Sådan bruger du Excels HVIS-funktion med flere kriterier

Skrevet af Kasper Langmann, Microsoft Office Specialist.

Du er sikkert stødt på funktionen HVIS før, som basalt set kan have to resultater; hvis noget er sandt, gør den en ting, hvis det er falsk en anden ting.

HVIS-sætninger danner grundlag for mange regnearksmodeller og kan indlejres i mange sammenhænge.

Og dette er netop fokusset i denne artikel.

Så hvis du mangler en introduktion til HVIS – så skal du starte med at læse denne artikel.

I denne artikel, ser vi nærmere på HVIS-funktioner med flere kriterier og HVISER-funktionen.

(Faktisk er det muligt at indlejre over 60 forskellige HVIS-funktioner, så mulighederne er mange!)

Indlejret HVIS-funktion

Du kan som sagt indlejre mange HVIS-sætninger undervejs i forskellige funktioner.

Vi anbefaler dog, at du ikke benytter alt for mange. Jo flere betingelser, jo flere fejl kan opstå og herefter bliver det mere og mere usandsynligt, at du kan finde fejlene som måske giver dig forkerte resultater.

De bliver også svære og svære at læse og arme den, som skal læse en andens 64 indlejrede HVIS sætninger…

Indlejrede HVIS-funktioner kan således gå hen og blive uoverskuelige og fulde af fejl.

Derfor skal du nu stifte bekendtskab med ‘HVISER’:

Funktionen HVISER

HVISER-funktionen kontrollerer om en eller flere betingelser er opfyldt og sender en værdi retur, som svarer til den første betingelse der er SAND.

HVISER kan erstatte flere af indlejrede HVIS-kriterier med en enkelt funktion.

Her kan HVISER sparer dig for ‘Hvis’, ‘Hvis’, ‘Hvis’… og i stedet bare samle dem og dermed spare dig for en del besvær og parenteser – og blive lettere at læse!

Du kan teste op til 127 (!!) forskellige betingelser, men som ved HVIS, anbefales det at du ikke benytter alt for mange. Jo flere betingelser, jo svære er det at opbygge, afprøve og opdatere – og flere betingelser skal angives i den rigtige rækkefølge.

Kasper Langmann, Partner i Proximo

Eksempel på indlejrede HVIS og HVISER

Indlejrede HVIS-sætninger indsættes inden i andre funktioner hver gang, den skal bruges, hvorimod HVISER tager udgangspunkt i, at der er flere kriterier.

Derfor bliver syntaksen for de to funktioner også lidt forskellige:

Hvis der er tre indlejrede HVIS-funktioner kan syntaksen være:

=Funktion(HVIS(HVIS(HVIS)))

Syntaksen er for HVISER:

=HVISER([noget er SAND1; Værdi, hvis SAND1;noget er SAND2; værdi, hvis SAND2;Noget er SAND3, værdi, hvis SAND3)

Eksempel:

Her har vi en HVIS-funktion som har 3 indlejrede HVIS-funktioner:

=HVIS(HVIS(B4>50;”PROFIT”;HVIS(B4=50;”BREAK EVEN”;HVIS(4<50;”tab”)))

Puha, man taber lidt pusten, gør man ikke?

Dette kan gøres noget mere enkelt med HVISER-funktionen:

=HVISER(B4>50;”PROFIT”;B4=50;”BREAK EVEN”;B4<50;”tab”)

Altså betyder begge: Hvis B4 er større end 50, så returneres et “PROFIT”, hvis B4 = 50 så er der “BREAK EVEN” og er B4 under 50 så er der “TAB”.

Det eksempel vil se sådan ud i Excel:

Eksempel på HVISER

Her ændres ‘Kategori’ afhængigt af hvilket HVIS, som bliver opfyldt.

Vi sørger blot for en mere simpel syntaks, ved at bruge HVISER.

Sådan!

Du har nu lært syntaksen for både indlejrede HVIS-funktioner, samt HVISER.

Herunder hvorfor det kan være en god idé at benytte HVISER og hvordan funktionen ser ud i praksis.

Vil du lære mere om HVIS?

Mangler du en grundlæggende introduktion?
Her får du en guide i 3 trin til at bruge HVIS-funktionen

Hvis du vil læse mere om andre funktioner, som bruger en indlejret HVIS-funktion?

Lær at lægge tal sammen på baggrund af et givent kriterie:
Læs om SUM.HVIS-funktionen her

Lær at tælle celler i en kolonne, som overholder et kriterie:
Læs om TÆL.HVIS-funktionen her