Indsæt sidetal i Excel

Skrevet af Kasper Langmann, Microsoft Office Specialist.

Har du lange regneark, som du vil udskrive, vil sidetal på siderne ofte være guld værd.

Sidetallene vises ikke i ‘Normal’ visningen, men kun i visningen ‘Sidelayout’ og på de udskrevne sider.

Jeg viser dig nu hvordan du indsætter sidetal i et enkelt eller flere regneark, samt hvordan du tilpasser sidetallene og fjerner dem igen.

Sådan indsætter du sidetal

Hvad enten du har et enkelt regneark eller flere i en projektmappe, så kan det lykkes.

Begge dele handler om at indsætte sidetallet i ‘Sidehoved’/’Sidefod’. 

Du finder nedenfor guides til både et enkelt ark eller flere.

Sidetal i et enkelt regneark

1: Når du befinder dig i regnearket, som du ønsker sidetal i, klikker du på ‘Sidehoved og sidefod’ under fanen ‘Indsæt’.

Sidehoved og sidefod

Nu åbnes regnearket i visningen ‘Sidelayout’ så du kan se regnearket i ark-format.

2:Klik enten på ‘Tilføj sidehoved’ eller ‘Tilføj sidefod’ i regnearket.

Eksempel på Sidehoved

3: Her er sidehoved/sidefod opdelt i tre sektioner.
Du kan nu vælge om du ønsker sidetallet indsat i den venstre, højre eller sektionen i midten.

I mit eksempel vælger jeg midten i sidehovedet.

4: Herefter klikker du på ‘Sidetal’ oppe i menuen, som nu er under fanen den specielle ‘Sidehoved og sidefod’-fane.

4: Her indsættes nu automatisk teksten ‘&[Side]’ vises i det valgte afsnit.

Eksempel på sidetal i sidehoved

Ønsker du at det samlede antal sider skal fremgå, kan du enten vælge indstillingen under knapperne ‘Sidehoved’/’Sidefod’ ved siden af knappen med ‘Sidetal’:

Eksempel på sidehoved muligheder

Eller selv skrive til så der kommer til at stå “&[Side] af &[Sider]” dér, hvor du ønsker sidetallene:

Eksempel på sidetal ud af alle sider

5: Når du klikker et vilkårligt sted udenfor sidehoved- eller sidefodsområdet, vil du få vist det faktiske sidenummer, så længe du er i visningen ‘Sidelayout’.

Du er herefter færdig med indsætningen og kan ændre visningen tilbage til ‘Normal’ under fanen ‘Vis’:

Eksempel på visning

Sidetal i flere regneark

Har du flere regneark i din projektmappe, som du gerne vil have sidetal på, kan du gøre dette ved hjælp af dialogboksen ‘Sideopsætning’.

Sidetallene vil ikke være i forlængelse af hinanden men vil i udgangspunktet starte fra side 1 i alle regneark – ønsker du ikke det, så vender vi tilbage til det her

Kasper Langmann, Partner i Proximo

1: Klik/ markér de regneark, som du ønsker at tilføje sidenumre.

Her kan du:

  • Holde CTRL nede og markere de ark som du ønsker
  • Højreklikke på en arkfane og vælg ‘Markér alle ark’
  • Holde SHIFT nede (hvis arkene er i forlængelse af hinanden), når du har klikket på det første ark, hvorefter du klikker på det sidste – alle mellemværende er nu markerede.

2: Under fanen ‘Sidelayout’ klikker du på dialogboks-starteren for at få den komplette sideopsætningsmulighed:

Sideopsætning

3: I dialogboksen går du til fanen ‘Sidehoved/sidefod’, hvorefter du klikker på enten ‘Tilpas sidehoved…’ eller ‘Tilpas sidefod…’

Sideopsætning af sidefod eller sidehoved

4: Du får herefter en ny dialogboks hvor du har de forskellige sektioner: Venstre sektion, midtersektion og højre sektion:

Sidehoved sektioner

Her vælger du sektion hvorefter du vælger knappen indsæt sidetal og teksten indsættes automatisk i den valgte sektion:

Sidetal i sidehovedsektion

Ønsker du som før at få vist det totale antal sider også, så skriver du herefter ‘af’ efterfulgt af mellemrum og klikker på knappen ved siden af sidetal, hvorefter endnu en automatisk tekst (her for sider) indsættes:

Side af sider i sektion

5: Herefter trykker du ‘OK’ i dialogboksene og er tilbage i dit regneark.

Husk at du kun kan se sidetallene under visningen ‘Sidelayout’ samt udprintet.

Du ændrer visningen under fanen ‘Vis’.

Eksempel på visning

Redigér sidetal

Som standard nummereres fra 1 og så fremdeles. Derudover, udskrives siderne i regnearket fra toppen og ned og derefter venstre til højre.

Du kan her ændre Startværdien og rækkefølgen, så siderne nummereres anderledes.

Start med et andet tal

Har du flere regneark er dette især en god mulighed.

Hvis du vil nummerere alle regnearks siderne i en projektmappe sekventielt, skal du først føje sidetal til alle regneark i en projektmappe som vist før.

Herefter skal du med nedenstående fremgangsmåde ændre sidetallets startværdi for hvert regneark.
Eksempelvis, hvis du har 2 sider i første ark, kan det andet ark begynde med side 3.

1: Under fanen ‘Sidelayout’ klikker du på dialogboks-starteren for at få mulighed for den komplette sideopsætning:

Sideopsætning

2: Under den første fane ‘Side’ i dialogboksen, kan du indtaste det ønskede første sidetal under feltet af samme navn.

Denne er af standard sat til ‘Automatisk’ og kan rettes manuelt:

Ret første sidetal

Ændr siderækkefølge

Når du er på det regneark, som du vil ændre nummereringsrækkefølgen for, gør du følgende:

1: Under fanen ‘Sidelayout’ klikker du på dialogboks-starteren for at få mulighed for den komplette sideopsætning:

Sideopsætning

2: Gå til fanen ‘Ark‘ i dialogboksen, hvor du herefter kan ændre siderækkefølgen til enten ‘Nedad og derefter henad’ eller ‘På tværs og derefter nedad’:

Ændring af rækkefølge

Slet sidetal

Fortryder du sidetallene, kan du let fjerne dem.

1: Vær i det regneark, som du ønsker at fjerne sidetal fra – drejer det sig om flere, markeres disse.

2: Under fanen ‘Sidelayout’ klikker du på dialogboks-starteren for at få mulighed for den komplette sideopsætning:

Sideopsætning

3: Under fanen ‘Sidehoved/sidefod’ vælges ‘(ingen)’ på rullelisterne, afhængigt af om du har sidetal i sidehoved/sidefod:

Ingen sidetal

Sådan!

Du kan nu indsætte sidetal i Excel og selv bestemme hvordan sidetallene skal forløbe.

Lær mere: Vil du gemme dit Excel-ark som PDF?

Det kan være at du ikke ønsker at printe dine regneark, men blot ønsker at gemme som PDF.

Vi har også en artikel om Excel og PDF, som måske vil være interessant – du finder den her

PS: Eller lær mere om sidetal – men i Word!