Sådan beregner du et geometrisk gennemsnit i Excel (nemt)

Geometrisk gennemsnit er en vigtig beregning inden for mange fagområder, herunder matematik, statistik og økonomi.

Excel er et kraftfuldt værktøj, der kan hjælpe dig med at beregne det geometriske gennemsnit hurtigt og præcist.

Læs hvordan du beregner det, trin for trin👌

Hvad er et geometrisk gennemsnit?

Det geometriske gennemsnit er en type gennemsnit, hvor vi multiplicerer en række tal og derefter tager roden af produktet.

Det er især nyttigt, når vi skal analysere rater, der multipliceres over tid, som for eksempel renter.

Formlen for det geometriske gennemsnit er:

√(x1*x2*…*xn)

Hvor x er de tal, der skal findes det geometriske gennemsnit af, og n er antallet af tal.

Det er vigtigt at bemærke, at det geometriske gennemsnit altid vil være mindre end eller lig med det aritmetiske gennemsnit (som er et “almindeligt” gennemsnit).

Beregning af det geometriske gennemsnit

Lad os finde det geometriske gennemsnit af disse tal:

Vi skal bruge GEOMIDDELVÆRDI-funktionen.

Den er heldigvis nem at bruge, du skal blot angive området med data som du vil beregne det geometriske gennemsnit af.

Kopier

Og så får du resultatet her:

Nemt, ikke?

Og hvis vi lige regner det almindelige gennemsnit, med formlen her:

Kopier

Her kan vi se, at det geometriske gennemsnit, som forventeligt, er lavere end det “almindelige” aritmetiske gennemsnit.

Fejlfinding og tips

Selvom Excel er et kraftfuldt værktøj, kan der opstå fejl under beregningen af det geometriske gennemsnit.

  • En almindelig fejl er #NUMMER! fejlen, som opstår, når en eller flere af dine data er negative. GEOMIDDELVÆRDI-funktionen kan kun bruges med positive tal.
  • En anden almindelig fejl er #VÆRDI! fejlen som opstår, når en eller flere af dine data ikke er tal. Sørg for, at alle dine data er tal, før du bruger GEOMIDDELVÆRDI-funktionen.

Konklusion

At beregne det geometriske gennemsnit i Excel er en relativt ligetil proces takket være GEOMIDDELVÆRDI-funktionen.

Typisk skal du have en specifik grund til at ville udregne det geometriske gennemsnit, ellers bør du blot bruge et almindelig gennemsnit.

Kasper Langmann, Partner i Proximo

Proximo anbefaler