Ændre sprog i Word

Skrevet af Kasper Langmann, Microsoft Office Specialist.

Sprog i Word omhandler ikke bare et område, men flere områder.

Det kan omhandle overordnet to kategorier:

  • Visningssprog
  • Skrivesprog
    • Redigering/Oprettelse.
    • Korrektur

Jeg vil nu vise dig hvordan du ændrer de forskellige sprogindstillinger – eksempelvis fra dansk til engelsk – og hvad du skal overveje.

De tre områder typisk at ændre sprog

Som introduceret er der særligt tre områder, hvor du kan indstille sprog.

  • Visningssprog: Alle menuer, knapper og kontrolelementerne i programmet.
  • Redigering eller Oprettelse: Det sprog, som du skriver/redigerer dit dokument på.
  • Korrekturredskaber:  Stave- og grammatikkontrol. Dette er som regel det samme sprog, som redigerings- eller oprettelsessproget.

Du kan her indstille sprogene forskelligt ved de forskellige områder.

Her kan visnings- og skrivesprogene angives uafhængigt af hinanden.

F.eks.: visningssprog er dansk, mens dokumentet som du skriver/redigerer er på engelsk.

Visningssprog

Du kan ændre visningssproget i Word relativt hurtigt i 4 trin:

1: Under filer vælges ‘Indstillinger’ hvorefter en dialogboks åbner.

2: Gå til fanen ‘Sprog’, hvor du øverst ser ‘Sprog i Office’, som angiver hvilket sprog Word vises i:

Sprog i Office

3: Vælg det sprog som du ønsker. Når du har valgt, klikker du på ‘Angiv som foretrukken‘.

Eksempel på 'Angiv som foretrukken'

Det foretrukne er hos mig, det sprog som Microsoft Office er installeret med – nemlig dansk, men jeg kan også vælge ‘dansk’.

4: Hvis du ønsker et andet sprog, som ikke fremgår på listen, kan du vælge ‘Installer flere sprog fra Office.com’ og følg en evt. vejledning derefter. Hos mig er det ret ligetil:

Eksempel på 'Installer sprog'

Skrivesprog

Du kan tilføje og ændre oprettelses- og korrektursproget i Word samme sted. Derfor er de 4 trin næsten magen til:

1: Under filer vælges ‘Indstillinger’ hvorefter en dialogboks åbner.

2: Gå til fanen ‘Sprog’, hvor du nederst ser ‘Office-redigeringssprog og -korrektur‘, som angiver hvilket sprog du skriver i dokumentet med:

Skrivesprog i Office

3: Hvis det sprog, som du ønsker, er på listen kan du vælge det og herefter klikke på ‘Angiv som foretrukken‘.

Eksempel på 'Angiv som foretrukken' i skrivesprog

4: Hvis du ønsker et andet sprog, som ikke fremgår på listen, kan du vælge ‘Tilføj et sprog’ og derefter følger du guiden.

Hvis sproget ikke her fremgår, kan du installerer det ved at klikke på ‘Installer flere sprog fra Office.com’ og følg en evt. vejledning derefter, hvis du ikke blot kan installere med det samme:

Eksempel på 'Installer sprog'

Korrektur på et andet sprog

Har du brug for at tilføje noget tekst i dit dokument på et andet sprog, end resten, kan du stadigvæk få hjælp til at kontrollere stavemåder og grammatik på et andet sprog.

Det gør du i tre hurtige skridt:

1: Placér markøren der, hvor du vil skrive teksten på et andet sprog, eller markér teksten, hvis du har skrevet den.

2: Under fanen ‘Gennemse’ klikker du på ‘Sprog’, efterfulgt af ‘Angiv korrektursprog’:

Angiv korrektursprog.

3: Her vælger du sproget, som du ønsker og klikker ‘OK’.

Og du får herefter stavekontrol på det pågældende sprog:

Eksempel på to korrektursprog

Automatisk registrering af sprog

Faktisk kan Word (og Outlook) faktisk finde sprog automatisk.

Hvis aktiveret, registrerer programmet det sprog, som du skriver på, hvorefter det aktiverer korrektur for det pågældende sprog (hvis sproget er installeret, som gennemgået tidligere)

Du aktiverer / deaktiverer den automatiske registrering af sprog i 2 skridt:

1: Under fanen ‘Gennemse’ klikker du på ‘Sprog’, efterfulgt af ‘Angiv korrektursprog’:

Angiv korrektursprog.

2: Her skal afkrydsningsfeltet ‘Find sprog automatisk‘ være markeret hvis du ønsker at Word skal gøre dette og ellers skal afkrydsningen fjernes:

Find sprog automatisk

Bemærk! Word skifter kun automatisk sprog til de sprog, som er vist over den dobbelte linje på listen ‘Opfat den markerede tekst som’.

Er de sprog, som du ønsker ikke over denne linje, skal du aktivere redigeringssproget, som gennemgået tidligere.

Kasper Langmann, Partner i Proximo

Forskelle: Amerikansk engelsk versus britisk engelsk?

Det kan være at du undrer dig over, hvorfor man både kan vælge Engelsk (Storbritannien) og Engelsk (USA).

Dette skyldes primært det, som vi lærte i folkeskolen; ordvalg og stavning af ord som f.eks. ‘Colour’ og ‘color’.

Udover disse ords forskellighed, vil du også opleve forskellighed i tegnsætningen, hvor , og . i tal, er lidt anderledes:

F.eks.: 100,95 bliver til 100.95 på amerikansk engelsk og omvendt på britisk engelsk.

Sådan!

Du kan nu tilpasse sprog i Word på forskellige områder, hvad enten det handler om visningssprog eller skrivesprog.

Her har du ydermere fået nogle redskaber til at gøre din korrektur så nem som muligt, ved at enten manuelt eller automatisk at skifte sprog.