Sådan trækker du tal fra hinanden i Excel (minus)

Skrevet af Kasper Langmann, Microsoft Office Specialist.

Som i matematik, er minus og at subtrahere også grundlæggende at kunne i Excel.

Minus i Excel kan gøres på forskellig vis, afhængigt af, om du skal subtrahere tal i en celle eller i et område.

Jeg viser dig nu, hvordan du subtraherer i Excel ved hjælp af den grundlæggende minus-formel og SUM-funktionen.

Simpel subtraktion: Minus-formel: ‘

Den nok mest basale måde at subtrahere i Excel er ved at indtaste et minus i en formel.

Dette gør du, som ved brug af andre formler, ved at indsætte ‘=’ og herefter minus to værdier.

Her kan du både benytte både cellereferencer eller indtastede tal – Eksempelvis:

=A1-B1

=10-3

Herefter vil resultatet på minus-stykket dukke op i cellen, hvor du indtaster formlen.

Mange minusser: SUM-funktionen

Skal du blot trække et par tal fra hinanden, er den første og basale metode god.

Men har du en del data, kan funktionen SUM være løsningen på at fratrække flere / mange værdier.

SUM sammenlægger værdier sammen til en sum. Derfor, når man lægger tal sammen, vil de værdier med negative fortegn automatisk blive fratrukket i summen.

Altså: Hvis du tilføjer et negativt tal, er det identisk med at subtrahere et tal fra et andet.

Kasper Langmann, Partner i Proximo

Så hvis dine data har (eller får) et negativt fortegn, kan de fratrækkes summen.

Igen kan du både bruge cellereferencer samt talværdier.

F.eks. ser funktionen sådan ud hvis du indtaster talværdier:

=SUM(-3; 10; 20;-10) – med resultat: 17

Dog er det mere nyttigt at benytte SUM ved cellereferencerne, som går langt hurtigere.

Her kan du nemlig lave en matrix:

Eksempel på SUM

Her kan du manuelt lave en matrix ved at lave et ‘:’ mellem de to celler, hvorefter funktionen medtager alle værdier imellem.

Alternativt, som jeg, kan du bruge autosum.

(Er funktionen ny for dig, kan du læse mere om den i vores artikel lige her)

Når man trykker ‘enter’ (i begge tilfælde) vil sum spytte resultatet ud hvor det har summeret og subtraheret:

Eksempel på SUM - resultat

Eksempel: Blanding af de to formler

Valget af løsning, afhænger af dine data – og mængden heraf. Måske giver det ene eller andet mening – eller en kombination af begge bedst mening.

Har du f.eks. en liste med indtægter og en anden med udgifter, kan det være irriterende arbejde at sidde og give værdierne negative fortegn, hvorefter kopiere dem i en samlet liste for at lave en sum.

Derfor er det her oplagt at lave en sum på begge og herefter fratrække de to.

Altså at du ender med at have to kolonner – de tal som er positive og de tal som skal trækkes fra (som altså så bliver er negative).

Eksempel:

Vi udregner sum på begge kolonner;

Indtægters sum bliver 100 (udregnet i celle A10)

Udgifters sum bliver 50 (udregnet i celle B10)

Herefter fratrækkes de hinanden

=100-50

eller med cellereference:

=A10-B10

Sådan!

Du er nu klædt på til at arbejde grundlæggende med minus.

Du kan både subtrahere et par enkle tal i en celle og fra et område med større mængder tal.

Lær mere

Som jeg også nævnte tidligere, kan vores artikel om ‘Sum’ og ‘Autosum’ være en god mulighed for, at få SUM-funktionen under huden. Du finder den her