Excel HVIS celle indeholder bestemt tekst, så…(2024 Guide)

HVIS funktionen i Excel er glimrende til sætte en betingelse op, så Excel laver bestemte beregninger. I denne artikel skal vi se på, hvordan vi kan få Excel til at reagere på teksten i et felt, i et regneark.

HVIS anvendes i den danske version af Microsoft Excel. I en engelsk version af Microsoft Excel, hedder den IF.

Download øvelsesfilen her for at lege med.

HVIS-funktionen med tekst som kriterie

Vi lægger ud med et ekstremt simpelt eksempel.

Eksempel på HVIS funktionen

Kolonne A indeholder en (meget) kort navneliste.

Kolonne C indeholder det navn, vi gerne vil kontrollere.

Kolonne D indeholder svaret, på den HVIS-sætning, vi nu vil gennemgå i eksemplet.

Klik på feltet D2. Her kan du se, de beregninger, der foregår.

Klik på D2 for at se formlen

Opbygning af formlen

Formlen hedder således:

=HVIS(A2=”Claus”;”Ja”;”Nej”)

Og i praksis betyder det:

Hvis celle A2 er lig med teksten “Claus”, så skriv “Ja”. Hvis ikke, så skriv “Nej”.

Kasper Langmann, Partner i Proximo

Den skal vi kigge lidt nærmere på.

=HVIS er selve funktionen, som fortæller Excel, at der nu skal laves en såkaldt betingelse.

Alt inde i parenteserne (), er en del af betingelsen samt hvad der skal gøres på baggrund af betingelsen. Se herunder.

HVIS fortæller Excel, at vi arbejder med betingelser. Husk ( )

Første del A2=”Claus”, er det, vil vil spørge Excel om.

I almindelig tale, siger vi: Er feltet A2 lig med “Claus”?

Da det er en tekst vi søger på, er det vigtigt at navnet er i anførselstegn.

Dette er første del af betingelsen

Spørgsmålet, efterfølges af et semikolon ;

Første semikolon skiller spørgsmålet fra den sande del. Den næste adskiller den sande del fra den falske del

Den næste del af “Hvis” – formlen, er det, som Excel skal udføre, når spørgsmålet giver et rigtigt svar. Man siger også at “Excel vil returnere sand”.

Her vil Excel skrive Ja, i det felt man står, når =HVIS er sand

Den sidste del af “Hvis” – formlen, er det, som Excel skal udføre, når spørgsmålet giver et forkert (falsk) svar. Man siger også at “Excel vil returnere falsk”.

Her vil Excel skrive Ja, i det felt man står, når =HVIS er falsk

Naturligvis kan du ændre de to argumenter, så du i stedet for “Ja” og “Nej” får vist andre tekster. Fx her:

=HVIS(A2=”Claus”;100;50)

I det eksempel får du værdien 100 hvis celle A2 er lig med “Claus”. Hvis ikke, får du 50.

Brug af en fast sammenligning

Som du måske har luret, så sammenligner A2 cellen med teksten “Claus”, så uanset hvad du skriver i C2, så ændrer teksten i D2 sig ikke.

Hvis vi nu vil teste, om “Finn” er i den korte liste, så kan du gå ind og rette i selve formlen, så den hedder:

=HVIS(A2=”Finn”;”Ja”;”Nej”)

… Meeeen, det er da lidt noget bøvl. Hvis du har mange af disse formler i et regneark, vil det tage lang tid, da du skal rette alle lignende formler.

Brug af en sammenligning fra en anden celle

Du kan ændre din formel, så den er lidt mere dynamisk, og den kan selvfølgelig nemt ændre. Du skal bare fortsætte med eksemplet.

Vi skal blot ændre en lille ting i ovenstående formel, og så kan den håndtere forskellige situationer.

Vi indsætter nemlig en reference til en celle, i stedet for den faktiske værdi.

Formlen skal blot rettes til dette

Ved at ændre formlen på følgende måde, (A2 = C2), kan du nu taste en værdi ind i cellen C2, uden at rette i formlen.

Gå ind i cellen D2, ret formel-linien, og tryk enter. Så er du klar. Regnearket er nu lidt mere “intelligent”.

Nem sammenligning af to værdier

Prøv nu at taste forskellige værdier i cellen C2. Herved ændrer D2 sig som svar på, om pågældende er i listen.

Men prøv at skrive samme navn – eller tekst – i begge felter – men med forskellige store/små bogstaver.

Ovenstående passer jo ikke helt

Ovenstående formel er ikke helt som vi forventer. Beregningen skulle jo være falsk (altså “Nej”). Så hvad går der galt? Virker formlerne ikke mere?

Virker Excel ikke rigtigt mere? Kan vi ikke bruge programmet til databehandling af tal og tekst?

Jo heldigvis, alt er i orden, da Excel blot gør, hvad vi beder om. Vi skal blot præcisere formlerne, det skal selvfølgelig ændres.

Eksakte værdier i HVIS funktionen

Forklaringen er heldigvis simpel, da formlen skal forfines lidt.

Vi skal have en ekstra funktion på, da vi nemlig skal bruge funktionen “eksakte værdier”. Så kan vi igen lave foretage logiske sammenligninger, som opfører sig, efter vores ønske.

Gå ind på feltet D2, og ret formellinien, så den ser således ud. Du kan også kopiere formlen over i en anden celle, så du ikke overskriver noget:

Nu arbejder vi med præcise værdier - store / små bogtaver

Ved hjælp af “Eksakt”- formlen kan du sammenlige to argumenter – nemlig A2 cellen og C2 cellen og få Excel til beregne, om disse to værdier er præcis ens.

Det resulterer i at regnearket nu ser således ud. Bemærk at værdien i kolonne A er med stort begyndelsesbogstav, og værdien i kolonne C er med lille begyndelses bogstav.:

"Claus" er ikke det samme som "claus"

Nu bliver der lavet en sammenligning, med præcise værdier.

Teksten bedømmes nu præcist i de to celler. Svaret er nu som vi forventer. Formlen kan nu returnere værdier, som angivet.

Du kan herefter begynde at udvide dit regneark, og eventuelt regne videre, hvis du har lyst. Du kan måske prøve at rette en HVIS-betingelse til, så du kan finde summen af nogle celler, hvis du taster en bestemt ugedag i et felt?

Godt gået! Hvad så nu?

Du har nu godt i gang med et meget stærkt værktøj i Excel. Selv om du arbejder med betingelser og sammenligning af tekst, kan begyndere trygt starte og fortsætte her.

Du kan sætte en betingelse op (=HVIS), og du kan bruge denne betingelse, til at bedømme om en angivet tekst er præcis den samme som en anden tekst. Sand eller falsk.

Du har lært at sammenligne faste værdier i formlerne, samt at sammenligne værdier, som du frit kan taste i andre celler.

I Excel er der mange tekstfunktioner, som du kan bruge i formler. Du har lært at du nu kan lave en helt præcis sammenligning.

Men sammenligning af tekst er kun en meget lille del af HVIS funktionens potentiale.

Så hvis du vil blive endnu skarpere på HVIS, så tilmeld dig mit gratis onlinekursus her – hvor du også lærer om SUM.HVIS og LOPSLAG.

Andre ressourcer

HVIS funktionen går hånd i hånd med mange af Excels andre fede funktioner, særligt tekstfunktioner som FIND og alle de andre (VENSTRE, HØJRE og MIDT).