Den samme funktion, som “Automatisk”. Men datatabeller bliver kun genberegnet, hvis der sker en ændring i data.
 • Manuel – Hele projektmappen bliver beregnet med et tryk på F9. Eller hvis du trykker på knappen Beregn nu eller (Shift F9) Beregn Ark i Formellinjen.
 • Manuel – Genberegn før der gemmes– Det samme som Manuel. Men hele regnearket bliver genberegnet, når det gemmes.

Hvorfor har beregningsmetoden ændret sig?

Husk at disse indstillinger, er en funktion, direkte i Excel.

Hvis du ændrer denne indstilling, ændrer den sig i alle aktive regneark.

Excel husker beregningsmetoden i alle aktive regneark, ud fra det første der åbnes.

En makro kan også ændre beregningsmetoden i det aktuelle regneark

En udvikler, kan have indbygget disse funktioner i et regneark med makroer.

 • Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
 • Application.Calculation = xlCalculationManual

Men det er meget sjældent tilfældet, for den almindelige bruger.

Hvorfor overhovedet bruge “Manuel beregning”

Hvis du arbejder med et meget stort regneark, med mange formler, vil du bemærke at beregningerne bliver langsomme.

For at få Excel til at køre hurtigere, kan du kortvarigt sætte funktionen til “Manuel” og herefter til “Automatisk” igen.

Genveje til manuel beregning

Du kan også trykke på knappen “Beregn nu” eller “Beregn ark”

Øverste pil beregner hele projektmappen. Den nederste pil beregner kun det aktive ark.

Celle formatering er sat til tekst

Et forkert celle format kan også forhindre beregningen af formler.

Se på eksemplet “Eksempel – Text format” i øvefilen.

Excel formlen i celle C2 er præcis den samme som formlen i cellen C2 i det forrige eksempel.

Værdierne er præcis de samme - men der foregår ingen beregning

Her vises kun teksten, ikke den beregnede værdi. Hvad går der galt?

Selv om man laver en manuel beregning af projektmappen, sker der ikke noget.

Dette kan man hurtigt reparere:

1. Tryk på Talformat-området i Hjem – fanebladet.

I Talformat området, kan du risikere, at en eller flere celler står til "Tekst"

2. Vælg “Standard” eller “Tal” i drop-down menuen

"Standard" eller "Tal" er nødvendige, for at lave en beregning. Disse er typiske

3. Dobbeltklik nu på formlen. Og tryk “Enter”. Herved laves en øjeblikkelig genberegning.

3 + 4 = 7. Nu passer det igen.

‘Vis formler’ er slået til

En anden fejlkilde kan være “Vis formler” funktionen. Den findes i Fanen formler.

Hvis man har slået denne funktion til, så vises formler i stedet for at blive beregnet. Denne funktion kan slås til og fra.

Formel-funktion kan slås til og fra.

Prøv det selv! Funktionen er lavet, så du nemmere kan fejlsøge det aktuelle regneark og dine celler der indeholder formler.

Der findes også en tastaturgenvej for denne funktion

 • På Windows: Brug Ctrl + ‘
 • På MAC: Brug ^ + `

Regnearket indeholder cirkulære referencer

Har du stadig bøvl med dit Excel ark? Så har vi en mulighed mere.

Dit regneark og celler kan indeholde cirkulære referencer. Alle formler kan rammes af dette.

En cirkulær reference opstår, når celler peger på sig selv. Hvis dette ikke stoppes, vil programmet opleve en uendelig løkke og gå ned. Man oplever at Excel ikke kan returnere værdien korrekt.

B6 beregnes ikke. Formlen giver ingen mening.

I arbejdsarket, kan du se eksemplet “Eksempel – Cirkulær Reference”

Formlen indeholder sig selv og dette giver ingen mening.

Derfor beregnes cellen ikke rigtigt, med denne formel.

Men det er muligt at finde og rette fejlene på denne måde:

1. I fanen formler, skal du klikke på “Fejlkontrol”

Klik på "Fejlkontrol". Hvis skærmbilledet er småt, vises denne ikon blot

2. Nu åbnes en rullemenu. Nu kan du se, den cirkulære reference

Her vises den cirkulære reference

Sådan kan man også kontrollere de cirkulære referencer

1. Se i det nederste ventre hjørne i Excel vinduet.

Her vises cirkulære referencer

Du kan også se nogle blå liner, som viser afhængighederne. Se eksemplet: “Eksempel – Cirkulær reference 2”

Eksemplet er lidt mere kompliceret end de forrige eksempler.

De blå linier viser afhænginghederne, som skaber fejlen

Eksemplet herover viser to måder at beregne en diverse post og en total omkostning.

 • I beregning A: Formlen i B9 er “=SUM(B4:B8)” ims formlen for de 5% er B7 som hedder “=B9*0.05”.
  Men B7 og B9 har formler, som afhænger af hinanden. Dette giver en cirkulær refererence, og Excel i dette tilfælde vise en værdi på “0” eller blank.
 • I beregning ´B: Den cirkulære reference bliver nu løst ved at have en foreløbig total i F7.
  Nu kan F8 beregnes og derved også totalen “=F7+F8”’
  Her beregnes alt korrekt, da der ingen cirkulære referencer er.

Godt gået! Hvad så nu?

Du er nu klar til at løse de meste almindelige problemer, hvorfor Excel formler ikke bliver automatisk beregnet.

Formler og funktioner er stærke værktøjer, og er helt centralte i Excel – så det er vigtigt at de virker 🙂

Hvis du ikke føler dig helt skarp på de vigtigste funktioner i Excel endnu, så tilmeld dig mit gratis onlinekursus her hvor du lærer HVIS, SUM.HVIS og LOPSLAG.

Andre ressourcer

Du har netop lært, hvad du skal gøre, hvis formler ikke opdateres. Men hvad nu, hvis fejlen er #VÆRDI, #REFERENCE, eller #NAVN?

Det er en helt anden problemstilling og det kan du læse meget mere om her.

Hvis du hellere vil håndtere fejlene efter de er opstået, så tag et kig på min Youtube video om HVIS.FEJL-funktionen her.