Sådan laver du en normalfordeling i Excel (5 nemme trin)

Normalfordeling er en grundlæggende statistisk metode, der anvendes i mange forskellige fagområder og som viser hvordan data fordeler sig.

Denne artikel vil guide dig gennem processen med at lave en normalfordeling i Excel på en nem og hurtig måde💡

Download øvelsesfilen her, så du kan følge med.

Hvad er en normalfordeling?

Normalfordeling, også kendt som Gaussisk fordeling, er en type sandsynlighedsfordeling, der ofte optræder i naturlige fænomener som menneskets højde, blodtryk, IQ-score osv.

Den er kendetegnet ved dens klokkeformede kurve, hvor størstedelen af observationerne klumper sig omkring middelværdien.

Normalfordeling er vigtig i statistikken for at lave forudsigelser om en population baseret på prøve data.

Ved at forstå normalfordeling, kan du bedre tolke data og træffe mere informerede beslutninger.

En typisk normalfordeling ser sådan her ud:

Oprettelse af normalfordeling i Excel

Når du har indsamlet data kan du begynde at lave en normalfordeling i Excel.

Dette indebærer at bruge Excels indbyggede funktioner til at beregne middelværdien, standardafvigelsen, og andre nøglestatistikker for dine data.

Du kan derefter bruge disse statistikker til at oprette en normalfordeling, der viser, hvordan dine data er fordelt omkring middelværdien.

Trin 1: Organisér din data

Lad os antage, at vi har en dataset med feedback score mellem 0 og 100, afgivet fra 50 respondenter.

Vores mål er at analysere, hvordan scoren er fordelt, og oprette en normalfordelingskurve.

Dataene ser sådan her ud (og fortsætter ned til række 51).

Trin 2: Beregn nøgleparametre

For at oprette en normalfordelingskurve, skal vi beregne middelværdien (gennemsnit) og standardafvigelsen for vores data.

  • I celle B2, beregn gennemsnittet af feedback dataene med formlen herunder:
Kopier
  • I celle B3, beregn standardafvigelsen af feedback dataene med formlen herunder:
Kopier

Dit Excel-ark skal gerne se sådan her ud nu:

Trin 3: Opret normalfordelingens X-akse værdier

I dette trin skal vi skabe et sæt værdier, som vi kan bruge til at tegne vores normalfordelingskurve.

Så, i kolonne C, indtast alle nogle intervaller der kan være relevante i forhold til hvor mange forskellige valgmuligheder respondenterne kan give i deres svar.

I dette eksempel kan de svare mellem 0 og 100, så det vil være fint at inddele besvarelserne i intervaller à 10.

Trin 4: Beregn normalfordelingsværdier (Y-værdier)

I kolonne D, beregn normalfordelingsværdierne ved hjælp af Excel’s NORMAL.FORDELING funktion.

Klik på D2 og indtast følgende formel:

Kopier

Træk formlen ned så der er en Y værdi for alle X værdier.

Trin 5: Lav normalfordelingskurven (diagram)

Marker nu kolonne C og D og gå til fanen ‘Indsæt’.

Find et ‘Punktdiagram med jævne kurver’ og indsæt det.

Højreklik på akserne for at justere dem til det du vil vise, og voila – nu har du din Bell-kurve (normalfordeling) 🙌

Konklusion

At lave en normalfordeling i Excel er en relativt simpel proces, der kræver lidt forberedelse og forståelse af dine data. Ved at følge trinnene i denne guide, kan du nemt og hurtigt oprette en normalfordeling for dine data og bruge den til at træffe informerede beslutninger.

Husk, at nøjagtigheden af din normalfordeling afhænger af kvaliteten af dine data, så det er vigtigt at bruge tid på at forberede og rense dine data, før du begynder at lave en normalfordeling.

Kasper Langmann, Partner i Proximo

Proximo anbefaler