Sådan udregner du potenser i Excel

Excels Potens-funktion beregner et givet tal opløftet til den specificerede potens.

Funktionens syntaks er:

POTENS( tal; potens )

Både “tal” og “potens” argumenterne er numeriske værdier. Disse kan enten skrives direkte ind i funktionen, eller returneres fra en anden funktion, eller som en refence til en celle, der indeholder et tal.

Bemærk at at brugen af Excels Potens-funktion giver samme resultat som at anvende Excels potens-operator ^.

F.eks. er POTENS(4; 2) det samme som 4^2.

Eksempler på brug af Excels Potens-funktion

De følgende regneark viser eksempler på Potens-funktionen i brug:

Formler:

130

Resultater:

131

Potens-funktion fejl

Hvis du får en fejl fra Potens-funktionen, vil det som regel være en #VÆRDI!-fejl, som opstår hvis ét af de angivne argumenter ikke kan tolkes som et tal.