Sådan beregner du dækningsbidrag i Excel – trin for trin

Har du brug for et overblik over hvor mange penge du tjener på et produkt når omkostninger til produktion og forsendelse er betalt?

Så er det dækningsbidraget du skal se på.

Ønsker du at sammenligne fortjenesten på forskellige produkter?

Så er det en fordel at beregne dækningsgraden. 🖩

Det er ret simple formlerdu skal bruge til at beregne dækningsbidrag og dækningsgrad.

Hvis du indtaster dem i et Excel-ark kan du selv slå benene op mens Excel ordner benarbejdet for dig! 😅

Hvis du selv vil afprøve det vi gennemgår i guiden, kan du downloade Excel øvelsesfilen her.

Hvad er dækningsbidrag?

Dækningsbidrag er et udtryk for, hvor god fortjenesten er på et givet produkt 💰Dækningsbidraget er det du står tilbage med efter de direkte omkostninger for et produkt er trukket fra og fortæller dermed hvor meget du tjener på produktet.

De direkte omkostninger betegnes variable omkostninger og omfatter indkøbsprisen/produktion, emballage og forsendelse.

Illustration af forholdet mellem salgspris, variable omkostninger og dækningsbidrag

De variable omkostninger må ikke forvekslens med de faste omkostninger som lønninger, husleje m.m.

For at undgå underskud er det vigtigt, at dækningsbidraget er stort nok til at dække de faste omkostninger.

Hvis du har en virksomhed foretrækker du nok et stort overskud i regnskabet 🤑

Et større dækningsbidrag kan opnås ved at hæve salgsprisen eller formindske de variable omkostninger.

Det kan godt være lidt af en balancegang da det kan påvirke salget negativt hvis salgsprisen er for høj ⚖️

Kasper Langmann, Partner i Proximo

Så det er selvfølgelig bedst at have et større dækningsbidrag.

Hvad er dækningsgrad?

For bedre at kunne sammenligne fortjensten på produkter som måske har stor forskel i salgspris og faste omkostninger er det en fordel at se på dækningsgraden.

Dækningsgraden for et produkt er dækningsbidraget i procent.

En høj dækningsgrad er bedst, men skal selvfølgelig hænge sammen med en salgspris der rent faktisk vil sælge! 💵

Så det er vigtigt at finde en god dækningsgrad der passer godt til selve produktet.

Dækningsbidrag formel

Formlen til udregning af dækningsbidraget er ret simpel:

dækningsbidrag formel

Du tager blot et produkts salgspris og fratrækker de variable omkostninger.

Simpelt, ikke sandt? 😎

Dækningsgrad formel

Det ligger også lige til højrebenet at beregne dækningsgrad:

dækningsbidrag formel

Du ganger blot dækningsbidraget med 100 og dividerer med salgsprisen..

Beregning af dækningsbidrag i Excel

Det er nemt at bruge Excel til at beregne en vares dækningsbidrag.

Når først du har opsat formlen, skal du blot indtaste dine egne tal og så gør Excel ellers det hårde arbejde og beregner for dig 🧮

I øvelsesfilen består kolonne A af produktnavne, kolonne B af salgspris og kolonne C af variable omkostninger.

Brug øvelsesfilen til at øve dig i at beregne dækningsbidrag.

Tryk på celle E3.

Indtast formlen, dvs. cellen med salgsprisen (B3) minus cellem med variable omkostninger (C3).

Indtast formlen med referencer til salgspris og variable omkostninger

Tryk på Enter.

Tryk på Enter for at se resultatet

Voila! Nu har Excel beregnet dækningsbidraget for dig!

Beregning af dækningsgrad i Excel

Det er lige så nemt at finde dækningsgraden som dækningsbidraget.

Tryk på cellen F3.

Indtast formlen for dækningsgrad, dvs. produktets dækningsgrad (E3) gange 100 og divideret med salgsprisen (B3):

Tryk på Enter.

Brug øvelsesfilen til at øve dig i at beregne dækningsgrad

Voila! Nu har Excel udregnet dækningsgraden for dig!

Som før kan du nemt trække formlen ned til de nedenstående rækker for at regne flere produkters dækningsgrad.

Godt gået! Hvad så nu?

Sådan! 💪

Nu ved du, hvordan dækningsbidraget viser, hvor god fortjeneste et produkt giver samt hvordan du regner det ud!

Og du har lært, hvordan du kan få Excel til nemt at beregne dækningsbidrag og dækningsgrad for dig.

Nu da du har set, hvor nemt det er at få Excel til at beregne simple formler for dig.

Hvis du tilføjer funktionerne LOPSLAG, HVIS og SUM.HVIS til din Excel-værktøjskasse, vil du snildt kunne løse de fleste af hverdagens problemer 🛠️

Lær dem på kun 30 minutter i vores gratis online Excel-kursus her!

Andre ressourcer

Arbejder du meget med Excel så er der 10 geniale genvestester du ikke kan være foruden. Lær dem alle her!

De vil helt klart gøre dit arbejde hurtige. Det samme vil 10 af de mest brugte Excel-formler, som du kan lære alt om her!