Beregn antal dage mellem to datoer i Excel

Skrevet af Kasper Langmann, Microsoft Office Specialist.

Det er let og hurtigt at udregne antal dage mellem to datoer i Excel – der er nemlig en funktion.

Funktionen hedder ‘DAGE’ og returnerer antallet af dage mellem to datoer.

Du vil om under 2 minutter have lært at finde antal dage mellem to datoer i Excel på rekordfart.

Funktionen DAGE

Syntaksen for funktionen dage indeholder to argumenter, som begge er påkrævede for at funktionen skal virke.

Det giver god mening for det er ‘Slutdato’ og ‘Startdato’, som begge naturligt indgår for at finde antallet af dage imellem.

Syntaksen er:

=DAGE(slutdato;startdato)

DAGE syntaks i eksempel

I mit eksempel, vil jeg gerne beregne antallet af dage mellem den 1. januar 2020 og den 15. juli 2020.

Derfor vælger jeg cellerne med slut- og startdatoer som argumenterne i funktionen:

Eksempel på DAGE funktion

Bemærk: Begge datoer skal være tal for at beregne antallet af dage.
Hvis en af datoerne er skrevet som tekst, vil du få fejl – her kan du selv omskrive eller bruge funktionen DATOVÆRDI(datotekst), som konverterer en dato i tekst til tal.

Kasper Langmann, Partner i Proximo

Her bliver resultatet 196 dage:

Eksempel på DAGE resultat

Det er således let og hurtigt at finde antallet af dage mellem to datoer.

Hvis du har flere datoer, kopierer du blot formlen ved at trække i hjørnet:

Eksempel på flere dage-udregninger

Sådan!

Du kan nu slippe for at finde en kalender frem og ellers tælle på fingrene og i stedet hurtigt få Excel til at beregne antallet af dage mellem to datoer.

Lær mere om dato og tid i Excel

Vi har også artikler om dato og tid i Excel


Du kan også læse mere om udregning af dato-forskelle på Microsofts support side