Flet celler og ombryd tekst i Excel

Skrevet af Kasper Langmann, Microsoft Office Specialist.

Når du arbejder i Excel, kan du have brug for at flette celler sammen til én. Dette er ofte i forbindelse med at du vil gruppere flere celler med en overskrift.

På denne måde bevarer du kolonnebredden på dine øvrige celler, mens du samtidigt kan præsentere dine data flot visuelt.

Ligeledes, for at undgå lange celler, kan du ombryde teksten. Her ændres cellens rækkehøjde automatisk, og tillader at cellens indhold vises på flere linjer, frem for i en bred kolonne.

Jeg viser dig nu hvordan du bruger ‘Flet’ og ‘Ombryd tekst’ i Excel og bibeholder smallere kolonner.

Download øvelsesfilen

Inden du går i gang med resten af guiden, så download øvelsesfilen og følg de trin jeg viser dig.

Download øvelsesfil

Sådan fletter du celler

I dette eksempel har vi en deltagerliste, hvor vi gerne vil have flettet og centreret overskriften.

1: Markér det celleområde du ønsker at flette sammen:

Eksempel på 'Flet og centrer'

2: Under fanen ‘Hjem’ klikker du på knappen ‘Flet og centrer’ under ‘Justering’:

'Flet og centrer'

3: Vores celler er nu blevet flettet til én celle og vores overskrift står nu centreret:

Eksempel på 'Flet og centrer'

Fortryder du?

Så klikker du bare på knappen igen.

Flettemulighederne i Excel

‘Flet og centrer’ er ofte den variant som man bruger til f.eks. overskrifter.

Men måske har du behov for blot at flette cellerne eller at flette på tværs…

Hvis du i stedet for at klikke på knappen, klikker på pilen ved siden af dukker der flere muligheder op:

Muligheder for flet

Her kan du vælge i mellem:

  • Flet og centrer: Fletter de valgte celler til én celle og centrerer teksten. Det gælder både kolonner og rækker.
  • Flet på tværs: Fletter de valgte celler til større celler, men holder hver række adskilt.
  • Flet celler: Fletter de valgte celler til én celle, men centrerer ikke teksten.
  • Ophæv fletning af celler: Ophæver fletningen af de valgte celler.

Sådan ombryder du tekst i celler

Kigger vi i samme regneark med deltagerlisten, så har nogle af deltagerne nogle lange adresselinjer.

Da vi ønsker flere informationer efterfølgende, vil vi gerne have vist hele adressen på en smal kolonneplads.

1: Markér de celler, du ønsker at ombryde. I dette eksempel markerer vi alle celler i kolonne B:

Eksempel på ombryd tekst

Herefter går du op under fanen ‘Hjem’ og klikke på knappen ‘Ombryd tekst’ lige over ‘Flet og centrer’:

Knap 'Ombryd tekst'

Teksten i de valgte celler, bliver nu ombrudt.

Hermed bliver adresserne fordelt bedst muligt på den smalle kolonneplads:

Eksempel på ombrudt tekst

Fortryder du?

Så klikker du bare på knappen igen, hvorefter ombrydningen fjernes.

Sådan!

Du kan nu flette og ombryde tekst i dine regneark så du kan bibeholde kolonnens bredde, samt få tekst til at stå skarpt!