Sådan genererer du tilfældige tal i Excel med SLUMP funktionen

Skrevet af Kasper Langmann, Microsoft Office Specialist.

Intro ikon tilfældige tal excelSkal du bruge nogle tal til et eksempel i Excel?

Eller skal du foretage en “tilfældig” handling som en del af en Excel proces?

Så skal du bruge et tilfældigt tal!

I Excel genererer du tilfældige tal med funktionerne SLUMP og SLUMPMELLEM.

I denne guide lærer du hvordan du bruger dem, og hvad du bruger dem til.

Tilfældige tal mellem 0 og 1

Tilfældige tal i Excel findes ved brug af SLUMP funktionen.

SLUMP funktionen er en af de nemmeste funktioner at bruge – du indtaster simpelthen bare:

=SLUMP()

Og så får du et tilfældigt tal mellem 0 og 1 i cellen…

Funktionen har altså ingen argumenter.

Excel SLUMP i brug

Husk at SLUMP returnerer et tal mellem 0 og 1!

Du vil altså aldrig se resultatet 0 eller 1.

Kasper Langmann, Partner i Proximo

Flygtig funktion

SLUMP er det der kaldes en flygtig funktion (på engelsk: “volatile”).

Det betyder at hver gang indholdet af en celle ændres, så genberegnes SLUMP funktionen, og genererer et nyt tal!

Dette er en smule irriterende, da du typisk skal bruge det tilfældige tal i et lidt mere permanent form.

Jeg anbefaler derfor at du ændrer resultatet fra SLUMP funktionen til udelukkende at være den værdi der returneres, og ikke formlen i cellen.

Det gør du ved at kopiere og indsætte som værdi.

  1. Højreklik på cellen med SLUMP funktionen
  2. Klik på ‘Kopier’
  3. Højreklik nu igen på samme celle
  4. Under ‘Indstillinger for Sæt ind’ vælger du ‘Værdier’
Excel kopier og indsæt som værdi

Nu kan du bruge SLUMP til at skabe tilfældige tal mellem 0 og 1 i Excel!

Tilfældige tal i et interval

SLUMP har en storebror, SLUMPMELLEM, som genererer tal inden for et interval som du angiver.

Det gør SLUMPMELLEM langt mere fleksibel end SLUMP!

I modsætning til SLUMP har SLUMPMELLEM et par argumenter du skal indtaste før den virker

Syntaksen går sådan her:

=SLUMPMELLEM(mindst; størst)

Hvor mindst er det laveste tal i intervallet, og størst er det højeste tal i intervallet.

Hvis du vil finde generere tilfældige tal mellem 1 og 100, indtaster du:

=SLUMPMELLEM(1; 100)

Det ser sådan her ud i Excel:

Brug af SLUMPMELLEM funktion i formel

På billedet oven for ser du 3 eksempler på SLUMPMELLEM funktionen.

Den første er ganske lige til.

Men i celle A3 forsøger jeg at finde et tilfældigt tal mellem 0 og 1, ligesom jeg vil gøre med SLUMP funktionen.

Men SLUMPMELLEM returnerer kun HELE tal.

Du kan derfor ikke bruge den til at finde et tal mellem 0 og 1.

I sidste eksempel er mindsteværdien for intervallet negativ.

Du kan altså finde tal mellem -X og +Y med SLUMPMELLEM

SLUMPMELLEM er også en flygtig funktion.

Brug den tidligere nævnte Kopier/Indsæt metode for at konverter funktionens flygtige resultat til fast værdi.

Kasper Langmann, Partner i Proximo

Eksempel på brug af tilfældige tal

Tilfældige tal bruges nogle underlige steder i Excel – og i de fleste tilfælde, kan man først se behov når man står i situationen.

Men generelt set bruges tilfældige tal ofte når noget data skal tildeles noget ekstra data, på tilfældig vis.

Se blot dette eksempel, hvor jeg bruger en kombination af SLUMPMELLEM og VÆLG til at inddele nogle personer i grupper.

Formlen skrives:

=VÆLG(SLUMPMELLEM(1;4);”A”;”B”;”C”;”D”)

Eksempel på kombination af VÆLG og SLUMPMELLEM funktioner

Andre gode kombinationer

SLUMP og SLUMPMELLEM fungerer godt sammen med andre funktioner.

Ikke nødvendigvis i samme formel, men i samme ark.

Læs min guide til SUM.HVIS her, og se om du kan finde på måder at bruge SUM.HVIS sammen med tilfældige tal.

Sådan!

Nu har du lært at generere tilfældige tal i Excel!

Enten med SLUMP funktionen, som returnerer et tal mellem 0 og 1.

Eller med SLUMPMELLEM, som returnerer et tilfældigt tal inden for et interval du angiver.

Godt gået