Sådan arbejder du med kommentarer i dine præsentationer

Kommentarer er en smart funktion i PowerPoint, hvis du arbejder sammen med andre om at lave PowerPoint-slides.

En kommentar er en note, du kan tilføje til et enkelt bogstav eller ord på din slide, eller du kan tilføje kommentaren til hele sliden. Du kan bruge kommentarer, hvis du vil have feedback fra dine kolleger på en slide, du har lavet, eller hvis din chef f.eks. skal godkende sliden.

I PowerPoint 2013 kan du tilføje, svare på og slette kommentarer.

Tilføj en kommentar

  1. Åbn PowerPoint og åbn én af dine præsentationer. Nu kan du vælge mellem følgende to muligheder: Hvis du vil tilføje en kommentar til en tekst eller et objekt, så markér denne. Hvis du vil tilføje en generel kommentar til hele sliden, så klik et vilkårligt sted på sliden.
  2. Vælg fanebladet “GENNEMSE” og i gruppen “Kommentarer” klikker du på “Ny kommentar”.
  3. Indtast din kommentar i kommentar-feltet. Når du er færdig, klik udenfor kommentar-feltet.08-001

Svar på en kommentar

Dine kolleger har mulighed for at svare på kommentarer skrevet af dig og andre.  Dette gøres ved at klikke på taleboblen, der repræsenterer en kommentar og deltage i dialogen i det højre panel.

08-002

Slet en kommentar

Det er muligt at slette kommentarer igen. Dette gøres på følgende måde:

  1. Klik på den kommentar du ønsker at slette.
  2. I gruppen “Kommentarer” klikker du på knappen “Slet” og derefter på “Slet” i dropdown-menuen.

08-003

Lær nu hvordan du indsætter kommentarer i Excel og Word!