Tal til tekst i Excel

Skrevet af Kasper Langmann, Microsoft Office Specialist.

Der kan være forskellige grunde til at ændre cifre, der er gemt som tal til tekst.

Jeg vil nu lære dig at konvertere tal om til tekst.

Dette kan gøres på forskellige måder –  du vælger bare den, som passer dig og situationen bedst.

Som standard er tekst venstreordnet i en celle og tal er højreordnet.

Kasper Langmann, Partner i Proximo

Download øvelsesfilen

Og leg selv med de fire metoder. Jeg har indsat et par kontrolrækker, så du let kan se, om det er tekst eller tal.

God fornøjelse!

Download øvelsesfil

Apostrof metoden

Denne metode er oplagt, nem og hurtig, hvis du blot har få celler i Excel, hvor du skal konvertere tal til tekst.

Det eneste du skal gøre er, at dobbeltklikke på cellen med numerisk værdi og tilføje en apostrof før nummeret:

Eksempel på apostrof-metoden

Dette ændrer øjeblikkeligt nummerformatet til tekst. og du vil nu kunne se en lille trekant tilføjet i hjørnet af cellerne, som er blevet formateret til tekst.

Ydermere står indholdet nu til venstre i cellerne, mens talcellerne fortsat er højreordnede.

Ved større mængde af tal der skal konverteres, er dette dog ikke den bedste løsning.

Formatér cellerne metoden

Denne metode er hurtig samt god, hvis du ikke har brug for at justere, hvordan dine numre bliver formateret (har du det, så se ‘TEKST’ metoden).

Denne kan klares i 3 enkle trin:

1: Vælg området med de numeriske værdier, du vil formatere som tekst.

2: Højreklik på dem og vælg indstillingen Formater celler i menuen:

Eksempel på Formatér celler-metoden

3: Herefter dukker denne kasse op. Her vælger du at tallene skal formateres til tekst og trykker på OK.

Eksempel på Formater celler-metoden

Sådan!

Du vil nu igen kunne se at venstre kolonne er blevet til tekst, som står til venstre i cellerne, mens talcellerne fortsat står til højre i cellerne:

Eksempel på 'TEKST'-metoden

‘TEKST’  metoden

Denne metode benytter Excels funktion ‘TEKST’ og er umiddelbart den mest komplekse, men også en stærk og fleksibel metode at konvertere tal til tekst på.

Funktionen giver ydermere mulighed for at specificere, hvordan denne tekst-værdi skal vises -eksempelvis med kombination af tal med tekst og symboler.

Her indtastes denne formel i cellen, man ønsker at teksten skal ende:

=TEKST(CELLE,”0″)

Hvor CELLE er cellen med tal, som skal konverters

og hvor “0” viser hvordan tallet formateres, før det konverteres. Her som helt tal (se boksen lidt længere nede, hvis du arbejder med decimaler).

I mit eksempel ser denne sådan ud:

Eksempel på 'TEKST'-metoden

Når du trykker enter, vil du have konverteret tallet til tekst, men ønsker det skal gælde ned til og med 5.

Derfor skal formlen kopieres ned i kolonnen.

Dette gøres i dette eksempel ved at trække i hjørnet af cellen og ned.

Eksempel på 'TEKST'-metoden

Slip – og VOILA!

Du vil nu igen kunne se forskelligheden i, hvilken side cellernes indhold står. venstre kolonne er blevet til tekst og står til venstre i cellerne, mens talcellerne fortsat er står til højre i cellerne:

Eksempel på 'TEKST'-metoden

Nu har vi således tal og tekst i kolonnerne – MEN!

Lige nu afhænger tekstkolonnen af formlen, som er bundet op på talkolonnen. Derfor kan vi ikke slette tallene, hvis vi ønsker det.

For at få kolonnen til at stå selvstændigt som tekst, kræver det lige et par trin til:

For at konvertere formlen til værdier, skal du vælge kolonnen.
Brug Ctrl + C til at kopiere.

Tryk derefter  Ctrl + Alt + V for at få vist dialogboksen Indsæt speciel.
Her skal du vælge radioknappen ‘Værdier’ i gruppen Indsæt:

Eksempel på 'TEKST'-metoden

Sådan. Nu er kolonnens indhold selvstændige tekstversioner af numrene i din hovedkolonne.

De vil således også have den lille grønne trekant, som ved de andre eksempler.

Eksempel på 'TEKST'-metoden

Konvertere decimaltal til tekst?

I eksemplet her har tallene været uden decimaler.

Har du decimaltal, som du ønsker som tekst, kan dette også lade sig gøre.

Her skal du ændre det andet argument i ‘TEKST’ formlen:

TEKST(123.25, “0”) bliver til 123 – altså et helt tal.

TEKST(123.25, “0.0”) bliver til 123,3 – altså med ét decimal

TEKST(123.25, “0.00”) bliver til 123,25 – altså med to decimaler.

‘Tekst til kolonner’ metoden

Den sidste metode, som jeg vil præsentere er ‘Tekst til kolonne’, er overraskende ret god til at konvertere tal til tekst.

Bare følg trinnene nedenfor:

1: Vælg den kolonne, hvor du vil konvertere numre til tekst.
2: Gå til fanen Data i menuen, og klik på ikonet ‘Tekst til kolonner’.

Eksempel på 'Tekst til kolonner'-metoden

Når du trykker der, vil du få en guide, som denne:

Eksempel på 'tekst til kolonner'-metoden

Klik blot igennem trin 1 og 2. På guidens 3. trin i skal du sørge for at vælge alternativknappen ‘Tekst’:

Eksempel på 'tekst til kolonner'-metoden

Bum!

Du har nu konverteret tal til tekst ved hjælp af denne metode.

Sådan!

Du har nu fået præsenteret 4 metoder til at ændre tal til tekst i Excel.

Du har tilmed fået en øvelsesfil, hvor du kan lege med de forskellige metoder.

Skulle du ændre tekst til tal i stedet?

Så har vi selvfølgelig også en artikel omkring det.

Du finder her en kort og præcis guide til hvordan du ændrer tekst til tal.