Skabelon til opsigelse af medarbejdere (Word skabelon 2024)

Der kan være mange gode grunde til, at man som arbejdsgiver er nødt til at opsige en medarbejder.

Download en skabelon til opsigelse af medarbejderen og få tips til, hvordan du laver den gode skriftlige opsigelse herunder 👇

Download Word skabelon til opsigelse af medarbejdere her

Du kan downloade vores opsigelse skabelon som Word fil ved at klikke på knappen herunder.

Du kan vælge enten af bruge skrivelsen om, at medarbejderen opsiges efter funktionærlovens bestemmelser, eller du kan blot angive opsigelsesperiodens udløb jf. medarbejderens kontrakt eller overenskomst.

Kopier teksten herfra i stedet

Du kan også kopiere teksten nedenfor i stedet 👇

Opsigelse

[Medarbejders navn]

[Adresse]

[Postnr. og by] Den [dags dato] Det beklager mig at meddele, at [virksomhed] ser sig nødsaget til at opsige dig pr. [dato].

Opsigelsen sker på grund af [årsag].

Opsigelsesvarsel iht. funktionærloven

Opsigelsen sker i henhold til funktionærlovens bestemmelser med [antal] måneders varsel til fratrædelse den [dato for sidste arbejdsdag].

Opsigelsesvarsel ikke-funktionær

Opsigelsen sker med [varsel] til fratræden [dato].

Tilbagelevering af ejendele

Samtlige af virksomhedens ejendele, herunder [mobiltelefon, bil, computer, arbejdsbeklædning, værktøj, adgangskort, nøgler mv.], skal leveres tilbage senest den [dato].

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.

Denne skrivelse er sendt som [anbefalet brev, e-mail, personligt eller andet].

Jeg skal venligst bede dig bekræfte modtagelsen.

Med venlig hilsen

[Navn]

[Virksomhed]

Tips til den gode skriftlige opsigelse

Opsigelse af en medarbejder betyder, at en virksomhed ikke længere ønsker at fortsætte samarbejdet med vedkommende og dermed ophører ansættelsesforholdet 🛑

Uanset årsagen til afskedigelsen af medarbejderen er det vigtigt, at du er opmærksom på gældende betingelser såsom opsigelsesvarsel, særlige regler mm.

En opsigelse skal begrundes

En opsigelse skal være saglig og rimelig, hvis en medarbejder er omfattet af funktionærloven – og selv hvis ikke de er, skal en opsigelse stadig begrundes 📝

Som regel bunder en opsigelse enten i virksomhedens forhold eller i medarbejderens forhold.

Virksomhedens forhold vil sige, at der er noget i virksomheden, der gør, at medarbejderen må opsiges – f.eks. mangel på arbejdsopgaver, nedskæringer eller omstrukturering.

Medarbejderens forhold kunne handle om, at arbejdsopgaverne ikke bliver løst tilfredsstillende, eller at medarbejderen har svært ved at samarbejde.

For at sikre dig som arbejdsgiver, kan det være en god idé at give medarbejderen en skriftlig advarsel, inden du præsenterer dem med en opsigelse, hvis opsigelsen sker på baggrund af medarbejderforhold ⚠️

Særligt beskyttede medarbejdere

Nogle medarbejdere er særligt beskyttet igennem lovgivningen.

Forskelsbehandlingsloven og ligebehandlingsloven sikrer medarbejdere mod at blive opsagt på baggrund af faktorer såsom køn, etnicitet, religion, graviditet, seksualitet mm. ⚖️

Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er f.eks. også omfattet særlige regler.

Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på disse regler, inden du opsiger en medarbejder, da du skal kunne bevise, at opsigelsen ikke sker på baggrund af faktorer såsom køn, etnicitet, religion, graviditet, seksualitet mm.

Opsigelsesvarsel ved skriftlig opsigelse

Opsigelsesvarslet varierer, alt efter hvilken overenskomst eller kontrakt din medarbejder er ansat under, og ofte også hvor lang tid de har været ansat 📅

Mange medarbejdere er ansat som funktionærer under funktionærloven, og der gælder det f.eks., at hvis medarbejderen har været ansat i 3-6 måneder, skal medarbejderen gives en måneds varsel ved opsigelse.

Har de derimod været ansat over 9 år, skal der gives længere varsel – nemlig 6 måneders varsel.

Opsigelsesvarslet for medarbejderen vil derfor afhænge af ting som ansættelseskontrakt, eller om medarbejderen er omfattet af funktionærloven eller en kollektiv overenskomst.

Tjek altid med din medarbejders ansættelseskontrakt, så du ved, hvilket opsigelsesvarsel vedkommende er omfattet.

Bed om bekræftelse på modtagelsen

Bed altid medarbejderen om en skriftlig bekræftelse på modtagelsen af opsigelsen.

Hvis du bruger vores skabelon, er dette medtaget, men uanset hvad er det vigtigt, at medarbejderen bekræfter over for dig som arbejdsgiver, at de er indforstået med, at de er blevet opsagt.

Sådan! Hvad så nu?

Så langt, så godt. Du har nu lært lidt om, hvordan man skriver en god opsigelse, og fået en skabelon til opsigelse af en medarbejder 💪

Ovenstående er ikke en fyldestgørende gennemgang af, hvordan man som arbejdsgiver opsiger en medarbejder, men blot et par råd til, hvordan man kan gribe sagen an. Det er altid vigtigt, at du følger gældende overenskomstregler og er særligt opmærksom på individuelle forhold, førend du opsiger en medarbejder.

Som arbejdsgiver er der mange ting at holde styr og ofte mange officielle dokumenter, der skal skrives.

På mit online Word kursus kan du lære, hvordan du ikke blot skriver professionelle dokumenter, men også sætter dem op, så de ser ordentlige ud.

Det tager kun 30 minutter at blive mere effektiv til at arbejde i Microsoft Word – og så er det helt gratis 🤩

Andre ressourcer

Vil du have flere tips, tricks og skabeloner til Word, Excel, PowerPoint eller andre Microsoft Office-produkter?

min blog udgiver jeg jævnligt indhold til dig, der vil blive bedre til at arbejde i Microsoft Office-pakken – hvad end du er begynder eller øvet bruger.

Du kan f.eks. få skabelon til opsigelse af dit job hvis du er ansat, eller en skabelon til at lave en faktura i Excel, tips til, hvordan du opsætter en kalender i Excel, eller du kan lære, hvordan du sætter kode på dit Word dokument.