Sådan bruger du SUM.HVISER-funktionen i Excel (SUMIFS)

SUM.HVISER er storebroderen til SUM.HVIS – og bruges når du vil summere noget på baggrund af flere kriterier.

I modsætning til SUM.HVIS som du bruger når du vil summere på baggrund af ÉT kriterie.

På engelsk hedder SUM.HVISER-funktionen SUMIFS💡

Hvis du vil øve dig mens du læser, så download øvelsesfilen her.

Forskellige funktioner returnerer summen og ligner hinanden

Inden du starter, skal du være opmærksom på, at Excel har flere funktioner, som ligner hinanden meget af navnet. Vi kigger på SUM.HVISER.

Som nævnt før findes der også en SUM.HVIS – og de er forskellig bygget op.

Summér værdier mellem 2 tal

SUM.HVISER kan bruges til at summere værdier, som afgrænses af 2 værdier. Altså værdierne har en minimums-værdi og en maksimums-værdi.

Åben eksempel-filen, som du har downloadet, og vælg det midterste arbejdsark

Åben det midterste arbejdsark. "Eksempel - HVIS - ER"

Du ser nu en meget simpel opstilling for en salgsbod. Regnearket har følgende tabel. Kollegerne Jens og Sarah sælger gulerødder og æbler over et par dage.

En simpel salgsopstilling

Kolonne A er sælgernes navne.

Kolonne B er datoen, for salgene.

Kolonne C er typen af varen.

Kolonne D er antallet af de solgte varer.

I første omgang vil vi bare finde ud af, om Sarah og Jens har solgt mellem 60 og 90 varer pr. dag, og i givet fald, hvor mange alt i alt.

For Jens’ vedkommende, kan du klikke i feltet D9:

D9 viser formlen for Jens' salg

D9 viser nu følgende formel:

SUM HVISER funktion der summerer celler der indeholder tal, men mellem 2 tal (interval)

=SUM.HVISER er funktionen SUM, og underfunktionen HVISER vi kigger på, og den kan modtage flere kriterier.

=SUM.HVISER

Dernæst følger sumområdet, som funktionen skal tælle sammen.

Det er i området D2:D7 og det er netop varesalget vi skal have talt sammen. Men kun ud fra bestemte kriterier.

D2:D7 er sum området

Nu vil vi have det første kriterie på plads. Vi er her kun interesseret i Jens’ tal:

Vi vil have Excel til at søge i området A2:A7, efter “Jens”

Dette er det første kriterie

Næste del af formlen, består af flere kriterier. Vi vil nemlig have salget MELLEM 60 og 90. De skal deles op i to. Cellerne D2 – D7 skal være over 60, og samtidig være under 90.

“Over” viser med “>”

“Under” vises med “<“

2 kriterier i sum hviser funktionen

Nu er formlen på plads og du kan aflæses Jens’ salg.

Sarah’s salg vises i D10, og ved at klikke på formlen, kan du se den beregning, som giver hendes tal.

PRO TIP: Jokertegn/Wildcards

Du kan også anvende jokertegn i teksten. F.eks. kan man måske ikke huske, hvordan Sarah staves.

Så kan du i formellinien D10 skrive et tegn, som rammer stavemåderne med og uden “h”. Bemærk den lille “*” – stjerne.

Det betyder, at “Sarah” og “Sara” og “Sarah Hansen” regnes med.

=SUM.HVISER(D2:D7;A2:A7;”Sara*”;D2:D7;”>60″;D2:D7;”<90″)

Summér værdier mellem 2 datoer

SUM.HVISER kan også regne i et dato interval. Da skal vi blot indtaste datoer, som opfylder alle kriterier vi ønsker.

Klik på D12 i dit regneark.

D12 indeholder et kriterium med datoer

På formellinen kan du nu se, at der er indtastet et dato interval.

Du kan desuden tilføje så mange kriterier (også kaldet argumenter), som du har lyst til.

Her ser vi nu på Jens salg mellem den 1. og 3. marts 2023.

Vi anvender nu et celleområde B2 – B7, da de celler indeholder de data vi skal bruge.

Igen summeres D2 – D7. I celleområdet A2-A7, søger vi kun på “Jens”.

Her bliver et dato område undersøgt

PRO TIP: Brugen af “?” og “*”

Tidligere viste jeg at “Sara*” kan bruges til at finde både “Sara” og “Sarah”.

Men hvad hvis du er i tvivl om præcis ét tegn, inde midt i et ord?

Et “?” – spørgsmålstegn – kan anvendes til at vise tvivl om ét bogstav.

Hvis du har en formel med “T?k”, vil den kunne finde kombinationer, såsom “Tik”, “Tok”, “Tak”.

Godt gået! Hvad så nu?

Du har nu lært at lægge tal sammen mellem 2 tal og mellem 2 datoer.

Men du kan bruge SUM.HVISER i aaaaalle mulige scenarier.

SUM.HVISER er dog kun én specifik funktion ud af de mange enormt smarte funktioner Excel har at byde på.

Du kender allerede SUM.HVIS, men hvor godt har du egentlig styr på HVIS-funktionen? Og hvad med LOPSLAG?

Tilmeld dig mit gratis onlinekursus her, og lær HVIS, LOPSLAG og endda pivottabeller på kun 30 minutter.

Andre ressourcer

Hvis du føler det hele gik lidt stærkt, kan det være du lige skal brushe up på SUM.HVIS – eller SUM igen.

Skal du tælle i stedet for at summere?

Så er det TÆL.HVIS du skal bruge – lær at bruge den her.