Sådan viser du alle skjulte regneark og projektmapper i Excel

I denne lektion vil vi gerne vise dig forskellige metoder til at vise alle skjulte regneark og projektmapper i Excel.

Der er to måder, man kan få vist alle skjulte regneark på, ét for ét.

Metode 1 – Formater

  1. På fanen “HJEM” i gruppen “Celler” vælger du “Formatér”, “Skjul og vis” og “Vis ark..”

139

  1. I dialogboksen “Vis” får du du listet alle de skjulte ark. Vælg det ark, du gerne vil have vist.

140

  1. Klik OK. Nu er det ark, der før var skjult, vist.

Metode 2 – Højreklik

  1. Højreklik på ét af de ikke-skjulte ark i samme projektmappe som de skjulte. Klik på “Vis…” i menuen.

141

  1. I dialogboksen “Vis” får du listet alle de skjulte ark. Vælg det ark, du gerne vil have vist.

142

  1. Klik OK. Nu er det ark, der før var skjult, vist.

Disse metoder er fine, hvis du kun har meget få skjulte ark. Men hvis du er i en situation med hundredvis af skjulte ark, så bliver det hurtigt meget trættende at skulle vælge ét ark ad gangen og klikke så mange gange med musen.

Men hvis du er i en situation med hundredvis af skjulte ark, så bliver det hurtigt meget trættende at skulle vælge ét ark ad gangen og klikke så mange gange med musen.

I en sådan situation kan du gøre således:

Vis alle skjulte regneark ved hjælp af VBA-kode

Følgende korte VBA-kode kan hjælpe dig med at få vist samtlige skjulte ark på én gang.

  1. Hold Alt og F11-knapperne nede på én gang, mens du står i Excel. Dette åbner vinduet “Microsoft Visual Basic for Applications”.
  1. Vælg menuen “Insert” og “Module”.

Kopiér og indsæt følgende makro i modulvinduet:

Sub UnhideAllSheets()
Dim ws As Worksheet
For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
ws.Visible = xlSheetVisible
Next ws
End Sub

  1. Tryk på F5-knappen for at køre denne makro. Alle de skjulte ark bliver nu vist med det samme.

Psst: Hvis du vil lære mere om VBA, så tjek vores kursus!