Lær at opret Pi i Excel

I denne lektion lærer du at anvende Excels Pi-funktion, med syntaks og eksempler.

Pi-funktionen den matematisk konstant kendt som Pi, hvis værdi er 3,14159265358979.

PI-funktionen har følgende syntaks:

PI( )

Pi-funktionen har ingen parametre eller argumenter.

Eksempel på anvendelse af PI i et regneark

Lad os kigge på nogle eksempler på Pi-funktionen i brug.

110

Baseret på regnearket herover vil de følgende eksempler på brugen af Pi-funktionen returnere følgende:

=PI()
Resultat: 3,141592654

=PI() * A1
Resultat: 59,69026042

=PI() / A2
Resultat: 0,184799568

=PI() + A3
Resultat: -9,858407346

Så nemt er det altså, at bruge PI i dit regneark.