Guide: Kan man trække kursus fra i skat?

Det korte svar er: Ja, det kan man i mange tilfælde.

Men der er en del betingelser og undtagelser, så læs videre herunder for at være sikker på, at det gælder i din situation 😊

3 hurtige om kursusfradrag

  1. Kursusudgifter kan trækkes fra, hvis de vedligeholder eller ajourfører faglige kompetencer.
  2. Grund- og videreuddannelse er ikke berettiget til fradrag.
  3. Indberet udgifterne i rubrik 58 på årsopgørelsen.

Overvejer du at finde et kursus, der er fradragsberettiget?

Tjek vores Proximo-medlemskab, som tilbyder 20 onlinekurser om Microsoft Office!

Krav og betingelser for fradrag

For at kunne trække kursusudgifter fra i skat, skal visse betingelser og krav være opfyldt.

For det første skal kurset have til formål at vedligeholde eller ajourføre din faglige uddannelse. Udgifter til grund- eller videreuddannelse kan derimod ikke trækkes fra.

Dokumentation er vigtig, når du søger fradrag for kursusudgifter. Det betyder, at du skal gemme og kunne fremlægge relevant dokumentation, såsom fakturaer og kvitteringer, for de udgifter, du ønsker fradrag for.

Hvis der er tvivl om fradragsretten for en bestemt type kursus, kan du i nogle tilfælde søge et bindende svar fra skattemyndighederne, hvor de tager en afgørelse eller træffer en beslutning om, hvorvidt kurset er fradragsberettiget. Dette kan være nyttigt, hvis kurset ikke umiddelbart falder ind under kategorien for erhvervsrelateret vedligeholdelse eller ajourføring.

Hvis du er lønmodtager, omfattes fradraget af en bundgrænse, som i 2023 er 6.700 kr. Dette betyder, at du først kan trække kursusudgifter fra i skat, hvis de overstiger denne grænse.

For selvstændige og skattepligtige erhvervsdrivende er fradragsmulighederne lidt anderledes. Du kan som oftest fratrække alle relevante og erhvervsrelaterede udgifter, der er afholdt som led i din virksomhed. Dette betyder, at kravene til relevans og erhvervsrelateret formål også her skal være opfyldt.

Arbejdsgivere kan i nogle tilfælde tilbyde kursusudgifter som et skattefrit personalegode til deres medarbejdere. Dette gælder dog primært for ungdomsuddannelser, korte og mellemlange videregående uddannelser.

I sidste ende ligger bevisbyrden hos dig som skatteyder, og det er vigtigt at sikre, at du har dokumentation og opfylder de nødvendige krav og betingelser for at få et fradrag for dine kursusudgifter i skat.

Typer af fradragsberettigede kursusudgifter

Når du deltager i kurser og efteruddannelse i forbindelse med dit arbejde, er der visse udgifter, du kan trække fra i skat.

Det er vigtigt at vide, hvilke typer af udgifter der er fradragsberettigede, og hvordan du skal indberette dem på din årsopgørelse.

Her er en oversigt over de mest almindelige kursusrelaterede udgifter, som kan fradrages:

  • Undervisning: Udgifter til kurser og efteruddannelse, der har til formål at vedligeholde eller ajourføre din faglige uddannelse, kan trækkes fra i skat. Grund- eller videreuddannelse er dog ikke fradragsberettiget.
  • Bøger og faglitteratur: Hvis disse er nødvendige for at følge kurset eller opnå den fornødne viden, kan udgifterne trækkes fra.
  • Kost og logi: Udgifter til mad og overnatning i forbindelse med kursusdeltagelse kan også trækkes fra, hvis kurset er arbejdsrelateret og kræver, at du overnatter væk fra din bopæl.
  • Telefon og internet: Når du bruger din telefon eller internetforbindelse til arbejdsrelaterede opgaver under kurset, kan disse udgifter trækkes fra i skat.
  • Kørsel og transport: Rejseudgifter i forbindelse med kursusdeltagelse, såsom bil, tog eller bus, kan fradrages efter gældende regler for befordringsfradrag.

Når du indberetter udgifterne på din årsopgørelse, skal du skrive fradraget i rubrik 58. Husk at trække bundgrænsen fra først (f.eks. 6.700 kr. i 2023).

Ofte stillede spørgsmål

Kan man fradrage kursusudgifter på skatten?

Ja, du kan trække kursusudgifter fra i skat, hvis kurset har til formål at vedligeholde eller ajourføre din faglige uddannelse. Udgifter til grund- eller videreuddannelse kan ikke trækkes fra. For at benytte fradraget, skal du skrive det i rubrik 58 på årsopgørelsen. Vær opmærksom på, at der er en bundgrænse på 7.000 kr. i 2024 (6.700 kr. i 2023), som du skal trække fra først.

Er der momsfradrag for uddannelsesomkostninger?

Momsfradrag for uddannelsesomkostninger afhænger af virksomhedens type og omkostningernes relevans for virksomheden. Generelt vil momsfradrag være muligt for erhvervsrelevante uddannelser, men det anbefales at konsultere skat.dk eller en skatterådgiver for specifikke oplysninger om momsfradrag for uddannelsesomkostninger.

Hvilke udgifter til uddannelse kan trækkes fra i skat?

Udgifter til vedligeholdende og ajourførende faglig uddannelse kan trækkes fra i skat, mens grund- eller videreuddannelse ikke kan. Det er vigtigt at skelne mellem de forskellige typer af uddannelse, når du søger fradrag for disse omkostninger.

Er der fradrag for kursus med overnatning?

Udgifter til overnatning i forbindelse med et kursus kan muligvis trækkes fra, afhængigt af om kurset har til formål at vedligeholde eller ajourføre din faglige uddannelse. Hvis dette er tilfældet, kan overnatning og andre logiudgifter betragtes som fradragsberettigede, men det anbefales at konsultere en skatterådgiver eller kontakte Skat for at få mere præcise og individuelle oplysninger.

Kan man få kørselsfradrag ved kørsel til kursus med egen bil?

Ja, du kan få kørselsfradrag hvis du har kørt til/fra et fradragsberettiget kursus. Kørselsfradraget kan beregnes ved brug af standard takster og kræver at kurset er nødvendig som en del af din faglige eller erhvervsmæssige aktivitet. Husk at gemme dokumentation for kørslen og de relevante udgifter samt eventuelle oplysninger om transporteret udstyr eller materialer, der kan påvirke fradragsberettigelsen.

Kasper Langmann, Partner, Proximo