Rettelser i Word

Skrevet af Kasper Langmann, Microsoft Office Specialist.

Retter du (og måske andre) i et Word-dokument, kan det være rart at kunne se, hvor der er foretaget ændringer.

Her kan du aktivere ‘Registrer ændringer’, som gør det nemt foretage ændringer, der er nemme at få øje på.

Ændringerne bliver som forslag, som du så gennemser og vælger om skal fjernes eller beholdes.

I denne artikel gennemgås mulighederne med ‘Registrer ændringer’ i Word.

Aktivér / deaktivér ‘Registrer ændringer’

Du finder funktionen Registrer ændringer under fanen ‘Gennemse’:

Registrer ændringer i Word

Kan du ikke få lov til at aktivere Registrer ændringer, kan dette skyldes at dokumentbeskyttelse er slået til.

Det kan du læse mere om, hvad du kan gøre, i artiklen her.

Kasper Langmann, Partner i Proximo

Vis / skjul registrerede ændringer & kommentarer

Du har en del muligheder i forhold til hvilke rettelser du vil se og hvordan du vil have dem vist i Word.

Det kan du groft sagt gøre to steder, som du finder ved siden af knappen med Registrer ændringer.

Vis markering

Du ændrer visningen ved hjælp af knappen ‘Vis markering’:

Indstillingen vis markering

Her kan du vise ændringer efter redigeringstype eller korrekturlæser.

Redigeringstyperne dukker frem så snart du klikker på Vis markering.

Markeringen ud for de forskellige typer angiver, om du får dem vist.

I vores eksempel er alle tre afkrydsede: ‘Kommentarer’, ‘Indsættelser og sletninger’ & ‘Formatering’.

Du kan også gå under ‘Bestemte personer’ og selv bestemme hvilke korrekturlæsere, som du vil se ændringer fra.

Du har nu tilpasset hvad du vil have vist, men vi kan også tilpasse hvordan.

Som standard, vil de fleste nok få vist små bobler i dokumentets margen, ved kommentarer og en streg ved rettelser:

Eksempel med bobler

Her kan du også få vist kommentarer og rettelser direkte i teksten i stedet for.

Hvordan du vil have det vist, ændrer du under ‘Bobler’ i Vis markering.

Når du er klar til nærmere gennemsyn, kan du også vælge hvordan du vil have vist ændreringer i dokumentet:

Markering til gennemsyn

Du kan tage flere beslutninger om, hvor synlige ændringerne skal være for dig. Denne funktion hedder ‘Vis til gennemsyn’.

Som standard har du en visning som hedder ‘Simpel markering’ – det er som eksemplet ovenfor.

Du kan i stedet få vist ‘Alle markeringer’, hvor ændringerne fremgår mere tydeligt i dokumentet.

F.eks. som her:

Eksempel med bobler og alle markeringer

Det kan du ændre over knappen Vis markering:

Alle markeringer

Du kan således skrue på, hvor meget du vil have vist:

  • Simpel markering: Gennemse ændringerne, som angives med en rød linje i margenen.
  • Alle markeringer: Detaljeret visning af ændringerne.
  • Ingen markeringer: Få et eksempel på hvordan dokumentet ser ud, hvis du beholder alle de foreslåede ændringer.
  • Oprindelig: Få vist hvordan dokumentet ser ud, hvis alle de foreslåede ændringer fjernes.

Skjul under udskrivning

Ændringerne i dokumentet fjernes ikke, hvis du vælger at skjule dem.

Hvis du vil fjerne markering fra dit dokument, skal du bruge kommandoerne ‘Acceptér’ og ‘Afvis’, som jeg kommer tilbage til om lidt i næste afsnit.

Dog kan du godt skjule dem i en udskrift, hvis du gerne vil det.

Det gør du ved at:

1: Vælg ‘Udskriv’ under fanen ‘Filer’ – her vælger du ‘Indstillinger’ > ‘Udskriv alle sider’.

2: Vælg ‘Udskriv markering’ under ‘Dokumentoplysninger’, for at fjerne markeringen:

Registrer ændringer i Word

Gennemse, accepter eller afvis rettelserne

Når du begynder din korrektur, er der forskellige måder, hvorpå du kan acceptere eller afvise dine rettelser på.

Her kan du gennemse alle rettelser på én gang eller du kan gennemse dem efter redigeringstype, eller gennemse ændringer, der er foretaget af en bestemt korrekturlæser.

Det indstiller du, som sagt, under Vis Markering, alt efter dit behov og ønske.

Du kan tage rettelserne fra en ende af, en efter en, du kan springe rundt og tage nogle og/eller du kan acceptere eller afvise alle på én gang.

Så mulighederne er mange.

Har du brug for et overblik over rettelserne i dokumentet, er der hjælp at hente i Words korrekturrude, som jeg også viser dig nu.

Gennemse ændringerne med korrekturruden

Korrekturrude

Korrekturruden bruges som oversigt over registrerede ændringer.

Sektionen ‘Oversigt’, som du finder øverst i korrekturruden, viser antallet af registrerede ændringer og kommentarer, som er i dokumentet.

Under dem kommer de enkelte rettelser og kommentarer. Her kan du få et overblik over dem og det kan være en fordel til særligt længere kommentarer.

Her kan du således hurtigt se, om alle registrerede ændringer er blevet fjernet fra dit dokument, når du er færdig med korrektur:

Eksempel på korrekturrude

Accepter / afvis ændringer

Når du skal arbejde med at acceptere eller afvise ændringerne, skal du se nærmere på gruppen ‘Ændringer’ under fanen ‘Gennemse’:

Gruppen Ændringer

Du kan her gennemgå hver registreret ændring – om den skal accepteres eller afvises.

Der hvor markøren er i dokumentet, er der du starter.

Derfor, hvis du vil gennemgå ændringerne i rækkefølge fra start til slut, klikker du i starten af dokumentet.

Herefter vælger du enten Acceptér eller Afvis.

Når du accepterer eller afviser ændringer, flyttes Word til næste ændring. Og sådan bliver du bare ved.

Vil du gerne bare gennemse ændringerne eller springe en over i første omgang, uden at acceptere eller afvise dem, kan du klikke på de to knapper ‘Forrige’ eller ‘Næste’ i samme gruppe.

Kasper Langmann, Partner i Proximo

Du kan også acceptere eller afvise en enkelt ændring ved at højreklikke på den:

Eksempel på én ændring

Du kan også, ved både Acceptér og Afvis, gøre handlingen gældende for alle kommentarer.

Her klikker du blot på pilen under handlingen og vælger, at det skal gælde alle ændringer.

Såsom her med ‘Afvis alle ændringer’:

Muligheder under Afvis

Slet en eller alle kommentarer

Du kan også slette kommentarer fra dokumentet – helt uden brug af knappen ‘Afvis’.

Drejer det sig om én kommentar, markerer du den og klikker på knappen ‘Slet’ under sektionen ‘Kommentarer’ i fanen ‘Gennemse’.

Så forsvinder kommentaren helt fra dokumentet.

Drejer det sig om alle kommentarer i dokumentet, klikker du på pilen under Slet og vælger ‘Slet alle kommentarer i dokumentet’.

Sådan!

Du har nu fået en solid gennemgang af hvordan du arbejder med rettelser i Word.

Både hvordan du får dem vist, gennemser dem (alle eller kun nogle) og acceptere eller afviser dem.

Vil du lære mere?

Vil du lære mere om at arbejde i Word, er der her et par forslag til artikler, som minder om dette emne:

Indsæt kommentar i Worddu finder den her

Lær at skrivebeskytte dit Word dokument du finder den her